ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

tel. 71 356 15 31 | tel. 71 356 15 32

e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl 

ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

tel. 71 356 15 31 | tel. 71 356 15 32

e-mail: rekrutacja@dsw.edu.pl 

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) (jednolite) czas trwania: 2 lata • 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia jednolite magisterskie II stopnia jednolite magisterskie
  czas trwania: 2 lata 5 lat 2 lata 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister magister magister

  Kierunek Pedagogika specjalna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu prezentuje humanistyczne wartości, wśród których wyróżnić można: otwartość i dialog, wrażliwość na potrzeby człowieka, czy szacunek dla innych.

  Założeniem kształcenia jest pozyskanie umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych.

  Studenci uczą się dokonywać diagnozy psychopedagogicznej, psychomotorycznej, jak również projektować procesy terapeutyczne i resocjalizacyjne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią autyzmu
  • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
  • Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro i. stupeň základních škol
  • Terapia zajęciowa z psychomotoryką
  • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Logopedia
  • Pedagogika lecznicza (terapeutyczna)
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Surdopedagogika

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią autyzmu
  • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
  • Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro i. stupeň základních škol
  • Terapia zajęciowa z psychomotoryką
  • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Logopedia
  • Pedagogika lecznicza (terapeutyczna)
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Surdopedagogika

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Opinie (0)