Dodaj do ulubionych

Biotechnologia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku biotechnologia to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie z obszaru nauk przyrodniczych, ścisłych, inżynieryjno - technicznych oraz medycznych, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata/inżyniera lub magistra/magistra inżyniera).

Studia na kierunku biotechnologia
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biotechnologia rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 24 września 2023 r. | biotechnologia - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności biotechnologia możesz podjąć na 36 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | biotechnologia - uczelnie >

Opis kierunku

Studenci w trakcie studiów otrzymują wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych między innymi: matematyki, chemii i fizyki, a także przedmiotów kierunkowych takich jak: inżynieria komórkowa i genetyczna, inżynieria białek czy wykorzystanie mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych.

 

Specjalności

Współczesne studia biotechnologiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku biotechnologia: agrobiotechnologia, bioaktywne fitozwiązki, biogospodarka, bioinformatyka, biokataliza stosowana, biotechnologia eksperymentalna, mikrobiologia techniczna.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku biotechnologia najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język angielski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Absolwent kierunku BIOTECHNOLOGIA jest przygotowany do pracy w firmach, w których produkcja oparta jest na bioprocesach, szczególnie w zakładach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego czy chemicznego.

Może zatem znaleźć zatrudnienie min w laboratoriach badawczych, laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej, firmach kosmetycznych, firmach farmaceutycznych, ośrodkach uprawy roślin i hodowli zwierząt, zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności, czy w jednostkach zajmujących się ochroną środowiska.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku biotechnologia:

 • język polski,
 • język obcy,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biotechnologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biotechnologia

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Biotechnologia +

Wydział Chemiczny PŚ stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku,
tryb: stacjonarne

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku,
tryb: stacjonarne

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku,
tryb: stacjonarne

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biotechnologia

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biotechnologia

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Biotechnologia - zasady rekrutacji

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia studia niestacjonarne

Biotechnologia studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia studia I stopnia

Biotechnologia studia II stopnia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biotechnologia

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując biotechnologię

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Fizyka
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Biologia roślin i zwierzat
 • Genetyka ogólna
 • Mikrobiologia ogólna
 • Wstęp do biotechnologii
 • Grafika inżynierska
 • Mikrobiologia przemysłowa
 • Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw
 • Etyka w biotechnologii
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych,
 • biochemii, biologii komórki, genetyki i inżynierii genetycznej,
 • procesów dokonujących się w przyrodzie oraz wpływu człowieka na środowisko,
 • umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej,
 • prowadzenia procesów biosyntezy i biotransformacji,
 • wykorzystywania mikroorganizmów, enzymów i innych metabolitów w produkcji żywności, napojów, białka paszowego i biopaliw,
 • analizy biowskaźników – analizy metody jakościowej i ilościowej oceny stanu środowiska,
 • podstawowych procesów i problemów istotnych dla ochrony środowiska.

Jak wyglądają studia na kierunku biotechnologia?

Biotechnologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki obejmującą różne kierunki technicznego wykorzystania materiałów i procesów biologicznych, integrującą biochemię, mikrobiologię, biologię molekularną, chemię i genetykę w celu praktycznego (użytkowego) stosowania kultur mikroorganizmów, zwierząt i roślin oraz tkanek i elementów ich struktur.

Pojęcie to jest obecnie rozszerzone o uzyskane, za pomocą powyższych technik, efekty ekologiczne. Biotechnologia została zakwalifikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do strategicznych kierunków studiów dla rozwoju krajowej gospodarki.

 

1. Tryb i typ studiów

Uczelnie coraz częściej dążą do tego, aby zapewnić studentom możliwość zdobywania edukacji na ich warunkach. Studia stacjonarne pozwolą poświęcić się wybranemu kierunkowi i uczęszczać na zajęcia od poniedziałku do piątku.

Jeśli zaś w tygodniu masz jakieś zobowiązania związane z pracą lub życiem prywatnym, możesz wybrać studia niestacjonarne, które są jednak płatne. Kierunek biotechnologia możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

 

Studia na kierunku biotechnologia możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Biotechnologia to interdyscyplinarny kierunek, który precyzyjnie łączy nauki ścisłe i techniczne.

W siatce zajęć znajdziesz między innymi takie przedmioty jak:

 • biochemia strukturalna,
 • chemia organiczna,
 • statystyka,
 • techniki biologii molekularnej,
 • inżynieria bioprocesowa,
 • immunologia,
 • enzymologia,
 • inżynieria komórek i tkanek zwierzęcych.

 

Programy kształcenia przewidują zajęcia obligatoryjne oraz specjalnościowe, ukierunkowujące studentów na konkretny zawód bądź zakres badawczy.

Studenci łączą umiejętności techniczne z naukami przyrodniczymi, dzięki czemu odnajdują się w strefie inżynierii genetycznej, molekularnej, chemicznej.

Zajmują się badaniami molekularnymi komórek i tkanek, modyfikacją genetyczną, badaniami procesów chorobowych, projektowaniem nowych metod diagnostycznych i terapii.

 

3. Nabywane umiejętności

Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte na kierunku BIOTECHNOLOGIA umożliwiają swobodne poruszanie się w interdyscyplinarnym obszarze, jakim jest biotechnologia.

Powyższe studia zapewniają uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu najważniejszych działów biotechnologii oraz poznanie metod używanych w praktyce produkcyjnej i badaniach naukowych z zakresu biotechnologii.

Program studiów umożliwia przeniesienie się i kontynuację studiów na innych uczelniach, także zagranicznych.

Dzięki dużej liczbie zajęć o charakterze praktycznym absolwenci trzyletnich studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) uzyskują wiedzę i nabywają umiejętności pozwalające wykorzystywać osiągnięcia biotechnologii, a także innych nauk z obszaru nauk przyrodniczych, w praktyce.

 

4. Gdzie studiować biotechnologię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek biotechnologia:

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia?

Studia na kierunku biotechnologia trwają od 3 lat do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia na kierunku biotechnologia możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu.

Stopień pierwszy to studia inżynierskie, które trwają od trzech lat do trzy i pół roku, czyli od  sześciu do siedemiu semestrów, i gwarantują uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera.

Kolejnym etapem są uzupełniające studia drugiego stopnia, które kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia, a także dają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku biotechnologia

Niezbędne umiejętności analityczne i diagnostyczne pozwalają rozpocząć pracę w jednostkach naukowo-badawczych bądź w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym, a zdolności komunikacyjne i chęć do współpracy w zespole pozwolą zająć się współpracą z lekarzami medycyny w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych.
 
Absolwent kierunku biotechnologia znajdzie zatrudnienie w:
 • firmach, których produkcja oparta jest na bioprocesach, szczególnie w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego,
 • zakładach chemicznych, w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska,
 • ośrodkach uprawy roślin lub hodowli zwierząt, oraz powiązanych z nimi instytutach naukowo-badawczych,
 • jednostkach zajmujących się projektowaniem procesów biotechnologicznych,
 • kontrolnych i badawczych laboratoriach wykorzystujących metody biotechnologiczne, mikrobiologiczne i/lub biologiczne,
 • własnej firmie biotechnologicznej,
 • instytucjach monitoringu i ochrony środowiska,
 • Uzyskana w trakcie studiów wiedza ułatwia także założenie własnej firmy biotechnologicznej.

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA

Komentarze (6)

studenciak odpowiedz

Gdzie najlepiej iść na biotechnologię?

Chyba warto odpowiedz

Ja studiowalem biotech we Wrocławiu na UWr. Studia były świetne, w porównaniu ze znajomymi z innych uczelni miałem najwiecej wiedzy praktycznej, czyli mogłem bez problemu pracować samodzielnie w labie. Bez problemu można tam wybrac specjalizacje czy iść w bioinf, gospodarcza, czy molekularna biotech. Aktualnie robię doktorat za granicą w terapii nowotworowej i mam już ofertę pracy w firmie związana z tym tematem. Wiec ja jestem mega zadowolony z poziomu we wro :)

Doktorek odpowiedz

Czemu Trójmiejska Polibuda tak nisko?

Bart odpowiedz

Na liście miast brakuje Gliwic

Grażka odpowiedz

Czy jestem w stanie dostać się na te studia mając maturę rozszerzona tylko z matematyki, angielskiego i fizyki, a z podstawowej polski,niemiecki i ? A jeśli nie to czy jeszcze informatyką podstawową i biologią podstawową?

Karol odpowiedz

Skończyłem ten kierunek i jestem bardzo zadowolony z pracy, jaką wykonuje. Na początku miałem problem, żeby ją znaleźć, ale później pomogła mi firma IRS Poland

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu