• ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister licencjat magister

  Kierunek Zarządzanie w Uniwersytecie WSB Merito Warszawa zakłada pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i tzw. nauk pokrewnych, która dotyczy istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnorodnych organizacji.

  W ramach zajęć studenci rozwijają różne umiejętności, wśród których wymienić można: zarządzanie zespołem, organizację czasu pracy, tworzenie i realizację biznesplanu, analizowanie danych, czy zarządzanie procesem projektowym.

  Program kształcenia na kierunku Zarządzanie nastawiony jest na pozyskanie wiedzy i umiejętności charakteryzujących współczesnego, skutecznego menedżera. Studenci uczą się jak kreować markę produktu i przedsiębiorstwa, prowadzić biznes przy uwzględnieniu specyfiki rynku, stosować narzędzia marketingowe, podejmować trafne decyzje.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Marketing i social media
  • Marketing i sprzedaż
  • Zarządzanie nieruchomościami
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie z business english

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • E-biznes
  • Psychologia w zarządzaniu
  • Zarządzanie marketingowe
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Psychologia w zarządzaniu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Marketing i social media
  • Marketing i sprzedaż
  • Zarządzanie nieruchomościami
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie z business english

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • E-biznes
  • Psychologia w zarządzaniu
  • Zarządzanie marketingowe
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Psychologia w zarządzaniu

  Studia I stopnia online

  • Zarządzanie biznesem turystycznym
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia online

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie projektem – junior project manager

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  forma studiów: online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia online

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia online

  • Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi
  • Zarządzanie projektem – junior project manager

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito Warszawa.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)