• DIAGNOSTYKA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Diagnostyka w systemie ochrony zdrowia. Laboratorium diagnostyczne jako samodzielny podmiot gospodarczy na rynku ochrony zdrowia” organizowane są na użytek osób legitymujących się wyższym wykształceniem (minimum dyplomem licencjackim), które swoją przyszłość zawodową wiążą z rosnącą rolą diagnostyki medycznej i laboratoryjnej w polskim systemie ochrony zdrowia oraz coraz większym znaczeniem profilaktycznego i diagnostyczno-prewencyjnego paradygmatu terapeutycznego w ochronie zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKATOR ZDROWOTNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji prozdrowotnej, utrwalania dobrych nawyków żywieniowych oraz dobrej kondycji psycho-fizycznej, wspierania rodzin i pacjentów z chorobami przewlekłymi w środowisku szkolnym/zawodowym oraz wsparcia w tym obszarze działań lekarza rodzinnego/diabetologa/pediatry.

  Realizacja Studiów Podyplomowych będzie zorientowana przede wszystkim na: wysoki poziom kształcenia, najnowszą wiedzę i nowoczesne metody badawcze w nauce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ELEMENTY METODOLOGII BADAŃ EMPIRYCZNYCH W MEDYCYNIE I ZASTOSOWANIA STATYSTYKI W BADANIACH BIOMEDYCZNYCH

  Rekrutacja

  Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się różnymi aspektami badań empirycznych w medycynie oraz tych, które zamierzają zacząć zajmować się tą problematyką. Są to unikalne studia tego typu w Polsce, prowadzone w tak dużym wymiarze godzinowym, które dają unikalne połączenie wiedzy pracowników renomowanych polskich uczelni z praktycznymi warsztatami prowadzonymi przez specjalistów w zakresie statystycznej analizy danych ze StatSoft Polska.

  Pod egidą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi udało się zebrać grono uznanych specjalistów pracujących na co dzień na różnych uczelniach w Polsce, m.in.: Collegium Medicum UJ, Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FARMACJA MEDYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Farmacja medyczna
  Studia mają charakter doskonalący, ich celem jest poszerzenie i aktualizacja wiedzy z zakresu: badań nad lekiem - farmakologii, farmakokinetyki, biofarmacji, monitorowania działań niepożądanych leków; informacji naukowej, prawa farmaceutycznego; rejestracji produktów leczniczych; zarządzania, farmakoekonomiki, marketingu farmaceutycznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I WSPARCIE PSYCHOSPOŁECZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek jest przeznaczony dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym licencjackim lub magisterskim, które ukończyły studia I i/lub II stopnia na kierunkach nieprzygotowujących do udzielania profesjonalnej pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, a interesują się tą problematyką w kontekście relacji interpersonalnych.

  Ponadto, tym kierunkiem studiów podyplomowych mogą być zainteresowane osoby, które w pracy zawodowej spotykają się bezpośrednio z sytuacjami wymagającymi posiadania podstawowej wiedzy oraz umiejętności w przedmiotowym zakresie (nauczyciele; kadra kierownicza; pracownicy działów personalnych, centrów wolontariatu oraz kadra administracyjna służby zdrowia, mająca kontakt z pacjentami i ich rodzinami, itp.).

  Kierunek przygotowuje do udzielania krótkoterminowego wsparcia w formie tzw. „pierwszego kontaktu”. Zakres tematyczny nie pozwala na uzyskanie umiejętności koniecznych do prowadzenia pomocy długoterminowej w formach terapeutycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOSMETOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest doskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kosmetologii. Program studiów stanowi uzupełnienie treści realizowanych w trakcie studiów magisterskich. Studia kierowane są do szerokiego grona absolwentów uczelni wyższych, a także osób mających kontakt z przemysłem farmaceutyczno-kosmetycznym.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER OPIEKI SENIORALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Menedżer opieki senioralnej
  Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy oraz niezbędnych umiejętności wymaganych w pracy na rzecz seniorów i z seniorami. Studia podyplomowe Menedżer opieki senioralnej umożliwią poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu medycznych i społecznych aspektów starzenia się i starości, zarządzania procesami koordynowanej opieki medycznej, zdrowotnej i społecznej a także prawa, projektów badawczych i inicjatyw aktywizujących seniorów.
  Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń o charakterze warsztatowym, a wyniesiona wiedza pozwoli na efektywne zarządzanie placówkami i projektami tworzonymi z myślą o osobach starszych oraz pozwoli na tworzenie usług biznesowych w zakresie starzenia się społeczeństw. Studia kończą się przygotowaniem projektu opieki koordynowanej nad seniorami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOTERAPIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW KLINICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek przygotowuje słuchaczy do samodzielnego prowadzenia psychoterapii dorosłych w jednostkach służby zdrowia. Studia wpisują się w obszar dydaktyczny UMED Łódź, uzupełniając lukę w kontekście zintegrowanego leczenia psychiatryczno-psychoterapeutycznego. Zaangażowaliśmy specjalistów z doświadczeniem dydaktycznym i klinicznym, uznanych w środowisku polskiej psychoterapii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SPECJALISTA PORADNICTWA PSYCHOSPOŁECZNEGO I RODZINNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  3-semestralne studia podyplomowe, jako forma doskonalenia zawodowego dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich na kierunkach: nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, politologia, praca socjalna, psychologia i socjologia, a także lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

  W programie przewidziano m.in. zajęcia z interwencji kryzysowej, podstaw psychiatrii, psychologii klinicznej, rozwoju psychoseksualnego człowieka, innych problemów związanych z rozwojem człowieka i kolejnymi etapami życia, mediacji, metodyki pracy z małżeństwem i rodziną oraz kluczowych zagadnień z wybranych kierunków profesjonalnej terapii i szczegółowych metod pracy doradczo-terapeutycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA DLA OSOBY WYKWALIFIKOWANEJ – QUALIFIED PERSON - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter studiów uzupełniających – ich celem jest uzupełnienie wiedzy z dziedziny nauk farmaceutycznych oraz w zakresie podstawowych przedmiotów realizowanych w kształceniu uniwersyteckim i mających zastosowanie w procesie wytwarzania i kontroli jakości produktów leczniczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE I ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe ubezpieczeń zdrowotnych i zarządzania ochroną zdrowia (ze specjalizacją w zakresie ubezpieczeń lub zarządzania ochroną zdrowia) organizowane są na użytek osób legitymujących się wyższym wykształceniem (minimum dyplomem licencjackim), które swoją przyszłość zawodową wiążą z rozwojem ubezpieczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem poszczególnymi segmentami i/lub jednostkami organizacyjnymi systemu ochrony zdrowia w Polsce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Opinie (0)