• ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Zarządzanie w Collegium Humanum w Warszawie zakłada pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącej istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania organizacji, czyli przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Studenci rozwijają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Zostają przygotowani do realizacji funkcji zarządzania procesami w organizacjach różnego typu. Zarządzanie w Collegium Humanum w Warszawie to kierunek realizowany zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Collegium Humanum w Warszawie dzielą się na następujące specjalności:

  • E- marketing i e- commerce,
  • Finanse i rachunkowość,
  • Logistyka,
  • Marketing,
  • Marketing i brand management,
  • Psychologia biznesu,
  • Social media PR i Digital marketing,
  • Zarządzanie,
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i zarządzanie kryzysowe,
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną w portach lotniczych,
  • Zarządzanie danymi i analityka Big Data,
  • Zarządzanie i marketing w turystyce,hotelarstwie i gastronomii,
  • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
  • Zarządzanie w administracji publicznej,
  • Zarządzanie w systemach informatycznych,
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • Przywództwo w biznesie,
  • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii,
  • Zarządzanie w turystyce.

  Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: negocjacje i mediacje w psychologii organizacji, organizacja pracy i procesów personalnych, prawo pracy, systemy motywowania, wynagrodzeń i oceny pracowniczej, kierowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi, planowanie zatrudnienia, rekrutacja i dobór pracowników, psychologia zachowań konsumentów, SEO i SEM, prawo w e- biznesie

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: