Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Wydział Prawa i Ekonomii

42-200 Częstochowa

ul. Zbierskiego 2/4

e-mail: wpie@ujd.edu.pl

Strona: http://www.wpie.ujd.edu.pl

42-200 Częstochowa

ul. Zbierskiego 2/4

e-mail: wpie@ujd.edu.pl

Strona: http://www.wpie.ujd.edu.pl

 • OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW JEDNOSTKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe adresowane są dla absolwentów studiów wyższych pierwszego stopnia lub stopni wyższych zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony praw człowieka. Szczególnie przydatne studia te mogą być dla urzędników administracji rządowej i samorządowej, pracowników samorządowych, funkcjonariuszy służb mundurowych, nauczycieli, dziennikarzy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe mają na celu wzmocnić kompetencje pracowników firm, samodzielnych przedsiębiorców oraz wszystkich osób, które zajmują się zawodowo lub chcą w przyszłości zajmować się podatkami, ponadto pozwolą poszerzyć kompetencje osobom zatrudnionym bądź przewidującym pracę w branżach zajmujących się doradztwem podatkowym, a także w organach administracji skarbowej oraz działach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych i instytucjach finansowych i samorządowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO I ZARZĄDZANIE W SPORCIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe mają przyczynić się w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych słuchaczy, a także uzupełnianiu posiadanych przez nich: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Program kształcenie umożliwia zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych.

  Studia trwają dwa semestry, a program kształcenia umożliwia uzyskanie przez słuchacza 30 punktów ECTS, oraz określa efekty uczenia się uzyskiwane w procesie kształcenia. W czasie trwania kształcenia słuchacze studiów uzyskują specjalistyczną wiedzę odnoszącą się do zarządzania jednostkami sektora sportowego z zakresu prawa, zarządzania i marketingu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Specjalista ds. kadr i płac to stanowisko, na którym głównym zadaniem jest kontrolowanie systemu kadr i wynagrodzeń w danym przedsiębiorstwie. Taki specjalista odpowiada również za zatrudnianie pracowników w firmie, odpowiednie naliczanie płac oraz za ich wypłacanie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)