Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ul. Bursaki 12

20-150 Lublin

tel. 81 452 94 73

e-mail: rekrutacja@wspa.pl

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ul. Bursaki 12

20-150 Lublin

tel. 81 452 94 73

e-mail: rekrutacja@wspa.pl

 • ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, użytkowania i administrowania sieciami komputerowymi. W ramach zajęć słuchacz zapozna się z  nowoczesnymi zagadnieniami dotyczącymi sieci komputerowych. W nowym programie uwzględniliśmy potrzeby rynku pracy, jak również sugestie naszych studentów i słuchaczy – dlatego też w programie znalazły się zajęcia dotyczące podstaw działania sieci komputerowych, administrowania systemami Linux i Windows Serwer i podstawy bezpieczeństwa systemów sieciowych. Na naszej uczelni od ponad 10 lat działa Akademia Sieciowa CISCO WSPA – postanowiliśmy część zajęć prowadzonych na specjalistycznych kursach CISCO włączyć do programu studiów podyplomowych (kurs Introduction to Networks i Routing & Switching Essentials). Dzięki temu słuchacz ma możliwość równoczesnego przygotowania się do egzaminu zawodowego CCENT (http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/certifications/entry/ccent.html), który jest częścią certyfikatu CCNA.

  W WSPA można w późniejszym terminie kontynuować zajęcia na kursach Scaling Networks i Connecting Networks. Oprócz dyplomu ukończenia studiów podyplomowych słuchacz otrzyma też certyfikat ukończenia szkoleń CISCO.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ANALITYKA DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wsparcia z zakresu analizy potrzebują przede wszystkim największe korporacje świata, jako że one właśnie zbierają największą ilość danych. Do ich badania często stosuje się algorytmy sztucznej inteligencji, objęte zakresem studiów. Jeśli więc chcesz zyskać zestaw najbardziej szanowanych i pożądanych obecnie umiejętności – ta oferta jest dla Ciebie!

  Dla kogo?

  Ta wspólna oferta WSPA i Lingaro kierowana jest do:
  – absolwentów kierunków informatycznych (ew. zbliżonych) lub kierunków typu „Analityka biznesowa” czy „Metody ilościowe”
  – znających podstawy programowania, baz danych oraz SQL
  – mówiących po angielsku
  – chcących wyspecjalizować się w przetwarzaniu, modelowaniu i wizualizacji danych

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • AUDYT ENERGETYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów w obszarach: doradztwa energetycznego, efektywności energetycznej i audytów energetycznych, z uwagi na zmiany jakie niesie ze sobą nowelizacja Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

  Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu: obowiązujących w Polsce i UE rozporządzeń i norm z zakresu efektywności energetycznej budynków, metod oceny efektywności energetycznej budynków, metod termomodernizacji i zasad sporządzania audytów energetycznych, wykorzystania i oceny efektywności OZE, oceny opłacalności ekonomicznej oraz metod zarządzania energią w budynkach.

  Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia wpis do rejestru osób mających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (po spełnieniu pozostałych wymogów Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków).

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • BRANDING STRATEGIE AI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe to kompleksowy program edukacyjny, który łączy wiedzę z zakresu marketingu, brandingu i najnowszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. Program studiów składa się z dwóch semestrów.

  Pierwszy semestr koncentruje się na podstawach komunikacji cyfrowej i zarządzania marką. Studenci poznają psychologię komunikacji i konsumenta, zasady identyfikacji wizualnej i budowy strategii marki. Nauka obejmuje również pozycjonowanie i architekturę marki, storytelling w różnych kanałach, copywriting i content marketing. Przygotowując studentów do praktycznej strony zarządzania marką, kursy obejmują projektowanie stron internetowych, analizę rynku i konkurencji, reklamę cyfrową oraz pozycjonowanie i optymalizację stron (SEO).

  Drugi semestr programu skupia się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji w marketingu i komunikacji. W ramach tych studiów studenci zapoznają się z technikami e-mail marketingu, analityką i monitorowaniem danych, budowaniem społeczności online oraz tworzeniem i dystrybucją treści wideo.

