Dolnośląska Szkoła Wyższa

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Strzegomska 55

53-611 Wrocław

Biuro Rekrutacji - Studia Wyższe

Tel.: 539 670 477; 539 670 452; 693 010 162

E-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl

Biuro Rekrutacji - Studia podyplomowe

Tel.: 539 670 477; 539 670 452; 693 010 162

E-mail: sp@dsw.edu.pl

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Strzegomska 55

53-611 Wrocław

Biuro Rekrutacji - Studia Wyższe

Tel.: 539 670 477; 539 670 452; 693 010 162

E-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl

Biuro Rekrutacji - Studia podyplomowe

Tel.: 539 670 477; 539 670 452; 693 010 162

E-mail: sp@dsw.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu koncentruje się na problematyce przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa w sferze społecznej, ekonomicznej oraz politycznej. Studenci pozyskują wiedzę z obszaru nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa, jak również zgłębiają zadania administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

  Zajęcia studyjne realizowane są, między innymi, w jednostkach Policji, Służby Więziennej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, czy przedsiębiorstwach wysokiego ryzyka. Studenci zaznajamiają się z szerokim spektrum tematów z zakresu różnych sektorów bezpieczeństwa: informacyjnego, technologicznego, ekologicznego, ochrony ludności i danych oraz zarządzania strategicznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo państwa
  • Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie
  • Kryminologia z elementami kryminalistyki
  • Menedżer bhp
  • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
  • Służby mundurowe i bezpieczeństwo lokalne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo państwa
  • Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwie
  • Kryminologia z elementami kryminalistyki
  • Menedżer bhp
  • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
  • Służby mundurowe i bezpieczeństwo lokalne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Opinie (0)