ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 3

70-224 Szczecin

Tel.: 91 422 58 58

E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl

ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 3

70-224 Szczecin

Tel.: 91 422 58 58

E-mail: rekrutacja@wsb.szczecin.pl

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityk biznesowy
  • Customer experience - zarządzanie doświadczeniami klientów
  • Menedżer sprzedaży i marketingu
  • Zarządzanie i obrót nieruchomościami
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Agile i scrum. zwinne zarządzanie projektami
  • Biznes międzynarodowy
  • Menedżer hr
  • Psychologia w zarządzaniu
  • Zarządzanie bezpieczeństwem powszechnym
  • Zarządzanie i marketing
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie w administracji

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analityk biznesowy
  • Customer experience - zarządzanie doświadczeniami klientów
  • Menedżer sprzedaży i marketingu
  • Zarządzanie i obrót nieruchomościami
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Agile i scrum. zwinne zarządzanie projektami
  • Biznes międzynarodowy
  • Menedżer hr
  • Psychologia w zarządzaniu
  • Zarządzanie bezpieczeństwem powszechnym
  • Zarządzanie i marketing
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie w administracji

  Studia I stopnia online

  • Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi
  • Zarządzanie projektem – junior project manager

  Studia II stopnia online

  • Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi
  • Zarządzanie projektem – junior project manager

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)