ul.Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa 

Tel.: 22 256 23 00

E-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl

ul.Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa 

Tel.: 22 256 23 00

E-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Marketing i social media
  • Marketing i sprzedaż
  • Zarządzanie nieruchomościami
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie zespołem zdalnym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • E-biznes
  • Psychologia w zarządzaniu
  • Zarządzanie marketingowe
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie w it
  • Zarządzanie w transporcie i w logistyce
  • Zarządzanie w turystyce

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Marketing i social media
  • Marketing i sprzedaż
  • Zarządzanie nieruchomościami
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie zespołem zdalnym

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • E-biznes
  • Psychologia w zarządzaniu
  • Zarządzanie marketingowe
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie w it
  • Zarządzanie w transporcie i w logistyce
  • Zarządzanie w turystyce

  Studia I stopnia online

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  tryb studiów: online
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia online

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Opinie (0)