ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek prawo w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada pozyskanie umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz teorii i filozofii prawa, a także specjalistyczną wiedzą z obszaru nauk społecznych i ekonomicznych. Prawo w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to przygotowanie do podjęcia aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej i notarialnej, koniecznych do wykonywania klasycznych zawodów prawniczych.

  Studia na kierunku prawo w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie dzielą się ścieżki kariery: adwokat, sędzia, radca prawny, referendarz, syndyk, prokurator, komornik, notariusz. To także: rzecznik patentowy, mediator, urzędnik w służbie cywilnej, dyrektor firmy, doradca podatkowy, dyplomata, biznesmen, ekspert. Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: prawo konstytucyjne, informatyka prawnicza, tradycje i systemy prawne, logika prawnicza, ustroje państw współczesnych w ujęciu historycznym, etyka prawnicza, podstawy zarządzania, podejmowanie decyzji finansowych, prawo administracyjne, prawo międzynarodowe publiczne, prawo gospodarcze publiczne, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, postępowanie cywilne, prawo handlowe, prawo własności intelektualnej, teoria i filozofia prawa. Znaczna część zajęć prowadzona jest w formach interaktywnych w postaci symulacji rozpraw sądowych, symulacji zakładania spółek, pleadingu w postępowaniu arbitrażowym, warsztatów mediacyjnych, negocjacyjnych i krasomówczych, fabularyzowanych prawniczych gier miejskich, warsztatów edukacyjnych w ramach programu Street Law.

  Studenci IV i V roku biorą udział w unikatowych zajęciach, pomocnych w wyborze drogi kariery zawodowej i przygotowaniu się do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze: „Ścieżki kariery prawniczej” – spotkania z przedstawicielami tradycyjnych zawodów prawniczych, a także „Warsztaty dla przyszłych aplikantów” – odświeżenie i aktualizacja wiedzy, potrzebnej do zdania egzaminu na aplikacje prawnicze. Ponadto, uczelnia organizuje praktyki zawodowe w kancelariach prawniczych, a także sądach, prokuraturach różnego szczebla, organach administracji rządowej i samorządowej. Co jeszcze warto podkreślić? Studenci prawa każdego roku biorą udział w wyprawach edukacyjnych, krajowych i zagranicznych. Do tej pory odwiedzili, między innymi, Brukselę, gdzie poznawali zasady działania instytucji unijnych, a także Wiedeń, w którym spotkali się z przedstawicielem RP przy ONZ i OBWE.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

adam Ocena

Studia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to najlepszy sposób na zrozumienie tak ważnych dziedzin jak prawo. To rzeczywiste przygotowanie do funkcjonowania na współczesnym rynku


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: