Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu PP

ul. Piotrowo 3

60- 965 Poznań

Telefon:  61 6652355

Fax:  61 6652402

https://sites.google.com/view/fcte-put-poznan-pl

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu PP

Politechnika Poznańska

ul. Piotrowo 3

60- 965 Poznań

Telefon:  61 6652355

Fax:  61 6652402

https://sites.google.com/view/fcte-put-poznan-pl

 • BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Budownictwo

  Predyspozycje kandydata:

  • wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki
  • zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych
  • zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwo

  Kariera po studiach:

  • projektowanie i kierowanie wykonawstwem podstawowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego (drogi kołowe i kolejowe, obiekty inżynierskie)
  • praca w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą
  • możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe
  • Konstrukcje budowlane
  • Technologia i organizacja budownictwa
  • Structural engineering
  • Construction technology management
  • Inżynieria drogowo-kolejowa
  • Konstrukcje budowlane
  • Technologia i organizacja budownictwa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka, chemia, biologia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest wynik testu kwalifikacyjnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE Stopień: I REKRUTACJA

  Predyspozycje kandydata:

  • wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych
  • zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwo, inżynieria środowiska, architektura

  Kariera po studiach:

  • absolwent studiów inżynierskich kierunku „BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE / SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING” będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji budynków niskoenergetycznych, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych, gazowych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
  • będzie przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi. Absolwent będzie mógł ubiegać się o uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie określonym przez Prawo Budowlane, prowadzić samodzielną działalność zawodową, pracować w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych.
  • absolwenci będą posiadać umiejętności: oceny technologii i konstrukcji pod względem wpływu na środowisko naturalne, oceny materiałów budowlanych,  wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków czy  audytów energetycznych  oraz stosowania szeroko rozumianych zasad zrównoważonego rozwoju.
  • możliwość kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo Zrównoważone brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

 • KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Konstrukcja i eksploatacja środków transportu

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
  • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych
  • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych
  • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu
  • prowadzenie własnej działalności w sferze projektowania, wytwarzania i usług serwisowych
  • praca na następujących stanowiskach: konstruktor, menadżer produktu, specjalista ds.eksploatacji, doradca techniczno-handlowy, doradca servisowy, rzeczoznawca, ekspert
  • praca w branży energetyki cieplnej i odnawialnej jako projektanci systemów, maszyn i urządzeń energetycznych takich jak kotły, wymienniki ciepła, maszyny przepływowe (turbiny, sprężarki, pompy), odnawialne źródła energii( systemy solarne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe i wodne) w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz indywidualnych źródłach ciepła
  • pracownicy laboratoriów badawczych i rozwojowych, praca w przedsiębiorstwach w działach R&D
  • projektowanie systemów pomiarowych wielkości mechanicznych oraz miernictwa cieplnego

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Hybrydowe systemy napędowe
  • Maszyny robocze
  • Maszyny spożywcze i chłodnictwo
  • Pojazdy samochodowe
  • Pojazdy szynowe
  • Product engineering

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Hybrydowe systemy napędowe
  • Maszyny robocze
  • Maszyny spożywcze i chłodnictwo
  • Pojazdy samochodowe
  • Pojazdy szynowe

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Konstrukcja i eksploatacja środków transportu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Konstrukcja i eksploatacja środków transportu jest wynik egzaminu wstępnego.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Lotnictwo i kosmonautyka

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
  • zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami
  • zainteresowanie lotnictwem i kosmonautyką

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym
  • zatrudnienie w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy
  • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
  • zatrudnienie w transporcie lotniczym
  • obsługa naziemna portów lotniczych
  • infrastruktura transportu lotniczego

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja środków transportu lotniczego
  • Inżynieria kosmiczna
  • Nadzór i administracja w lotnictwie
  • Planowanie przewozów lotniczych
  • Zarządzanie ruchem lotniczym

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja środków transportu lotniczego
  • Inżynieria kosmiczna
  • Nadzór i administracja w lotnictwie
  • Planowanie przewozów lotniczych
  • Zarządzanie ruchem lotniczym

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka jest wynik egzaminu wstępnego.

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Transport

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
  • zdolności organizacyjne
  • zainteresowanie pracą twórczą w technice

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu
  • zatrudnienie w bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki
  • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych
  • zarządzanie przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu drogowego i szynowego
  • nadzór procesów eksploatacji instalacji niskociśnieniowych
  • projektowanie systemów transportowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka transportu
  • Transport chłodniczy
  • Transport drogowy
  • Transport niskoemisyjny
  • Transport szynowy
  • Transport żywności

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logistyka transportu
  • Transport chłodniczy
  • Transport drogowy
  • Transport niskoemisyjny
  • Transport szynowy
  • Transport żywności

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest wynik egzaminu wstępnego. 

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (4)

Ktoś Ocena

Uczelnia może dobra dla kogoś, kto nie planuję studiować dziennie i pracować a do tego nie ma prywatnego życia i poświęca się jedynie nauce. O ile jeden przedmiot jakoś się uda i zaciekawi tak są ze trzy, które i materiałem i prowadzącymi doszczętnie pozbędą nas chęci do dalszego studiowania. Na specjalnościach sprawa ma się troszeczkę lepiej, jednak trzeba przejść wykańczająca drogę przed, by się na nie dostać

Ola Ocena

Zdecydowanie polecam, atmosfera zawsze przyjazna, większość wykładowców z pasją i zawsze służyli mi pomocą, kiedy to było potrzebne.

Absolwent Ocena

W ogóle się nie zgadzam z poprzednim komentarzem. Polecam wszystkim z czystym sumieniem

J.Pakulnis Ocena

Nie polecam