ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek finanse i rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu mechanizmów ekonomicznych na szczeblu mikro- i makroekonomicznym oraz prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji finansowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Studenci poznają zasady oceny aktualnej oraz przyszłej kondycji finansowej i pozycji rynkowej podmiotów gospodarczych, księgowania operacji gospodarczych, sporządzania i interpretowania sprawozdań finansowych i formułowania użytecznych wniosków, wdrażania sposobów poprawy kondycji finansowej każdej jednostki, jej restrukturyzacji i sanacji, identyfikacji rodzajów ryzyka w działalności gospodarczej, jego pomiaru i zarządzania. Finanse i rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to także nauka zarządzania aktywami i pasywami instytucji finansowych, sporządzania zaawansowanych raportów finansowych, przeprowadzania trafnej diagnozy zjawisk i procesów występujących w obszarze finansów i rachunkowości.

  Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie posiadają następujący zakres:

  Na I stopniu:

  •   Finanse i bankowość
  •   Rachunkowość, finanse i skarbowość

  Na II stopniu:

  •   Audyt i kontrola zarządcza w biznesie
  •   Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
  •   Bankowość oraz strategie inwestycyjne
  •   Finanse przedsiębiorstw

  Program nauczania składa się, miedzy innymi, z takich przedmiotów jak: etyka w finansach i rachunkowości, matematyka, analiza finansowa, rynki finansowe, prawo handlowe, statystyka, ekonometria, interpretacja sprawozdań finansowych, analiza portfelowa, analiza fundamentalna, komunikacja i negocjacje, narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Finanse i bankowość
  • Rachunkowość, finanse i skarbowość

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Audyt i kontrola zarządcza w biznesie
  • Bankowość oraz strategie inwestycyjne
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Finanse i bankowość
  • Rachunkowość, finanse i skarbowość

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Audyt i kontrola zarządcza w biznesie
  • Bankowość oraz strategie inwestycyjne
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

kamila Ocena

Akademia Leona Koźmińskiego to ciekawe miejsce, o przyjaznym klimacie. Tutaj każdy znajdzie swoje miejsce


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: