Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

ul. Bogumiła Krygowskiego 10

61-680 Poznań

tel.: +48 61 829 61 35

fax: +48 61 829 61 27

e-mail: igsegp@amu.edu.pl

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Bogumiła Krygowskiego 10

61-680 Poznań

tel.: +48 61 829 61 35

fax: +48 61 829 61 27

e-mail: igsegp@amu.edu.pl

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku lub 2 lata 3,5 roku 1,5 roku lub 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister lub magister inżynier inżynier magister lub magister inżynier

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów gospodarka przestrzenna

  Studia I stopnia

  Gospodarka przestrzenna (studia licencjackie) istnieje na UAM w Poznaniu od 1990 roku. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, korzystający z dorobku wielu nauk, w tym m. in. geografii, ekonomii, urbanistyki, planowania przestrzennego czy zarządzania.

  Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności pozwalają absolwentom kierunku m.in. na opracowywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz programów rozwoju społeczno-gospodarczego, przygotowywanie i przeprowadzanie projektów inwestycyjnych w skalach: lokalnej, regionalnej i krajowej, opracowywanie analiz przestrzennych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych (z wykorzystaniem narzędzi GIS) oraz zarządzanie jednostkami terytorialnymi.

  Studia II stopnia

  Gospodarka przestrzenna w odpowiedzi na istniejące potrzeby rynku od roku 2011 została poszerzona o studia inżynierskie. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, korzystający z dorobku wielu nauk, m. in. ekonomii, urbanistyki, planowania przestrzennego, zarządzania.

  Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają absolwentom m.in. na opracowywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie i przeprowadzanie projektów inwestycyjnych w skalach: lokalnej, regionalnej i krajowej, opracowywanie analiz przestrzennych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych oraz zarządzanie jednostkami terytorialnymi. Ponadto absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach uzupełniających magisterskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych lub rozmowa kwalifikacyjna w zależności od wariantu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów zintegorwane planowanie rozwoju

  Zintegrowane planowanie rozwoju to pierwszy tego typu kierunek w Polsce, stanowiący odpowiedź na zmiany społeczno-gospodarcze, przestrzenne i prawne, jakie zaszły w ostatnich latach (transformacja, postęp technologiczny, globalizacja, zmiany klimatyczne i demograficzne). Pozwala przygotować absolwentów do pracy w instytucjach sterujących procesami rozwoju w różnych skalach przestrzennych.

  Zapewnia wiedzę i umiejętności z zakresu znaczenia zintegrowanego planowania rozwoju dla optymalizacji procesów rozwoju społeczno-gospodarczego zmierzających do obniżenia różnic rozwojowych i tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju. Odbywa się to m.in. dzięki współpracy z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie kształtowania umiejętności praktycznych np. poprzez zajęcia i staże w tych podmiotach.

  Atuty kierunku

  • innowacyjny i nowatorski charakter studiów - jedyny taki kierunek w Polsce,
  • treści i formy kształcenia dopasowane do współczesnych wyzwań rozwoju społeczno-gospodarczego w różnych skalach przestrzennych,
  • silna współpraca z praktykami życia społeczno-gospodarczego (instytucje publiczne, podmioty prywatne) – wizyty studyjne, staże, praktyki studenckie, ćwiczenia terenowe,
  • modułowy program kształcenia (jeden egzamin i zaliczenie dla całego modułu, składającego się z kilku kursów (przedmiotów).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opinie (0)