• ZARZĄDZANIE Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim zakłada pozyskanie szerokie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień ekonomicznych, prawniczych i  socjologicznych, która stanowi przygotowanie do pracy w wielu branżach gospodarki. Studenci zaznajamiają się z problemami związanymi z funkcjonowaniem zarządzaniem nowoczesną organizacją gospodarczą, jej zasobami kadrowymi i finansowymi, rozwiązaniami logistycznymi oraz wdrażaniem projektów biznesowych. 

  Studia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim podzielone są na moduły specjalności, dzięki którym studenci otrzymują wykształcenie w dwóch obszarach tematycznych. Do modułów specjalnościowych należą: Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne, Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami, Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych oraz Zarządzanie transportem.

  Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: rachunkowość finansowa, marketing, matematyka w zarządzaniu, encyklopedia prawa, nauka o organizacji, prawo handlowe, statystyka opisowa, informatyka w zarządzaniu, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie zasobami ludzkimi, badania marketingowe, zachowania organizacyjne, zarządzanie jakością, prawo pracy, nowoczesne systemy produkcyjne, analiza ekonomiczna, ekonomika i zarządzanie transportem, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, systemy motywacyjne, rozliczanie wynagrodzeń, logistyka produkcji i zaopatrzenia, budowanie strategii firmy, rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy.

  Zarządzanie to szeroka przestrzeń, na którą składają się liczne elementy. Dlatego studenci omawianego przez nas kierunku rozwijają umiejętności w zakresie zarządzania projektami, mapowania ścieżek i faz przebiegu procesów produkcyjnych, projektowania systemów logistycznych, przeprowadzania analiz systemów zaopatrzenia, budowania scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa, rekrutacji i selekcji pracowników, czy zarządzania procesowego. Bogaty bagaż wiedzy i umiejętności prowadzi do tego, że absolwenci Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim znajdą zatrudnienie w administracji publicznej, przedsiębiorstwach różnego typu, działach personalnych, firmach konsultingowych, firmach szkoleniowych, centrach logistycznych. 

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

robert Ocena

Nigdzie nie znalazłem tak dobrej oferty edukacyjnej jak w Wyższej Szkole Biznesu. Tutaj do nauki podchodzi się zupełnie inaczej. Liczy się pozyskiwanie umiejętności, wiedza praktyczna, na dodatek w jak najszerszym aspekcie. Dlatego wybrałem naukę właśnie tutaj i wiem, że nie mogłem podjąć lepszego wyboru


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: