ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, a także zrozumienie związki, jakie pomiędzy nimi zachodzą. Studenci uczą się zasad rządzących gospodarką i rynkami ekonomicznymi, tworzenia projektów i biznesplanów, mechanizmów wdrażania innowacyjnych projektów w organizacjach i kierowania nimi, zasad funkcjonowania i budowania przewagi strategicznej na rynkach międzynarodowych, czy też wdrażania planów i strategii marketingowych. Zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to także poznanie wiodących koncepcji zarządzania strategicznego, narzędzi w zakresie formułowania, ewaluacji oraz wdrożenia strategii firmy oraz nowoczesnych sposobów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach.

  Studia na kierunku Zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie posiadają następujący zakres:

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • Przedsiębiorczość,
  • Marketing (na pierwszym stopniu),
  • Kierowanie ludźmi,
  • Zarządzanie strategiczne,
  • Zarządzanie jakością,
  • Zarządzanie marketingowe,
  • Zarządzanie projektami (na drugim stopniu).

  Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: teoria organizacji, strategie organizacji, podejmowanie decyzji finansowych, finanse menedżerskie, badania marketingowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, symulacyjne gry decyzyjne, prawo gospodarcze, ekonomia menedżerska, prawne aspekty zarządzania, zarządzanie międzynarodowe, współczesne wyzwania zarządzania, elementy prawa cywilnego i handlowego, zachowania nabywców, negocjacje.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

agata Ocena

W Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie najbardziej podoba mi się to, że wraz z innymi studentami mogę nabierać doświadczenia nie tylko na zajęciach, ale także poprzez organizację konferencji naukowych, seminariów, czy spotkań z ciekawymi ludźmi


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: