ul. Augustyna Kośnego 72

45-372 Opole 

Tel.: 77 401 94 44, 77 401 94 48

opole@wsb.wroclaw.pl

ul. Augustyna Kośnego 72

45-372 Opole 

Tel.: 77 401 94 44, 77 401 94 48

opole@wsb.wroclaw.pl

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Opieka żłobkowa z pedagogiką montessori
  • Pomoc psychopedagogiczna z neurodydaktyką
  • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie z interwencją kryzysową i terapią uzależnień
  • Psychoprofilaktyka z pedagogiką zdrowia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z kuratelą sądową i penitencjarystyką
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
  • Pedagogika szkolna z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Opieka żłobkowa z pedagogiką montessori
  • Pomoc psychopedagogiczna z neurodydaktyką
  • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie z interwencją kryzysową i terapią uzależnień
  • Psychoprofilaktyka z pedagogiką zdrowia

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z kuratelą sądową i penitencjarystyką
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
  • Pedagogika szkolna z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
  • Praca pedagogiczna i dydaktyczna

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Opinie (0)