ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kierunek ekonomia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy ekonomicznej oraz przygotowanie do wykonywania zawodu ekonomisty, czyli specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Studenci poznają zasady przeprowadzania analiz ekonomicznych, wykorzystywania najnowocześniejszych instrumentów i technik analizy, skutecznego rozwiązywania problemów gospodarczych i społecznych, profesjonalnego funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym, zależności i trendów w gospodarce światowej. Ekonomia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to także zrozumienie międzynarodowego transferu technologii, gospodarki globalnej, czy też społecznej odpowiedzialności biznesu.

  Studia na kierunku ekonomia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie dzielą się na następujące zakresy: Rynki zagraniczne, Ekonomia zmian klimatycznych. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: podstawy zarządzania, podstawy prawa, socjologia ekonomiczna z elementami metodyki badań społecznych, przedsiębiorczość i innowacje ery cyfrowej, ekonomia dóbr niematerialnych, rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonometria i metody Big Data, statystyka i wizualizacja danych, współczesne dylematy gospodarki światowej, transformacja cyfrowa w gospodarce, symulacyjne gry gospodarcze, etyka i odpowiedzialność biznesu, statystyka i wizualizacja danych, struktury konkurencji i zawodność rynków.

   

  Ekonomia jest szeroką dyscypliną i na tej podstawie, w ramach realizowanych specjalności na kierunku studenci poznają zasady nadzoru korporacyjnego, rachunkowości zarządczej, bezpieczeństwa ekonomicznego, rozliczeń międzynarodowych, wywiadu ekonomicznego, czy też polityki energetycznej oraz gospodarki regionalnej. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, korporacjach, administracji publicznej, instytutach i firmach badawczych, mediach, firmach państwowych i prywatnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rynki zagraniczne
  • Ekonomia zmian klimatycznych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Transformacja energetyczna
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Rynki zagraniczne
  • Ekonomia zmian klimatycznych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Transformacja energetyczna
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Tomek Ocena odpowiedz

Wybrałem studia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ponieważ od samego początku jesteśmy przygotowywani praktycznie do zawodów, jakie możemy pełnić w przyszłości