ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Ekonomia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy ekonomicznej oraz przygotowanie do wykonywania zawodu ekonomisty, czyli specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Studenci poznają zasady przeprowadzania analiz ekonomicznych, wykorzystywania najnowocześniejszych instrumentów i technik analizy, skutecznego rozwiązywania problemów gospodarczych i społecznych, profesjonalnego funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym, zależności i trendów w gospodarce światowej. Ekonomia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to także zrozumienie międzynarodowego transferu technologii, gospodarki globalnej, czy też społecznej odpowiedzialności biznesu.

  Studia na kierunku Ekonomia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie dzielą się na następujące zakresy: Rynki zagraniczne, Gospodarka narodowa (na pierwszym stopniu), Międzynarodowe otoczenie biznesu, Gospodarka, polityka, strategia (na drugim stopniu). Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: podstawy zarządzania, podstawy prawa, socjologia ekonomiczna, matematyka ekonomiczna, statystyka opisowa, rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonometria, prognozowanie i symulacje, analiza ekonomiczna, modelowanie gospodarcze, ryzyko w transakcjach gospodarczych, fundusze dla przedsiębiorców, finanse publiczne i rynki finansowe, negocjacje.

  Ekonomia jest szeroką dyscypliną i na tej podstawie, w ramach realizowanych specjalności na kierunku studenci poznają zasady nadzoru korporacyjnego, rachunkowości zarządczej, bezpieczeństwa ekonomicznego, rozliczeń międzynarodowych, wywiadu ekonomicznego, czy też polityki energetycznej oraz gospodarki regionalnej. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci Ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, korporacjach, administracji publicznej, instytutach i firmach badawczych, mediach, firmach państwowych i prywatnych.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

Tomek Ocena

Wybrałem studia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ponieważ od samego początku jesteśmy przygotowywani praktycznie do zawodów, jakie możemy pełnić w przyszłości


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: