Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

ul. Bogumiła Krygowskiego 10

61-680 Poznań

tel.: +48 61 829 61 35

fax: +48 61 829 61 27

e-mail: igsegp@amu.edu.pl

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Bogumiła Krygowskiego 10

61-680 Poznań

tel.: +48 61 829 61 35

fax: +48 61 829 61 27

e-mail: igsegp@amu.edu.pl

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Gospodarka przestrzenna (studia licencjackie) istnieje na UAM w Poznaniu od 1990 roku. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, korzystający z dorobku wielu nauk, w tym m. in. geografii, ekonomii, urbanistyki, planowania przestrzennego czy zarządzania.

  Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności pozwalają absolwentom kierunku m.in. na opracowywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz programów rozwoju społeczno-gospodarczego, przygotowywanie i przeprowadzanie projektów inwestycyjnych w skalach: lokalnej, regionalnej i krajowej, opracowywanie analiz przestrzennych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych (z wykorzystaniem narzędzi GIS) oraz zarządzanie jednostkami terytorialnymi.

  Studia II stopnia

  Gospodarka przestrzenna w odpowiedzi na istniejące potrzeby rynku od roku 2011 została poszerzona o studia inżynierskie. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, korzystający z dorobku wielu nauk, m. in. ekonomii, urbanistyki, planowania przestrzennego, zarządzania.

  Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają absolwentom m.in. na opracowywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie i przeprowadzanie projektów inwestycyjnych w skalach: lokalnej, regionalnej i krajowej, opracowywanie analiz przestrzennych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych oraz zarządzanie jednostkami terytorialnymi. Ponadto absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach uzupełniających magisterskich.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, biologia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, wos

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU Stopień: I REKRUTACJA

  Zintegrowane planowanie rozwoju to pierwszy tego typu kierunek w Polsce, stanowiący odpowiedź na zmiany społeczno-gospodarcze, przestrzenne i prawne, jakie zaszły w ostatnich latach (transformacja, postęp technologiczny, globalizacja, zmiany klimatyczne i demograficzne). Pozwala przygotować absolwentów do pracy w instytucjach sterujących procesami rozwoju w różnych skalach przestrzennych.

  Zapewnia wiedzę i umiejętności z zakresu znaczenia zintegrowanego planowania rozwoju dla optymalizacji procesów rozwoju społeczno-gospodarczego zmierzających do obniżenia różnic rozwojowych i tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju. Odbywa się to m.in. dzięki współpracy z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie kształtowania umiejętności praktycznych np. poprzez zajęcia i staże w tych podmiotach.

  Atuty kierunku

  • innowacyjny i nowatorski charakter studiów - jedyny taki kierunek w Polsce,
  • treści i formy kształcenia dopasowane do współczesnych wyzwań rozwoju społeczno-gospodarczego w różnych skalach przestrzennych,
  • silna współpraca z praktykami życia społeczno-gospodarczego (instytucje publiczne, podmioty prywatne) – wizyty studyjne, staże, praktyki studenckie, ćwiczenia terenowe,
  • modułowy program kształcenia (jeden egzamin i zaliczenie dla całego modułu, składającego się z kilku kursów (przedmiotów).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, biologia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, WoS

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)