• INFORMATYKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Kierunek Informatyka w Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie realizowany jest na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz internetowych. Studenci uczęszczają na wykłady prowadzone dla całego roku oraz na powiązane z nimi ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne. Ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne odbywają się w szesnastoosobowych grupach. W trakcie zajęć w laboratoriach komputerowych każdy student ma do dyspozycji oddzielny komputer. Studenci wyższych lat korzystają ze specjalistycznych laboratoriów komputerowych dostosowanych do tematyki ich pracy dyplomowej.

  Studia na kierunku Informatyka w Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie dzielą się na nauczanie bazowe oraz nauczanie specjalistyczne. W ramach nauczania bazowego studenci zapoznają się między innymi z podstawowymi technikami baz danych, zasadami budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz możliwościami zastosowań multimediów. Uczą się przede wszystkim programowania w podstawowych językach, takich jak Java, C++, jak również otrzymują podstawowe wykształcenie z matematyki, elektroniki, rachunkowości, ekonomii i prawa. W ramach nauczania specjalistycznego studenci wybierają specjalizacje, w jakich chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Podczas zajęć specjalistycznych, programowo skorelowanych z kierunkami kształcenia, poznają między innymi takie języki programowania jak: Ruby, Ruby on Rails, C#, SQL.

  Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: analiza matematyczna, techniki i architektura komputerów, wprowadzenie do systemów informacyjnych, historia i kultura Japonii, algebra liniowa i geometria, matematyka dyskretna, relacyjne bazy danych, systemy operacyjne, algorytmy i struktury danych, zarządzanie projektem informatycznym, systemy cyfrowe i podstawy elektroniki, uniwersalne techniki programowania, narzędzia sztucznej inteligencji, grafika komputerowa.

  A co po studiach? Absolwenci Informatyki w Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie znajdą zatrudnienie w roli analityków, projektantów systemów informatycznych, administratorów systemów baz danych, projektantów aplikacji internetowych, administratorów portali internetowych.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

damian Ocena

Każdy, kto chciałby zrobić karierę w branży IT powinien przyjść do Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Nauka tutaj to pierwszy krok do ciekawej pracy


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


DOKTORANCKIE