  Program obejmuje także zarządzanie reputacją online, zaawansowane techniki storytellingu i marketing mobilny. Dalsza część programu to wprowadzenie do marketingu afiliacyjnego, prawo autorskie w komunikacji cyfrowej, UX/UI, a także wykorzystanie nowych technologii w komunikacji, takich jak VR, AR, AI i Growth Hacking.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • CERTYFIKOWANY KIEROWNIK ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Certyfikowany kierownik zarządzania projaktami jest kształcenie profesjonalistów w zakresie zarządzania projektami. Słuchacze zdobędą wiedzę na temat światowych metod zarządzania projektami w oparciu o sprawdzone standardy międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem podejścia zwinnego (agile).

  Absolwenci studiów będą posiadali wiedzę na temat różnych podejść i standardów zarządzania projektami, pozwalającą na wybór oraz zarekomendowanie właściwego podejścia zarządczego w zależności od poziomu dojrzałości organizacji, cech konkretnego projektu, sytuacji biznesowej a także wdrożenie nowych rozwiązań.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • HANDEL DZIEŁAMI SZTUKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W ostatnich latach nastąpił radykalny wzrost obrotów na rynku dzieł sztuki w Polsce. W 2021 r. wartość sprzedaży dzieł sztuki i antyków wyniosła 591,2 mln zł i w porównaniu z 2020 r. wzrosła o 172,8 mln zł. Prognozy mówią, że ten wieloletni trend wzrostowy utrzyma się przez kolejne lata. Kolekcjonowanie dzieł sztuki to sposób na inwestowanie i pomnażanie kapitału, ale też wielka przyjemność obcowania z wytworami ludzkiego geniuszu.

  Dzieła sztuki są dorobkiem ludzkości o ponadczasowych walorach oraz nośnikiem idei i wartości. Obcowanie ze sztuką pozwala rozwijać osobowość, wrażliwość, ale też zarabiać dobre pieniądze. Dzieła sztuki znajdują dziś miejsce w galeriach, domach kolekcjonerów i muzeach, ale również w biurach dbających o wizerunek biznesmenów, w przestrzeniach miast i siedzibach wielkich korporacji. Ich obecność podnosi prestiż właściciela i świadczy o jego duchowych i intelektualnych aspiracjach.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - DIAGNOZA I TERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Roczne studia podyplomowe Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia to kierunek studiów adresowany do absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich. Przygotowany program studiów zawiera zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Zajęcia prowadzone są przez terapeutów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem terapeutycznym.

  W skład kadry wykładowców wchodzą specjaliści z różnych dziedzin pracy z dziećmi: neurologopedia, fizjoterapia, psychoterapia, terapia integracji sensorycznej, psychologia, pedagogika. Dodatkowym elementem studiów, jest przygotowanie do pracy pod kątem stymulacji funkcji poznawczych (pamięć, uwaga, szybkość spostrzegania, itp.).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, płacowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-placowych, rozliczeniowych. Studia zorganizowane są w przeważającej liczbie godzin w formie warsztatowej (40% teoria, 60% praktyka).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI – ZARZĄDZANIE DOSTĘPNOSCIĄ W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Koordynator dostępności – zarządzanie dostępnością w organizacji mają przygotowywać specjalistów do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w organizacjach, podmiotach publicznych na szczeblu samorządowym, rządowym. Zgodnie z art 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami „każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności”.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MARKETING POLITYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie studentów do praktycznego planowania i realizowania kampanii i doraźnych wydarzeń o różnym charakterze i różnej skali oraz do wspierania polityków, aktywistów i organizatorów, a także zaplecza medialnego w budowaniu i zarządzaniu ich wizerunkiem poprzez działania komunikacyjne i marketingowe.

  Podczas studiów zostanie omówione zastosowanie narzędzi marketingowych w kampaniach, strategiach i codziennych działaniach o charakterze politycznym i społecznym. Wyróżnikiem będą metody prowadzenia zajęć takie jak: wykłady konserwatoryjne, warsztaty, projekty, case study, symulacje, burza mózgów, wystąpienia indywidualne, praca w zespole.

  To, co odróżnia Marketing Polityczny na WSPA od innych wyższych uczelni, to postawienie na przełamywanie stereotypów, zarówno w aspekcie wypracowania idei, opracowania strategii, jak również pracy na korzyść lidera, sztabu/zaplecza, a także potencjalnych odbiorców.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • MBA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów MBA w Administracji Publicznej jest dostarczenie słuchaczom wszechstronnej i aktualnej wiedzy z obszaru szeroko pojętego zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności w obszarze tworzenia i zarządzania budżetami, skutecznego poruszania się w przepisach prawa, konstruowania strategii rozwojowych i naprawczych, zarządzania finansami, realizacji kampanii marketingowych, zarządzania środkami UE oraz komunikacji z otoczeniem społeczno-ekonomicznym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MBA W IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia MBA w IT mają za zadanie usystematyzować i poszerzyć wiedzę od strony finansowej, organizacyjnej i biznesowej w branży IT. Program studiów ma za zadanie dostarczyć Słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, opracowania strategii rozwoju organizacji, a także analizy i wdrażania procedur mających na celu usprawnienie działań i rozwiązywanie problemów biznesowych w oparciu o specyfikę branży.

  Studia MBA w IT będą doskonałym wyborem dla osób, które chciałyby rozwinąć swoje kompetencje w obszarze IT. Skierowane są do kadry kierowniczej wyższego szczebla, menedżerów, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie strategicznego zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem obszaru IT, kadry kierowniczej IT, osób pracujących w branży IT – w tym właściciele, konsultanci, doradcy IT oraz wszystkich tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENEDŻER ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zmieniające się warunki funkcjonowania administracji publicznej stawiają nowe wyzwania, wymagają ciągłego doskonalenia jakości usług oraz podnoszenia kompetencji osób, które je świadczą. Rozwiązania stosowane dotychczas w biznesie coraz częściej znajdują zastosowanie w sektorze publicznym. Celem studiów jest dostarczenie najnowszej wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz nabycie praktycznych umiejętności służących do efektywnego zarządzania.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENEDŻER BIZNESU W UNII EUROPEJSKIEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Menedżer biznesu w Unii Europejskiej” to unikatowa i niepowtarzalna okazja zdobycia cenionych na rynku pracy, profesjonalnych kompetencji menadżerskich z zakresu prawa, zarządzania i finansów. Najnowszą wiedzę oraz praktyczne umiejętności przekazują uznani wykładowcy, doświadczeni praktycy życia gospodarczego. Program został opracowany na podstawie najnowszych, najbardziej aktualnych zagadnień dotyczących prowadzenia biznesu w UE. Treść merytoryczna przekazywana jest w możliwie najbardziej przystępny sposób i w wygodnej formule.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MENTORING INNOWACJI I BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jedyny taki kierunek studiów podyplomowych w Polsce! Innowacyjny program zajęć dydaktycznych oraz praktycznych z zakresu mentoringu, który wyprzedza przyszłość! Ogromnym atutem studiów jest przewaga zajęć praktycznych, dających możliwość nauczenia się gotowych rozwiązań w pracy profesjonalnego mentora.

  Tworzenie innowacji i kreatywne rozwiązywanie problemów to największe wyzwania współczesnych firm i organizacji różnych sektorów i branż, bez względu na ich wielkość. Odpowiedzią na potrzebę wspierania pracowników w dążeniu do rozwoju i osiągania celów organizacyjnych stanowi mentoring, będący potężnym narzędziem rozwoju potencjału ludzkiego, który kształtuje także kompetencje konieczne do sprawnego działania w danej dziedzinie.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • NOWOCZESNY MARKETING SPOŁECZNY I KULTUROWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Nowoczesny Marketing społeczny i kulturowy” to interdyscyplinarny program, który łączy elementy marketingu, psychologii społecznej, technologii, prawa i zarządzania. Program składa się z dwóch semestrów.

