Biotechnologia studia - kierunek studiów

 

Program studiów i przedmioty

Biotechnologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki obejmującą różne kierunki technicznego wykorzystania materiałów i procesów biologicznych, integrującą biochemię, mikrobiologię, biologię molekularną, chemię i genetykę w celu praktycznego (użytkowego) stosowania kultur mikroorganizmów, zwierząt i roślin oraz tkanek i elementów ich struktur. Pojęcie to jest obecnie rozszerzone o uzyskane, za pomocą powyższych technik, efekty ekologiczne. Biotechnologia została zakwalifikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do strategicznych kierunków studiów dla rozwoju krajowej gospodarki.

Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte na kierunku BIOTECHNOLOGIA umożliwiają swobodne poruszanie się w interdyscyplinarnym obszarze, jakim jest biotechnologia. Powyższe studia zapewniają uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu najważniejszych działów biotechnologii oraz poznanie metod używanych w praktyce produkcyjnej i badaniach naukowych z zakresu biotechnologii. Studia licencjackie na kierunku BIOTECHNOLOGIA są trzyletnie i jednolite tzn. bez podziału na specjalności, z możliwością kontynuowania nauki w ramach dwuletnich studiów drugiego stopnia – magisterskich. Program studiów umożliwia przeniesienie się i kontynuację studiów na innych uczelniach, także zagranicznych. Dzięki dużej liczbie zajęć o charakterze praktycznym absolwenci trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) uzyskują wiedzę i nabywają umiejętności pozwalające wykorzystywać osiągnięcia biotechnologii, a także innych nauk z obszaru nauk przyrodniczych, w praktyce.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na biotechnologia, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Biotechnologia  stopień: (I)  (II)
Biogospodarka  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku biotechnologia

POKAŻ WIĘCEJ

Ścieżki kształcenia na kierunku biotechnologia

Specjalności na kierunku biotechnologia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując biotechnologię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
  • procesów dokonujących się w przyrodzie oraz wpływu człowieka na środowisko,
  • umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej,
  • analizy biowskaźników – analizy metody jakościowej i ilościowej oceny stanu środowiska,
  • podstawowych procesów i problemów istotnych dla ochrony środowiska.

Jak wyglądają studia na kierunku biotechnologia?

Uczelnie coraz częściej dążą do tego, aby zapewnić studentom możliwość zdobywania edukacji na ich warunkach. Studia stacjonarne pozwolą poświęcić się wybranemu kierunkowi i uczęszczać na zajęcia od poniedziałku do piątku. Jeśli zaś w tygodniu masz jakieś zobowiązania związane z pracą lub życiem prywatnym, możesz wybrać studia niestacjonarne, które są jednak płatne. Kierunek biotechnologia możesz realizować zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym.

Biotechnologia to interdyscyplinarny kierunek, który precyzyjnie łączy nauki ścisłe i techniczne. W siatce zajęć znajdziesz między innymi takie przedmioty jak: biochemia strukturalna, chemia organiczna, statystyka, techniki biologii molekularnej, inżynieria bioprocesowa, immunologia, enzymologia, inżynieria komórek i tkanek zwierzęcych. Programy kształcenia przewidują zajęcia obligatoryjne oraz specjalnościowe, ukierunkowujące studentów na konkretny zawód bądź zakres badawczy.

Studenci łączą umiejętności techniczne z naukami przyrodniczymi, dzięki czemu odnajdują się w strefie inżynierii genetycznej, molekularnej, chemicznej. Zajmują się badaniami molekularnymi komórek i tkanek, modyfikacją genetyczną, badaniami procesów chorobowych, projektowaniem nowych metod diagnostycznych i terapii. Niezbędne umiejętności analityczne i diagnostyczne pozwalają rozpocząć pracę w jednostkach naukowo-badawczych bądź w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym, a zdolności komunikacyjne i chęć do współpracy w zespole pozwolą zająć się współpracą z lekarzami medycyny w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOTECHNOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE

BIOTECHNOLOGIA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia?

Studia medyczne na kierunku biotechnologia możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i gwarantują tytuł licencjata. Kolejnym etapem są uzupełniające studia drugiego stopnia, które po dwuletniej edukacji kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia, a także dają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji.

 

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOTECHNOLOGIA STUDIA I STOPNIA

BIOTECHNOLOGIA STUDIA II STOPNIA

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku biotechnologia

Absolwent kierunku biotechnologia znajdzie zatrudnienie w:
  • firmach, których produkcja oparta jest na bioprocesach, szczególnie w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego,
  • zakładach chemicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska,
  • ośrodkach uprawy roślin lub hodowli zwierząt, oraz powiązanych z nimi instytutach naukowo-badawczych,
  • kontrolnych i badawczych laboratoriach wykorzystujących metody biotechnologiczne, mikrobiologiczne i/lub biologiczne.
  • Uzyskana w trakcie studiów wiedza ułatwia także założenie własnej firmy biotechnologicznej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA

Komentarze (5)

Chyba warto odpowiedz

Ja studiowalem biotech we Wrocławiu na UWr. Studia były świetne, w porównaniu ze znajomymi z innych uczelni miałem najwiecej wiedzy praktycznej, czyli mogłem bez problemu pracować samodzielnie w labie. Bez problemu można tam wybrac specjalizacje czy iść w bioinf, gospodarcza, czy molekularna biotech. Aktualnie robię doktorat za granicą w terapii nowotworowej i mam już ofertę pracy w firmie związana z tym tematem. Wiec ja jestem mega zadowolony z poziomu we wro :)

Doktorek odpowiedz

Czemu Trójmiejska Polibuda tak nisko?

Bart odpowiedz

Na liście miast brakuje Gliwic

Grażka odpowiedz

Czy jestem w stanie dostać się na te studia mając maturę rozszerzona tylko z matematyki, angielskiego i fizyki, a z podstawowej polski,niemiecki i ? A jeśli nie to czy jeszcze informatyką podstawową i biologią podstawową?

Karol odpowiedz

Skończyłem ten kierunek i jestem bardzo zadowolony z pracy, jaką wykonuje. Na początku miałem problem, żeby ją znaleźć, ale później pomogła mi firma IRS Poland