Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Studia i kierunki

Filtrowanie
RoZwiń

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ×

ul. Bursaki 12

20-150 Lublin

tel. 81 452 94 73

e-mail: rekrutacja@wspa.pl

Kierunki studiów - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie: znaleziono ×

Grupa kierunku

Specjalności / ścieżki kształcenia - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie istnieje granica wieku ograniczająca podjęcie studiów w systemie stacjonarnym, zapraszamy!

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Wszystkie niezbędne dokumenty są dostarczane przed zakwalifikowaniem, po uzyskaniu kwalifikacji wszystkie dokumenty powinny już u nas być.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Do działu rekrutacji, osobiście w godzinach pracy 7.30 - 15.30 lub pocztą/kurierem na adres siedziby. Istnieje też możliwość przekazania dokumentów Panu portierowi.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty można składać do działu rekrutacji, osobiście w godzinach pracy 7.30 - 15.30 lub pocztą/kurierem na adres siedziby. Istnieje też możliwość przekazania dokumentów Panu portierowi.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

W przypadku polskiego kandydata nie ma takich dokumentów, a w posiadania obcojęzycznego dyplomu wykształcenia to kwestia obowiązującego prawa w danym kraju.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak, dokumenty mogą zostać złożone/odebrane przez upoważnioną dokumenty.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Dokumenty należy składać w dziale rekrutacji w wyznaczonym terminie. Dotyczy to wszystkich kandydatów.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

W formularzu zgłoszeniowym należy podać jedynie numer świadectwa dojrzałości oraz datę wydania.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie jest brana pod uwagę.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

W formularzu rekrutacyjnym należy zaznaczyć odpowiednie odpowiedzi dotyczące olimpiad przedmiotowych. Poza tym procedura jest taka sama, jak dla pozostałych kandydatów.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Taka informacja jest wysyłana zawsze na maila.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Tak, jest to najważniejsza zasada.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęcie na studia. Pozostaje wtedy oczekiwać informacji o uruchomieniu kierunku.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak, następnie zostaną wygenerowane dokumenty do podpisu, które otrzymacie Państwo na maila i należy złożyć te dokumenty w dziale rekrutacji.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłata rekrutacyjna może być wykonana jedynie przelewem, szczegóły dotyczące tytułu przelewu, jak i numeru konta, znajdują się w zakładce kontakt na naszej stronie www.wspa.pl

Co wpisać w tytule przelewu?+

W przypadku opłat związanych ze studiami, prosimy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko studenta, PESEL studenta oraz nazwę kierunku, a także tytuł opłaty (np. czesne/legitymacja/opłata reaktywacyjna/warunek/urlop dziekański).

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Jednym z dokumentów niezbędnych do kwalifikacji na studia jest potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej, zatem należy dokonać takiej opłaty w trakcie procesu rekrutacji. Najlepiej zaraz po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Nie będzie możliwa kwalifikacja na studia.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Może przelew być wykonany z innego konta, ważny jest tytuł przelewu w takim przypadku. Kwota opłaty rekrutacyjnej wynosi 200 zł, w przypadku opłat związanych ze studiami, prosimy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko studenta, PESEL studenta oraz nazwę kierunku, a także tytuł opłaty (np. czesne/legitymacja/opłata reaktywacyjna/warunek/urlop dziekański).

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

W przypadku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich brane są pod uwagę następujące przedmioty:
• język obcy nowożytny – preferowany język angielski (część pisemna) oraz:
• w przypadku kierunków licencjackich – do wyboru jeden z następujących przedmiotów: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka lub historia (część pisemna) 
• w przypadku kierunków inżynierskich – do wyboru jeden z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka (część pisemna).

W przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunkach Architektura i Projektowanie wnętrz:
• postępowanie kwalifikacyjne składa się z oceny prac zaprezentowanych przez kandydata oraz rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez Komisje Rekrutacyjną;
• kandydaci na kierunek Architektura oraz Projektowanie wnętrz zobowiązani są do złożenia teczki z wykonanymi przez siebie rysunkami odręcznymi w technice ołówkowej na arkuszach formatu minimum A3. Teczka powinna zawierać minimum 3 rysunki: rysunek z natury, rysunek z wyobraźni oraz kompozycja z prostych brył geometrycznych.

W przypadku studiów drugiego stopnia na kierunkach Zarządzanie i Socjologia:
• postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia na kierunek Socjologia oraz Zarządzanie odbywa się na podstawie konkursu ocen końcowych na dyplomie ukończenia studiów;
• podstawę kwalifikacji stanowi: wartość wskaźnika rekrutacyjnego (W) określonego wzorem: W = 2 x K + P, gdzie: K, P – oznaczają ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów (K – na tym samym kierunku, P – na pozostałych kierunkach);
• absolwenci kierunków innych niż wybrany kierunek mogą zostać zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych wynikających z porównania programów studiów.

W przypadku studiów drugiego stopnia na kierunku Informatyka:
• postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia na kierunku Informatyka odbywa się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów;
• dla kandydatów – absolwentów kierunku Informatyka, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom;
• dla kandydatów – absolwentów kierunków innych niż Informatyka, podstawą kwalifikacji jest pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

W przypadku studiów drugiego stopnia na kierunku Architektura:
• postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia na kierunku Architektura odbywa się na podstawie konkursu ocen końcowych wpisanych do dyplomu ukończenia studiów w zakresie kierunków zgodnych, tj. architektura lub architektura i urbanistyka. W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

W przypadku jeżeli kandydat nie zdawał na maturze jednego z punktowanych w rekrutacji przedmiotów w postępowaniu kwalifikacyjnym za ten przedmiot nalicza się 0 punktów, natomiast sytuacja ta nie dyskwalifikuje z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Najlepiej wybrać kierunek, na który najbardziej ktoś chce się dostać, później można się ewentualnie przenieść na inny kierunek.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

W procesie rekrutacji wystarczy podpisać dokumenty. W trakcie studiowania należy rozpocząć proces przenoszenia od wniosku o przeniesienie.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Do formularza rekrutacyjnego nie trzeba dołączać zdjęcia (nie jest to obowiązkowe), trzeba dostarczyć oryginały na uczelnię. 

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

 • O Uczelni

 • Kierunki studiów

 • Studia podyplomowe

 • Studia online

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Kierunki studiów

Grupa kierunku

Grupa kierunku - podyplomowe

Opinie (18)

makra Ocena odpowiedz

super uczelnia, bardzo polecam!

anonimowa_studentka Ocena odpowiedz

Super uczelnia! W tym roku będę kończyć licencjat i ciesze się, że te kilka lat temu zdecydowałam się na naukę w WSPA.

Marta Pakuła Ocena odpowiedz

Studia zdalne bardzo dobrze zorganizowane, nie ma chaosu informacyjnego ani nieogarnięcia wykładowców. Poziom też jest dobrze zbalansowany. W sumie to nie mam większych zastrzeżeń.

Szymon Ocena odpowiedz

Niezawiły proces rekrutacji, w którym łatwo jest się połapać. Powoli kończę pierwszy rok i bardzo wszystkim polecam, bo czuję się na tej uczelni jak u siebie. Wykładowcy są wyrozumiali, a jeśli ma się z czymś problem to wszyscy są pomocni. Myślałem, że przez pandemie studiowanie to będzie koszmar, ale jednak jest całkiem fajnie. WSPA zdało mój egzamin ;P

Wiktor Ocena odpowiedz

Świetna atmosfera, pracownicy i rekrutacja. Polecam i daję 5 gwiazdek:).

Sandra Ocena odpowiedz

Jak najbardziej polecam. Studiowałam zarówno na pierwszym jak i na drugim poziomie, teraz jestem w trakcie robienia studiów podyplomowych. Jeśli miałabym drugi raz wybierać zdecydowanie bym wybrała znowu WSPA.

Kamil Ocena odpowiedz

Informatyka super, polecam!

Natalia Ocena odpowiedz

Polecam studia ONLINE, rewelacja dla osób pracujących w weekendy czy mieszkających za granicą. Przyjeżdżasz tylko kilka razy w semestrze.

Paweł Ocena odpowiedz

Na tej uczelni pracują bardzo mili ludzie! Panie z Rekrutacji i Dziekanatu pomogą załatwić papiery, odpowiedzą na wszystkie pytania. Podejście do klienta na najwyższym poziomie. Przeniosłem się tu z innej uczelni i to była świetna decyzja. Architektura jest super! Wykładowcy uczą naprawdę przydatnych rzeczy. Polecam.

Łukasz Ocena odpowiedz

Polecam! Uczelnia ma bardzo dobry wybór wymiany międzynarodowej, co jest dla mnie ważne.

Daria Ocena odpowiedz

Polecam WSPA! Studiowałam na kierunku Zarządzanie i jestem bardzo zadowolona. Świetni wykładowcy z super podejściem do studentów.

Marcin Ocena odpowiedz

Wybrałem uczelnię ze względu na Informatykę i to była bardzo dobra decyzja. Pracuję w firmie do której poszedłem na praktyki w trakcie studiów - nie trzeba pisać pracy - wystarczy projekt na obronę. Dla mnie super

Meg Ocena odpowiedz

Polecam WSPA super szkoła, prowadzący i ludzie

Ewa Ocena odpowiedz

Gdybym ponownie wybierała, to wybrałabym tą uczelnię ;)

Sylwia Ocena odpowiedz

Kończąc tą szkołę na pewno będziecie mieli głowę pełną wiedzy i super możliwości po :)!

Dawid Ocena odpowiedz

Dobry wybór to wybór WSPiA ;)

Olka Ocena odpowiedz

Ekstra uczelnia, panuje tu wspaniała atmosfera :)

Fabian Ocena odpowiedz

Profesjonalne podejście i zaangażowanie z jakim podchodzą wykładowcy jest ogromnym plusem