ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

tel. 12 664 60 00

fax. 12 664 69 02

e-mail: student.wbbib@uj.edu.pl

www.wbbib.uj.edu.pl

ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

tel. 12 664 60 00

fax. 12 664 69 02

e-mail: student.wbbib@uj.edu.pl

www.wbbib.uj.edu.pl

 • BIOCHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Biochemia

  Biochemia to dziedzina nauki zajmująca się procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych: syntezą i rozkładem związków organicznych, przemianami energetycznymi, przekazywaniem informacji genetycznej. Przedmiotem badań biochemicznych są makrocząsteczki – złożone związki chemiczne takie jak białka, kwasy nukleinowe, polisacharydy (oraz ich składowe: aminokwasy, nukleotydy, cukry proste) – oraz lipidy.

  Biochemia na WBBiB  to nowy, unikatowy w skali kraju kierunek przeznaczony dla osób lubiących przedmioty przyrodnicze: biologię i chemię ale także fizykę i matematykę (narzędzia matematyczno-fizyczne ułatwiają poznanie mechanizmów oddziaływań międzycząsteczkowych oraz pozwalają w pełni zrozumieć zaawansowane metody badawcze i pomiarowe wykorzystywane współcześnie w laboratoriach biochemicznych). Studia mają charakter interdyscyplinarny. Program kształcenia jest elastyczny i daje możliwość wyboru różnych przedmiotów w zależności od indywidualnych zainteresowań. Większość kursów ma charakter praktyczny (wykładom towarzyszą ćwiczenia), dodatkowo studenci niemal od początku studiów mogą się włączać w prace prowadzone przez poszczególne zespoły badawcze. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biochemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Chemia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia - kierunek Biochemia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik testu kwalifikacyjnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Biotechnologia
  Trzyletnie studia pierwszego stopnia, których program obejmuje podstawy nauk ścisłych (matematyka, fizyka, szeroki zakres chemii) poszerzone o biofizykę, bioinformatykę i podstawy modelowania molekularnego. Podstawowe przed­mioty biologiczne (fizjologia człowieka, genetyka, biologia komórki, fizjologia roślin, biologia ewolucyjna) stanowią dobry fundament dla przedmiotów dotyczących procesów biologicznych zachodzących na poziomie molekularnym (biochemia, biochemia fizyczna, enzymologia, genetyka molekularna, immunologia, mikrobiologia). Ponadto, w programie studiów znajdują się wysoce zaawansowane przedmioty kierunkowe, takie jak: inżynieria białek, inżynieria komórkowa, inżynieria bioprocesowa, białka immobilizowane, przeciwciała monoklonalne, mikrobiologia przemysłowa, biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin.
  Ogromna większość tych kursów – oprócz wykładów i seminariów – to zajęcia laboratoryjne, na których studenci mają możliwość praktycznego zapoznania się z najnowocześniejszymi technikami badawczymi. Ponadto, dzięki programom międzynarodowym realizowanym na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, studenci mają możliwość odbycia praktyk i staży naukowych w znaczących krajowych ośrodkach naukowych i badawczych. Istnieje również możliwość wyjazdu w ramach programów wymiany studenckiej czy wykonania pracy dyplomowej za granicą.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Biotechnologia molekularna

  Studia magisterskie na kierunku Biotechnologia molekularna to w głównej mierze uzupełnienie studiów licencjackich z biotechnologii. W programie znajduje się zaledwie kilka kursów obligatoryjnych. Większość przedmiotów, studenci wybierają zgodnie z własnymi zainteresowaniami z dziedzin takich jak biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin, biotechnologia komórki, biotechnologia mikroorganizmów oraz genetyka molekularna. W toku studiów główny nacisk położony jest na nabycie przez studentów umiejętności praktycznych oraz poznanie jak największej liczby metod i technik stosowanych współcześnie w obszarze nauk biologicznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia molekularna jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik testu kwalifikacyjnego.

  Dowiedz się więcej

 • BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Biofizyka molekularna i komórkowa to nowoczesny kierunek utworzony na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w odpowiedzi na dynamiczny postęp wiedzy i rozwój technologii w dziedzinie nauk biologicznych. Studia mają charakter interdyscyplinarny i realizowane są we współpracy z wydziałem Fizyki oraz wydziałem Chemii UJ. Proponowany program umożliwia zdobycie wykształcenia i praktycznych umiejętności przydatnych w wielu obszarach współczesnej biologii, medycyny czy farmakologii. Dla przykładu, obrazowanie pracy żywego mózgu wykorzystywane jest w badaniach psychologicznych i neurologicznych a fotouczulacze i terapia protonowa znajdują zastosowanie w walce z nowotworami. Studia prowadzone na WBBiB UJ przygotowują również specjalistów od zaawansowanych metod komputerowych, takich jak modelowanie molekularne niezbędne przy projektowaniu nowych leków, a także pozwalają na zapoznanie się z narzędziami bioinformatycznymi, które służą do analizy danych biologicznych (sekwencji kwasów nukleinowych, sekwencji białek) i umożliwiają porównywanie genomów, wyszukiwanie mutacji, przewidywanie trójwymiarowej struktury makrocząsteczek oraz prognozowanie ich funkcji.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biofizyka molekularna i komórkowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka (i astronomia), matematyka

  Dowiedz się więcej

 • BIOINFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia - kierunek Bioinformatyka jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik testu kwalifikacyjnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • MOLECULAR BIOTECHNOLOGY Stopień: II REKRUTACJA

  Absolwent posiada dobrze ugruntowaną wiedzę w zakresie podstaw nauki, dogłębną znajomość procesów biologicznych zachodzących na poziomie molekularnym oraz specjalistyczną wiedzę w wybranych dziedzinach objętych programem studiów. Zdobyta wiedza pozwala na opis, wyjaśnienie oraz wykorzystywanie szeregu procesów biologicznych. Absolwenci programu przygotowani są do prac w obszarach:

  • kierowanie modyfikacjami genetycznymi mikroorganizmów oraz komórek organizmów złożonych,
  • kierowanie procesem biosyntezy i biotransformacji,
  • analiza procesów wewnątrzkomórkowych,
  • oddzielanie i oczyszczanie bioproduktów,
  • diagnostyka medyczna.

  Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w instytucjach badawczo-rozwojowych i – w zależności od wybranej specjalizacji – w laboratoriach medycznych, farmaceutycznych, prowadzących badania nad ochroną środowiska i związanych z rolnictwem.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI BIOLOGICZNE Stopień: III REKRUTACJA

  Absolwenci uzyskują tytuł doktora nauk biologicznych. Absolwent studiów III stopnia posiada wszechstronną wiedzę z biochemii, biofizyki i biologii molekularnej, zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Posługuje się nowoczesnymi technikami współczesnej biologii z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu badawczego. Jest w stanie samodzielnie zaplanować eksperymenty, wykonać je, krytycznie zinterpretować wyniki oraz w ich oparciu przygotować publikację naukową na międzynarodowym poziomie.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Matematyczno-Przyrodnicze (SMP) – to nowoczesny sposób studiowania na wydziałach nauk matematycznych i przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego (19 kierunków do wyboru: astronomia, astrofizyka i kosmologia, biofizyka, biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, chemia medyczna, fizyka, geologia, geografia, informatyka: ogólna, analityczna, matematyka, matematyka komputerowa, neurobiologia, ochrona środowiska oraz zaawansowane materiały i nanotechnologie).

  Studia SMP prowadzone są wspólnie przez pięć Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Biologii; Chemii; Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Matematyki i Informatyki.

  W ramach studiów SMP studenci realizują rozszerzone minimum programowe jednego z kierunków studiów prowadzonych na partycypujących Wydziałach, wybierając kursy (przedmioty) z całej puli przez nie oferowanej oraz zaliczają obowiązkowo pewną (niewielką) ilość kursów wspólnych. W ramach określonych przepisami SMP, studenci mogą rozbudowywać swój program studiów, podejmując i zaliczając zajęcia także z innych niż wybrany kierunków.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia Matematyczno - przyrodnicze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia - kierunek Studia matematyczno - przyrodnicze jest dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach: studia interdyscyplinarne o charakterze matematyczno-przyrodniczym

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (5)

Milena Ocena

Uniwersytet Jagielloński to coś więcej niż szkoła wyższa. Studiowanie tutaj to prestiż, ale i niemały wysiłek. Wysiłek, który potem zaprocentuje na rynku pracy.

Monika Ocena

Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim to mój najlepszy czas. Nauka na prestiżowej uczelni, ciekawe znajomości, pobyt w Krakowie. Studia nie muszą być nudne i nie muszą być tylko obowiązkiem. Wystarczy studiować na UJ.

Agnieszka Ocena

Skończyłam kierunek Biofizyka na UJ 2 lata temu. Zdecydowanie poleciłabym go dla wszystkich żądnych wiedzy i ciekawych najświeższych informacji z pogranicza biologii, chemii i fizyki. 5-letni, jednolity tryb tych studiów zapewnia pozyskanie wszelkich podstawowych informacji budujących całościowy obraz procesów zachodzących w żywych organizmach, które później można swobodnie wykorzystywać na specjalistycznych kursach czy w laboratoriach przy pracy. Kierunek ten daje ogromne możliwości! Chcesz pracować w firmie z branży lifetech? Chcesz podążać ścieżką nauki zdobywając coraz to wyższe tytuły i wzbogacając przy tym świat wiedzy? A może interesuje Cię praca przy komputerze przy projektowaniu leków czy przeszukiwaniu baz danych? Wiedzę i umiejętności potrzebne Ci do tego na pewno zdobędziesz na tym kierunku!

Martyna Śniegocka Ocena

Jestem absolwentem biofizyki (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Studia skończyłam w 2013. Bardzo mile wspominam ten okres- atmosfera panująca na Wydziale jest niezwykle przyjazna dla studentów a Panie z Dziekanatu stoją za studentami murem i zrobią wszystko żeby im pomóc nawet w ciężkich, około sesyjnych chwilach ;-) W czasie tych 5 lat wiele się nauczyłam. Biofizyka jest bardzo szerokim pojęciem i w czasie studiów zostały zaprezentowane nam przeróżne możliwości poznania tego, co najbardziej nam przypasuje aby później móc się w tym zakresie specjalizować. Polecam wszystkim, którzy szukają niszowego, prestiżowego i przyszłościowego kierunku.

Biofizyczka Ocena

Jestem po kierunku biofizyka na UJ i jestem bardzo zadowolona. Jest to bardzo elitarny kierunek, na którym nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy od programowania po hodowle komórkowe. Nie ważne czy chcesz tworzyć nowe leki poprzez modelowanie molekularne czy wymyślać nowe terapie przeciwnowotworowe ten kierunek jest dla Ciebie!