  W pierwszym semestrze studenci zapoznają się z podstawami marketingu społecznego i kulturowego, w tym z psychologią społeczną i komunikacją międzykulturową. Poznają metody komunikacji z różnymi grupami docelowymi, teorie i modele zmian społecznych oraz strategie i narzędzia marketingu społecznego. W ramach tego semestru studentom oferowane są również warsztaty z tworzenia strategii marketingowych i projektowania kampanii marketingowej, a także narzędzia do pomiaru skuteczności tych kampanii.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • PODEJŚCIE DO PROJEKTOWANIA I REALIZOWANIA OBIEKTÓW Z WYKORZYSTANIEM ZRÓWNOWAŻONYCH ROZWIĄZAŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Koncepcja zrównoważonego projektowania nie jest alternatywą dla tradycyjnego modelu projektowania, a wskazaniem kierunku ewolucji projektowania architektonicznego w obliczu dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego. Powołaniem projektanta (architekta, projektanta wnętrz, konstruktora) jest czynne uczestnictwo w kreowaniu najlepszej przestrzeni do życia i rozwoju człowieka z szacunkiem dla otaczającego świata i zachodzących w nim procesów społecznych i środowiskowych.

  Podejście do projektowania i realizowania obiektów z wykorzystaniem zrównoważonych rozwiązań powinno przebiegać wielotorowo i obejmować edukację na temat kształtowania środowiska kulturowego oraz kreowania mody na zrównoważone środowisko życia. Będzie to możliwe, jeśli wypracujemy narzędzia oceny inwestycji, które pozwolą określić stopień, w jakim obiekt spełnia kryteria zrównoważenia, co będzie równoznaczne z pozytywnym wpływem na procesy globalne, otaczającą przestrzeń i społeczność lokalną, a także oznaczać będzie niskie koszty utrzymania i zdrowe środowisko mieszkaniowe.

  Architektura i budownictwo są największym sektorem gospodarki w aspekcie ekonomicznym oraz pod względem przepływu surowców. W budowle inwestuje się większość kapitału, zarówno finansowego, jak i naturalnego. Zatem rola architektury i budownictwa w kreowaniu rozwoju zrównoważonego jest istotna dla osiągania równowagi pomiędzy zdobyczami cywilizacji, potrzebami człowieka, a prawami natury i ekonomiką rozwiązań niezależnie od ich skali.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROJEKTOWANIE WNĘTRZ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Jako absolwent będziesz przygotowany do twórczej pracy w dziedzinie projektowania wnętrz! Zdobędziesz wiedzę z zakresu historii sztuk pięknych, ale przede wszystkim z praktyki projektowania wnętrz, architektury i budownictwa oraz projektowania komputerowego. Jako absolwent będziesz znał przepisy prawa budowlanego, prawa autorskiego i etyki zawodowej. Poznasz zasady ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w Polsce. Ponadto zdobędziesz wiedzę ogólną i szczegółową stanowiącą podstawę wyuczonego zawodu, uzyskując umiejętności twórczego myślenia, rozwiązywania napotkanych problemów oraz prowadzenia własnego przedsięwzięcia w sposób sprawny i dobrze zorganizowany.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PUBLIC RELATIONS & MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Dla kogo?

  Studia Public relations & Marketing są przeznaczone dla wszystkich tych, którzy w profesjonalny i praktyczny sposób chcą zdobyć nowoczesną wiedzę z zakresu zewnętrznego i wewnętrznego public relations, media relations, używania social mediów do celów promocyjnych oraz szeroko pojętego marketingu.

