• HISPANISTYKA Stopień: II

    Specjalności

    Studia II stopnia niestacjonarne

    • Tłumaczenia pisemne i ustne
    • Język hiszpański w biznesie i mediach

Opinie (0)