Biotechnologia studia - kierunek studiów

Biotechnologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki obejmującą różne kierunki technicznego wykorzystania materiałów i procesów biologicznych, integrującą biochemię, mikrobiologię, biologię molekularną, chemię i genetykę w celu praktycznego (użytkowego) stosowania kultur mikroorganizmów, zwierząt i roślin oraz tkanek i elementów ich struktur.

Pojęcie to jest obecnie rozszerzone o uzyskane, za pomocą powyższych technik, efekty ekologiczne. Biotechnologia została zakwalifikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do strategicznych kierunków studiów dla rozwoju krajowej gospodarki.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na biotechnologia, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Biotechnologia   stopień: (I)  (II)
Biogospodarka   stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku biotechnologia

POKAŻ WIĘCEJ

Ścieżki kształcenia na kierunku biotechnologia

Specjalności na kierunku biotechnologia

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.10.2020
do 04.10.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.08.2020
do 30.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.10.2020
do 04.10.2020
Dowiedz się więcej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2020
do 17.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 27.07.2020
do 04.10.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 04.10.2020
Dowiedz się więcej
Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2020
do 13.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2020
do 13.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 03.09.2020
do 15.09.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.09.2020
do 15.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.09.2020
do 15.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 17.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 17.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 29.08.2020
do 18.09.2020
Dowiedz się więcej
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2020
do 17.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.05.2020
do 17.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.09.2020
do 02.10.2020
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując biotechnologię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
 • procesów dokonujących się w przyrodzie oraz wpływu człowieka na środowisko,
 • umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej,
 • analizy biowskaźników – analizy metody jakościowej i ilościowej oceny stanu środowiska,
 • podstawowych procesów i problemów istotnych dla ochrony środowiska.

Jak wyglądają studia na kierunku biotechnologia?

Uczelnie coraz częściej dążą do tego, aby zapewnić studentom możliwość zdobywania edukacji na ich warunkach. Studia stacjonarne pozwolą poświęcić się wybranemu kierunkowi i uczęszczać na zajęcia od poniedziałku do piątku. Jeśli zaś w tygodniu masz jakieś zobowiązania związane z pracą lub życiem prywatnym, możesz wybrać studia niestacjonarne, które są jednak płatne. Kierunek biotechnologia możesz realizować zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym.

Biotechnologia to interdyscyplinarny kierunek, który precyzyjnie łączy nauki ścisłe i techniczne.

 

W siatce zajęć znajdziesz między innymi takie przedmioty jak:

 • biochemia strukturalna,
 • chemia organiczna,
 • statystyka,
 • techniki biologii molekularnej,
 • inżynieria bioprocesowa,
 • immunologia,
 • enzymologia,
 • inżynieria komórek i tkanek zwierzęcych.

 

Programy kształcenia przewidują zajęcia obligatoryjne oraz specjalnościowe, ukierunkowujące studentów na konkretny zawód bądź zakres badawczy.

Studenci łączą umiejętności techniczne z naukami przyrodniczymi, dzięki czemu odnajdują się w strefie inżynierii genetycznej, molekularnej, chemicznej. Zajmują się badaniami molekularnymi komórek i tkanek, modyfikacją genetyczną, badaniami procesów chorobowych, projektowaniem nowych metod diagnostycznych i terapii.

 

Nabywane umiejętności

Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte na kierunku BIOTECHNOLOGIA umożliwiają swobodne poruszanie się w interdyscyplinarnym obszarze, jakim jest biotechnologia. Powyższe studia zapewniają uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu najważniejszych działów biotechnologii oraz poznanie metod używanych w praktyce produkcyjnej i badaniach naukowych z zakresu biotechnologii.

Program studiów umożliwia przeniesienie się i kontynuację studiów na innych uczelniach, także zagranicznych.

Dzięki dużej liczbie zajęć o charakterze praktycznym absolwenci trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) uzyskują wiedzę i nabywają umiejętności pozwalające wykorzystywać osiągnięcia biotechnologii, a także innych nauk z obszaru nauk przyrodniczych, w praktyce.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOTECHNOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE

BIOTECHNOLOGIA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia?

Studia medyczne na kierunku biotechnologia możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu.

Stopień pierwszy to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i gwarantują tytuł licencjata.

Kolejnym etapem są uzupełniające studia drugiego stopnia, które po dwuletniej edukacji kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia, a także dają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji.

Czas trwania studiów na kierunku biotechnologia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku lub 2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOTECHNOLOGIA STUDIA I STOPNIA

BIOTECHNOLOGIA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek biotechnologia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Przedmioty:

chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biotechnologia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
120
II stopnia:
24
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
140
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
110
II stopnia:
10
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
220
II stopnia:
150
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
90
II stopnia:
45
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biotechnologia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska stac. I stopnia:
61,7
II stopnia:
38,31
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku biotechnologia

Niezbędne umiejętności analityczne i diagnostyczne pozwalają rozpocząć pracę w jednostkach naukowo-badawczych bądź w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym, a zdolności komunikacyjne i chęć do współpracy w zespole pozwolą zająć się współpracą z lekarzami medycyny w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych.
 
Absolwent kierunku biotechnologia znajdzie zatrudnienie w:
 • firmach, których produkcja oparta jest na bioprocesach, szczególnie w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego,
 • zakładach chemicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska,
 • ośrodkach uprawy roślin lub hodowli zwierząt, oraz powiązanych z nimi instytutach naukowo-badawczych,
 • kontrolnych i badawczych laboratoriach wykorzystujących metody biotechnologiczne, mikrobiologiczne i/lub biologiczne.
 • Uzyskana w trakcie studiów wiedza ułatwia także założenie własnej firmy biotechnologicznej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA

Komentarze (5)

Chyba warto odpowiedz

Ja studiowalem biotech we Wrocławiu na UWr. Studia były świetne, w porównaniu ze znajomymi z innych uczelni miałem najwiecej wiedzy praktycznej, czyli mogłem bez problemu pracować samodzielnie w labie. Bez problemu można tam wybrac specjalizacje czy iść w bioinf, gospodarcza, czy molekularna biotech. Aktualnie robię doktorat za granicą w terapii nowotworowej i mam już ofertę pracy w firmie związana z tym tematem. Wiec ja jestem mega zadowolony z poziomu we wro :)

Doktorek odpowiedz

Czemu Trójmiejska Polibuda tak nisko?

Bart odpowiedz

Na liście miast brakuje Gliwic

Grażka odpowiedz

Czy jestem w stanie dostać się na te studia mając maturę rozszerzona tylko z matematyki, angielskiego i fizyki, a z podstawowej polski,niemiecki i ? A jeśli nie to czy jeszcze informatyką podstawową i biologią podstawową?

Karol odpowiedz

Skończyłem ten kierunek i jestem bardzo zadowolony z pracy, jaką wykonuje. Na początku miałem problem, żeby ją znaleźć, ale później pomogła mi firma IRS Poland