  Cel studiów podyplomowych

  Celem studiów jest kształcenie profesjonalistów, którzy potrafią wykorzystać narzędzia nowoczesnego PR i Marketingu w pracy zarówno w jednostkach administracji publicznej, jak i prywatnych korporacjach. Zajęcia prowadzone są m.in. przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w swoich branżach.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej i zarazem praktycznej wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy w działach finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Świadectwo ukończenia studiów nadaje uprawnienia do pełnienia funkcji głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów Podyplomowych „Rachunkowość i Finanse” to osoba posiadająca wiedzę teoretyczną, znajomość empirycznych przykładów oraz praktyczne umiejętności dotyczące specjalistycznego języka w dziedzinie finansów i rachunkowości. Ponadto rozumie znaczenie rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych.

  Uczestnik studiów podyplomowych zapoznając się z poszczególnymi modułami zorientowanymi na praktyczną wiedzę i umiejętności potrafi posługiwać się biegle fachowym językiem rachunkowości, jako językiem współczesnego biznesu, a także dostrzega i doskonale interpretuje powiązania przyczynowo-skutkowe występujące pomiędzy przedsiębiorstwem a gospodarka rynkową.

  Dzięki zajęciom prowadzonym w sposób oryginalny i dostosowany do indywidualnych predyspozycji grupy, absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w rożnych instytucjach finansowych. Może podejmować także prace w charakterze członka zarządu przedsiębiorstwa czy dyrektora finansowego. Pozyskana wiedza i umiejętności staną się bezcennie również przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i jej ewidencjonowaniu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SOFT SKILLS W IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • SPECJALISTA DS. CYBERBEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od swojego rozmiaru, powinno zadbać o bezpieczeństwo danych i systemów. Klienci oczekują poufności wrażliwych informacji, umów i wszelkich innych danych, których ujawnienie mogłoby być dla nich szkodliwe. Wyciek takich danych może mieć dla firm katastrofalne skutki zarówno wizerunkowe, jak i finansowe. Dodatkowo, wiąże się z utratą wiarygodności, kontraktów, przerwą w produkcji i potencjalnym bankructwem.

  Od wybuchu pandemii COVID-19, gdy wiele firm przeszło na pracę zdalną, cyberataki znacząco się zwiększyły. Wzrost ten szacuje się na 600%, a roczne straty wynikające z cyberataków wynoszą 6 bilionów dolarów. Co więcej, ten trend nadal przyspiesza. Prognozuje się, że te liczby podwoją się do roku 2025.

  Wzrost ataków znajduje odzwierciedlenie w większych wydatkach na ochronę przed nimi. Globalny rynek cyberbezpieczeństwa oszacowano na 150,37 miliarda dolarów w 2021 roku, a oczekuje się, że do 2027 roku osiągnie wartość 317,02 miliarda dolarów, z rocznym średnim tempem wzrostu (CAGR) wynoszącym 13,37% w okresie prognozy od 2022 do 2027 roku. Oznacza to, że zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa będzie stale rosło.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SYSTEMY BAZ DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i udostępniania baz danych w sieciach rozległych. Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych specjalności, posiadających umiejętności obsługi komputera, pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • TRANSPORT - SPEDYCJA - LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Prowadzenie działalności gospodarczej w transporcie drogowym wymaga posiadania niezbędnej wiedzy związanej z organizacją i zarządzaniem firmą transportową. We współczesnych realiach gospodarczych konieczne jest elastyczne reagowanie zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Do prowadzenia nowoczesnej firmy transportowej niezbędne jest posiadanie kwalifikacji, często potwierdzonych certyfikatami, koncesjami i uprawnieniami wydawanymi przez właściwe organy państwowe i instytucje szkoleniowe. Powoduje to konieczność permanentnego szkolenia i zdobywania wiedzy specjalistycznej o ograniczonej dostępności.

  Celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom specjalistycznej wiedzy m.in. z zakresu: problematyki prawnej prowadzenia i organizacji firmy transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy, znajomości przepisów polskich i międzynarodowych regulujących dostęp do zawodu przewoźnika oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu, spedycji i logistyki krajowej i międzynarodowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WDROŻENIE KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PROCESACH FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Współczesne organizacje funkcjonują w dynamicznie zmieniającym się świecie, który charakteryzuje się nieprzewidywalnością i niepowtarzalnością. Nieprzewidywalność, której doświadczamy na co dzień, to niemożność antycypowania przyszłości w związku ze zmiennością i niepewnością procesów i zdarzeń. Niepowtarzalność to trudność w znalezieniu optymalnej sekwencji działań, gdyż dotychczas (w przeszłości) stosowane modele, rozwiązania, schematy, czy instrumenty, nie dają się zastosować do bieżących sytuacji i wydarzeń.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dla kogo?

  Studia adresowane są do:

  • kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
  • pośredników w obrocie nieruchomościami,
  • pracowników zarządów nieruchomości, instytucji samorządowych, administracji państwowej, banków, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw uczestniczących w zarządzaniu lub obrocie nieruchomościami, doradców inwestycyjnych
  • innych zainteresowanych osób chcących uzupełnić swoją wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego

  Sylwetka Absolwenta

  Absolwent tych studiów to osoba wyposażona w wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, zarządzania nieruchomościami, gospodarowania nieruchomościami, prawa rzeczowego i administracyjnego, gospodarki przestrzennej, a także w praktyczne umiejętności z zakresu wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania i gospodarowania nieruchomościami.

  Absolwenci uzyskują wiedzę w zakresie szeroko pojętej gospodarki nieruchomościami oraz nowoczesnych podejść, metod i technik wyceny nieruchomości. Wiedza ta stanowi jednocześnie bazę do racjonalnego i umiejętnego podejmowania istotnych decyzji związanych z inwestowaniem w  nieruchomości. Podstawowa znajomość powiązanych zagadnień prawnych i budowlanych oraz wybranych procedur z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami pozwoli absolwentom również na podjęcie współpracy z innymi uczestnikami rynku nieruchomości. 

  Nabyta wiedza umożliwi kandydatowi na rzeczoznawcę majątkowego wykonać poprawnie operaty szacunkowe w trakcie odbywania wymaganej prawem praktyki i zdać egzamin państwowy. Absolwenci studiów będą przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką nieruchomościami, a także po uzyskaniu właściwych uprawnień państwowych do prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych pragnących zdobyć lub pogłębić wiedzę i kompetencje w zakresie stosowania przepisów ogólnych ustawy Prawo Zamówień Publicznych, procedur i postępowań o udzielanie zamówień zgodnych z ustawą PZP oraz środków ochrony prawnej stosowanych w ustawie PZP, oraz wszystkich zatrudnionych przy obsłudze zamówień publicznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Studia przygotowują do podjęcia pracy w służbie BHP.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE I MARKETING W ROLNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe są adresowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo lub dla kadry kierowniczej różnych szczebli organizacji.

  Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje:

  1. rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109);
  2. niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej;
  3. wymagane do zakupu ziemi rolnej.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi.

  Dla kogo

  Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej i właścicieli firm, pracowników pionów personalno-kadrowych, doradców personalnych oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zarząd Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej – STOMOZ w maju 2007 roku przyznał certyfikat dla programu kształcenia na kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie ochroną zdrowia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

  Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej do samodzielnego zarządzania placówkami oświatami. Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

Laura Ocena odpowiedz

Zastanawiam się nad studiami podyplomowymi na uczelni WSPA,a dokładniej na kierunku projektowanie ogrodów. Macie bardzo cieawe kierunki do wyboru i słyszałam wiele pozytywnych opinii.

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń Ocena odpowiedz

Uprzejmie informuję, iż kierunek - Kadry i płace w prawie i praktyce zostanie uruchomiony w najbliższym semestrze.

Kamila Ocena odpowiedz

Czy kierunek Kadry i płace w prawie i praktyce ruszy w tym semestrze?