ul.Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa 

Tel.: 22 256 23 00

E-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl

ul.Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa 

Tel.: 22 256 23 00

E-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja gospodarcza
  • Administracja i finanse samorządowe
  • Administracja publiczna
  • Administracja skarbowa
  • Zamówienia publiczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja i finanse samorządowe
  • Business administration
  • Inspektor ochrony danych osobowych
  • Planowanie i nadzorowanie projektów ekologicznych w administracji publicznej
  • Public management
  • Zarządzanie w administracji publicznej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja gospodarcza
  • Administracja i finanse samorządowe
  • Administracja publiczna
  • Administracja skarbowa
  • Zamówienia publiczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja i finanse samorządowe
  • Business administration
  • Inspektor ochrony danych osobowych
  • Planowanie i nadzorowanie projektów ekologicznych w administracji publicznej
  • Public management
  • Zarządzanie w administracji publicznej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: