ul.Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa 

Tel.: 22 256 23 00

E-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl

ul.Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa 

Tel.: 22 256 23 00

E-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja celno-skarbowa
  • Administracja i finanse samorządowe
  • Administracja publiczna
  • Zamówienia publiczne
  • Administracja z business english

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja i finanse samorządowe
  • Inspektor ochrony danych osobowych
  • Zarządzanie w administracji publicznej
  • Administracja i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  • Prawo w administracji publicznej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja celno-skarbowa
  • Administracja i finanse samorządowe
  • Administracja publiczna
  • Zamówienia publiczne
  • Administracja z business english

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja i finanse samorządowe
  • Inspektor ochrony danych osobowych
  • Zarządzanie w administracji publicznej
  • Administracja i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  • Prawo w administracji publicznej

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito Warszawa.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)