ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister licencjat magister

  Kierunek Zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, a także zrozumienie związki, jakie pomiędzy nimi zachodzą. Studenci uczą się zasad rządzących gospodarką i rynkami ekonomicznymi, tworzenia projektów i biznesplanów, mechanizmów wdrażania innowacyjnych projektów w organizacjach i kierowania nimi, zasad funkcjonowania i budowania przewagi strategicznej na rynkach międzynarodowych, czy też wdrażania planów i strategii marketingowych. Zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to także poznanie wiodących koncepcji zarządzania strategicznego, narzędzi w zakresie formułowania, ewaluacji oraz wdrożenia strategii firmy oraz nowoczesnych sposobów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach.

  Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: strategie organizacji, podstawy finansów, finanse menedżerskie, badania marketingowe, zarządzanie kapitałem ludzkim, gry decyzyjne w zarządzaniu, prawo gospodarcze, ekonomia menedżerska, prawne aspekty zarządzania, zarządzanie międzykulturowe, współczesne zarządzanie: teoria i wyzwania XXI wieku, psychologia błędów menedżerskich, sztuczna inteligencja w biznesie.

  Studenci zarządzania I stopnia wybierają jeden spośród trzech zakresów studiów, otrzymując specjalistyczną wiedzę z wybranego przez siebie obszaru.

  Proponowane zakresy studiów to:

  • Marketing
  • Przedsiębiorczość
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem

  Studenci zarządzania II stopnia wybierają jeden spośród trzech zakresów studiów, otrzymując specjalistyczną wiedzę z wybranego przez siebie obszaru.

  Proponowane zakresy studiów to:

  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie marką i strategie marketingowe
  • HR TECH Biznes Partner
  • Zarządzanie projektami

  Absolwenci otrzymują dyplom magisterski bądź licencjacki z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.

  Zarządzanie w ALK można studiować również w języku angielskim.

  Od roku 2021/2022 studia I i II stopnia z zarządzania w języku polskim możesz realizować także online

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Marketing
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Przedsiębiorczość
  • Zrównoważony rozwój organizacji

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie marką i strategie marketingowe
  • Zarządzanie projektami
  • Hr tech biznes partner

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Marketing
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Przedsiębiorczość
  • Zrównoważony rozwój organizacji

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie marką i strategie marketingowe
  • Zarządzanie projektami
  • Hr tech biznes partner

  Studia I stopnia online

  • Marketing
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Przedsiębiorczość
  • Zrównoważony rozwój organizacji

  Studia II stopnia online

  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie marką i strategie marketingowe
  • Zarządzanie projektami
  • Hr tech biznes partner

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  forma studiów: online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia online

  • Marketing
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Przedsiębiorczość
  • Zrównoważony rozwój organizacji

  Studia II stopnia online

  • Hr tech biznes partner
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie marką i strategie marketingowe
  • Zarządzanie projektami

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

agata Ocena odpowiedz

W Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie najbardziej podoba mi się to, że wraz z innymi studentami mogę nabierać doświadczenia nie tylko na zajęciach, ale także poprzez organizację konferencji naukowych, seminariów, czy spotkań z ciekawymi ludźmi