Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Strzegomska 55

53-611 Wrocław

Biuro Rekrutacji - Studia Wyższe

Tel.: 539 670 477; 539 670 452; 693 010 162

E-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl

Biuro Rekrutacji - Studia podyplomowe

Tel.: 539 670 477; 539 670 452; 693 010 162

E-mail: sp@dsw.edu.pl

Strzegomska 55

53-611 Wrocław

Biuro Rekrutacji - Studia Wyższe

Tel.: 539 670 477; 539 670 452; 693 010 162

E-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl

Biuro Rekrutacji - Studia podyplomowe

Tel.: 539 670 477; 539 670 452; 693 010 162

E-mail: sp@dsw.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu koncentruje się na problematyce przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa w sferze społecznej, ekonomicznej oraz politycznej. Studenci pozyskują wiedzę z obszaru nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa, jak również zgłębiają zadania administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

  Zajęcia studyjne realizowane są, między innymi, w jednostkach Policji, Służby Więziennej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, czy przedsiębiorstwach wysokiego ryzyka. Studenci zaznajamiają się z szerokim spektrum tematów z zakresu różnych sektorów bezpieczeństwa: informacyjnego, technologicznego, ekologicznego, ochrony ludności i danych oraz zarządzania strategicznego.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo państwa
  • Menedżer bhp
  • Bezpieczeństwo w obszarze portu lotniczego
  • Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych
  • Kryminologia z kryminalistyką
  • Służby mundurowe i porządek publiczny

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo państwa
  • Menedżer bhp
  • Bezpieczeństwo w obszarze portu lotniczego
  • Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych
  • Kryminologia z kryminalistyką
  • Służby mundurowe i porządek publiczny

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)