biotechnologia studia

Biotechnologia studia - kierunek studiów

Biotechnologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki obejmującą różne kierunki technicznego wykorzystania materiałów i procesów biologicznych, integrującą biochemię, mikrobiologię, biologię molekularną, chemię i genetykę w celu praktycznego (użytkowego) stosowania kultur mikroorganizmów, zwierząt i roślin oraz tkanek i elementów ich struktur. Pojęcie to jest obecnie rozszerzone o uzyskane, za pomocą powyższych technik, efekty ekologiczne. Biotechnologia została zakwalifikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do strategicznych kierunków studiów dla rozwoju krajowej gospodarki.

Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte na kierunku BIOTECHNOLOGIA umożliwiają swobodne poruszanie się w interdyscyplinarnym obszarze, jakim jest biotechnologia. Powyższe studia zapewniają uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu najważniejszych działów biotechnologii oraz poznanie metod używanych w praktyce produkcyjnej i badaniach naukowych z zakresu biotechnologii. Studia licencjackie na kierunku BIOTECHNOLOGIA są trzyletnie i jednolite tzn. bez podziału na specjalności, z możliwością kontynuowania nauki w ramach dwuletnich studiów drugiego stopnia – magisterskich. Program studiów umożliwia przeniesienie się i kontynuację studiów na innych uczelniach, także zagranicznych. Dzięki dużej liczbie zajęć o charakterze praktycznym absolwenci trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) uzyskują wiedzę i nabywają umiejętności pozwalające wykorzystywać osiągnięcia biotechnologii, a także innych nauk z obszaru nauk przyrodniczych, w praktyce.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując biotechnologię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
  • procesów dokonujących się w przyrodzie oraz wpływu człowieka na środowisko,
  • umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej,
  • analizy biowskaźników – analizy metody jakościowej i ilościowej oceny stanu środowiska,
  • podstawowych procesów i problemów istotnych dla ochrony środowiska.
 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku biotechnologia

Absolwent kierunku biotechnologia znajdzie zatrudnienie w:
  • firmach, których produkcja oparta jest na bioprocesach, szczególnie w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego,
  • zakładach chemicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska,
  • ośrodkach uprawy roślin lub hodowli zwierząt, oraz powiązanych z nimi instytutach naukowo-badawczych,
  • kontrolnych i badawczych laboratoriach wykorzystujących metody biotechnologiczne, mikrobiologiczne i/lub biologiczne.
  • Uzyskana w trakcie studiów wiedza ułatwia także założenie własnej firmy biotechnologicznej.
 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na biotechnologia, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA

Typ studiów
Województwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Kierunek biotechnologia prowadzony jest przez:

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

Uniwersytet Wrocławski

Kierunek biotechnologia prowadzony jest przez:

Wydział Biotechnologii UWr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek biotechnologia prowadzony jest przez:

Wydział Biologii UAM

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierunek biotechnologia prowadzony jest przez:

Wydział Lekarski

Politechnika Częstochowska

Kierunek biotechnologia prowadzony jest przez:

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Politechnika Gdańska

Kierunek biotechnologia prowadzony jest przez:

Wydział Chemiczny

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Kierunek biotechnologia prowadzony jest przez:

Wydział Chemiczny

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA

Komentarze (1)

Karol odpowiedz

Skończyłem ten kierunek i jestem bardzo zadowolony z pracy, jaką wykonuje. Na początku miałem problem, żeby ją znaleźć, ale później pomogła mi firma IRS Poland