ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kierunek ekonomia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy ekonomicznej oraz przygotowanie do wykonywania zawodu ekonomisty, czyli specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Studenci poznają zasady przeprowadzania analiz ekonomicznych, wykorzystywania najnowocześniejszych instrumentów i technik analizy, skutecznego rozwiązywania problemów gospodarczych i społecznych, profesjonalnego funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym, zależności i trendów w gospodarce światowej. Ekonomia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to także zrozumienie międzynarodowego transferu technologii, gospodarki globalnej, czy też społecznej odpowiedzialności biznesu.

  Studia na kierunku ekonomia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie dzielą się na następujące zakresy: Rynki zagraniczne, Ekonomia zmian klimatycznych. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: podstawy zarządzania, podstawy prawa, socjologia ekonomiczna z elementami metodyki badań społecznych, przedsiębiorczość i innowacje ery cyfrowej, ekonomia dóbr niematerialnych, rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonometria i metody Big Data, statystyka i wizualizacja danych, współczesne dylematy gospodarki światowej, transformacja cyfrowa w gospodarce, symulacyjne gry gospodarcze, etyka i odpowiedzialność biznesu, statystyka i wizualizacja danych, struktury konkurencji i zawodność rynków.

   

  Ekonomia jest szeroką dyscypliną i na tej podstawie, w ramach realizowanych specjalności na kierunku studenci poznają zasady nadzoru korporacyjnego, rachunkowości zarządczej, bezpieczeństwa ekonomicznego, rozliczeń międzynarodowych, wywiadu ekonomicznego, czy też polityki energetycznej oraz gospodarki regionalnej. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, korporacjach, administracji publicznej, instytutach i firmach badawczych, mediach, firmach państwowych i prywatnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rynki zagraniczne
  • Ekonomia zmian klimatycznych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Rynki zagraniczne
  • Ekonomia zmian klimatycznych

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Opinie (1)

Tomek Ocena odpowiedz

Wybrałem studia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ponieważ od samego początku jesteśmy przygotowywani praktycznie do zawodów, jakie możemy pełnić w przyszłości


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: