• ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim zakłada pozyskanie szerokie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień ekonomicznych, prawniczych i  socjologicznych, która stanowi przygotowanie do pracy w wielu branżach gospodarki. Studenci zaznajamiają się z problemami związanymi z funkcjonowaniem zarządzaniem nowoczesną organizacją gospodarczą, jej zasobami kadrowymi i finansowymi, rozwiązaniami logistycznymi oraz wdrażaniem projektów biznesowych. 

  Studia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim podzielone są na moduły specjalności, dzięki którym studenci otrzymują wykształcenie w dwóch obszarach tematycznych. Do modułów specjalnościowych należą: Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne, Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami, Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych oraz Zarządzanie transportem.

  Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: rachunkowość finansowa, marketing, matematyka w zarządzaniu, encyklopedia prawa, nauka o organizacji, prawo handlowe, statystyka opisowa, informatyka w zarządzaniu, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie zasobami ludzkimi, badania marketingowe, zachowania organizacyjne, zarządzanie jakością, prawo pracy, nowoczesne systemy produkcyjne, analiza ekonomiczna, ekonomika i zarządzanie transportem, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, systemy motywacyjne, rozliczanie wynagrodzeń, logistyka produkcji i zaopatrzenia, budowanie strategii firmy, rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy.

  Zarządzanie to szeroka przestrzeń, na którą składają się liczne elementy. Dlatego studenci omawianego przez nas kierunku rozwijają umiejętności w zakresie zarządzania projektami, mapowania ścieżek i faz przebiegu procesów produkcyjnych, projektowania systemów logistycznych, przeprowadzania analiz systemów zaopatrzenia, budowania scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa, rekrutacji i selekcji pracowników, czy zarządzania procesowego. Bogaty bagaż wiedzy i umiejętności prowadzi do tego, że absolwenci Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim znajdą zatrudnienie w administracji publicznej, przedsiębiorstwach różnego typu, działach personalnych, firmach konsultingowych, firmach szkoleniowych, centrach logistycznych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Marketing internetowy
  • Grafika reklamowa w biznesie
  • Zarządzanie produkcją
  • Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą
  • Zarządzanie kadrami
  • Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych
  • Zarządzanie transportem

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

robert Ocena odpowiedz

Nigdzie nie znalazłem tak dobrej oferty edukacyjnej jak w Wyższej Szkole Biznesu. Tutaj do nauki podchodzi się zupełnie inaczej. Liczy się pozyskiwanie umiejętności, wiedza praktyczna, na dodatek w jak najszerszym aspekcie. Dlatego wybrałem naukę właśnie tutaj i wiem, że nie mogłem podjąć lepszego wyboru