• INŻYNIERIA POŻAROWA BUDYNKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe mają na celu kompleksowe przygotowanie słuchaczy do wykonywania praktycznych czynności w zakresie szeroko rozumianej tematyki bezpieczeństwa pożarowego. Wiedza przekazywana podczas studiów może być wykorzystana w procesie zatwierdzania projektów i potwierdzania bezpiecznego wykonania budynków, jak również podczas wykonawstwa i użytkowania/zarządzania budynkami. Studia prezentują wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne dla osób zajmujących się bezpieczeństwem pożarowym. Poza standardowym zakresem wiedzy związanym z przepisami, treści zostały istotnie rozszerzone o wiedzę i umiejętności leżące w kompetencjach inżyniera budowlanego. Zwłaszcza w kontekście nowoczesnego podejścia do projektowania skupiającego się na definiowaniu własności użytkowych systemów przeciwpożarowych i obiektów budowlanych. Przybliża się metodykę projektowania konstrukcji budowlanych według standardów Eurokod oraz kwestie związane z modelowaniem komputerowym zjawisk pożarowych w budynkach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NOWOCZESNE BUDOWNICTWO KOLEJOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe "Nowoczesne budownictwo kolejowe" obejmuje swoim zakresem tametyke budownictwa kolejowego (w tym tramwajowego) programowo prezentowaną na II stopniu budwonictwa: specjalnośś drogi kolejowe. Obejmują one zagadnienia optymalizacji i modernizacji dróg kolejowych , obliczeń wytrzymałości toru i podtorza, technologii robót kolejowych z uwzględnieniem prowadzenia ruchu pociągów, utrzymania podtorza, ekologii, kształtowania układów torowych stacji, inżynierii ruchu kolejowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • REALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ PROCEDURY FIDIC I BANKU ŚWIATOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe przewidziane są w pierwszej kolejności dla osób chcących pogłębić wiedzę z zakresu realizacji inwestycji, a w szczególności stosowanych zasad FIDIC w umowach międzynarodowych i skierowane są do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SIECI WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE, UZDATNIANIE WODY I OCZYSZCZENIE ŚCIEKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci wyższych uczelni pracujący w przedsiębiorstwach, których profil działalności związany jest z tematyką studiów mają możliwość uaktualnienia i uzupełnienia swojej wiedzy w zakresie:
  - prawnych i ekonomicznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstw,
  - hydrologii i geotechniki,
  - eksploatacji i ochrony ujęć wód podziemnych i powierzchniowych,
  - budowy, eksploatacji sieci, zbiorników oraz pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych,
  - zastosowania modeli komputerowych do analiz i oceny systemów wodociągowych i   kanalizacyjnych,
  - monitorowania i sterowania układami sieciowymi,
  - biochemii i toksykologi,
  - projektowania i eksploatacji systemów uzdatniania wody,
  - projektowania i eksploatacji systemów oczyszczania ścieków.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

Opinie (4)

Ktoś Ocena

Uczelnia może dobra dla kogoś, kto nie planuję studiować dziennie i pracować a do tego nie ma prywatnego życia i poświęca się jedynie nauce. O ile jeden przedmiot jakoś się uda i zaciekawi tak są ze trzy, które i materiałem i prowadzącymi doszczętnie pozbędą nas chęci do dalszego studiowania. Na specjalnościach sprawa ma się troszeczkę lepiej, jednak trzeba przejść wykańczająca drogę przed, by się na nie dostać

Ola Ocena

Zdecydowanie polecam, atmosfera zawsze przyjazna, większość wykładowców z pasją i zawsze służyli mi pomocą, kiedy to było potrzebne.

Absolwent Ocena

W ogóle się nie zgadzam z poprzednim komentarzem. Polecam wszystkim z czystym sumieniem

J.Pakulnis Ocena

Nie polecam