Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna możesz podjąć na 23 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II)
forma: stacjonarne
Uniwersytet w Siedlcach

Uniwersytet w Siedlcach

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Gospodarka przestrzenna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 3 lub 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Gospodarka przestrzenna +

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne

Wydział Nauk Geograficznych UŁ  stopień: (I) , czas trwania: 3 lub 3,5 roku ,
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Gospodarka przestrzenna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Gospodarka przestrzenna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
forma: stacjonarne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie gospodarka przestrzenna jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Administracja - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: online

Specjalności na kierunku administracja - studia online

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Geografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku geografia

Akademia Kujawsko-Pomorska

Akademia Kujawsko-Pomorska

Geodezja i kartografia stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku geodezja i kartografia

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Geografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku geografia

Gospodarka przestrzenna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna to studia inżynierskie/licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera/licencjata lub magistra/magsitra inżyniera).

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku gospodarka przestrzenna rozpocznie się 17 kwietnia 2024 r. i potrwa do 24 października 2024 r. | gospodarka przestrzenna - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna możesz podjąć na 23 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online | gospodarka przestrzenna - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z gospodarki przestrzennej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna: doradztwo na rynku nieruchomości, geoinformacja, gospodarka nieruchomościami i, planowanie przestrzenne, gospodarka odnawialnymi źródłami energii, gospodarka przestrzenna obszarów miejskich, inteligentne miasto i region.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku gospodarka przestrzenna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, chemia, biologia, geografia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku gospodarka przestrzenna:

 • biologia,
 • fizyka,
 • chemia,  
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Gospodarka przestrzenna - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Gospodarkę przestrzenną

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna? Studia te na większości uczelni, które oferują kierunek Gospodarka przestrzenna dzielą się na przedmioty ogólne, kierunkowe, techniczne oraz profilujące, dzięki którym będziesz specjalizować się w danym zakresie gospodarki przestrzennej.

Będziesz także uczęszczać na zajęcia terenowe, a także na praktyki w urzędach gminnych. Na pewno nie będziesz się nudzić, ponieważ program studiów oferuje wiele ciekawych przedmiotów nie tylko teoretycznych, ale także praktycznych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • matematyki, statystyki, stosowania narzędzi statystycznych do celów badawczych, interpretowania danych i wyników testów statystycznych,
 • rozumienia podstawowych procesów ekonomicznych,
 • rozumienia relacji przestrzennych między poszczególnymi sferami gospodarki,
 • posługiwania się podstawowymi pojęciami socjologicznymi i antropologicznymi,
 • języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Jak wyglądają studia na kierunku gospodarka przestrzenna?

 

1. Typ i tryb studiów

Program nauczania na kierunku gospodarka przestrzenna oscyluje głównie wokół treści związanych z naukami ekonomicznymi, dlatego też jako absolwent uzyskasz wszechstronne wykształcenie z tego obszaru tematycznego.

Powyższy kierunek można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studia stacjonarne będą idealnym wyborem dla osób, które chcą w pełni poświęcić się nauce. Jeżeli natomiast zależy Ci na połączeniu innych aktywności, an przykład pracy zawodowej, ze zdobywaniem wykształcenia to zdecyduj się na studia niestacjonarne. Pamiętaj, że w tym przypadku zajęcia będą odbywać się w wybrane weekendy semestru.

 

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku gospodarka przestrzenna, studenci będą mieli okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu:

 • ekonomii
 • geografii
 • zarządzania
 • urbanistyki
 • socjologii

Jako student dowiesz się więcej na temat ekologii oraz środowiska naturalnego, a także nauczysz się planowania urbanistycznego z uwzględnieniem natury i harmonii środowiskowej. Ponadto, w siatce zajęć znajdzie się także wiele rozwijających i ciekawych zajęć, takich jak:

 • strategie rozwoju regionalnego
 • architektura krajobrazu
 • technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym
 • polityka regionalna

Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną listę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Ze względu na praktyczny wymiar studiów na kierunku gospodarka przestrzenna, będziesz miał okazję wykształcić cenne umiejętności, które wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Jako student nauczysz się projektowania urbanistycznego i przestrzennego.

Co więcej, będziesz miał dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych, w tym programu GIS, stosowanego na co dzień przez geodetów. Dużo czasu poświęcisz także doskonaleniu kompetencji z zakresu przeprowadzania analiz przestrzennych i ekonomicznych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Kierunek Gospodarka przestrzenna to studia, które przygotują Cię do zarządzania oraz organizowania przestrzeni. Odnosi się to nie tylko do procesów gospodarczych, ale także społecznych, w tym planowania infrastruktury czy tworzenia lokalnych strategii rozwoju.

Studia oferują przedmioty ogólne z zakresu matematyki, fizyki, a także geometrii i rysunku, a ponadto do wyboru jest wiele przedmiotów kierunkowych. Zapoznaj się z naszym opisem, by poznać więcej szczegółów!

 

5. Gdzie studiować gospodarkę przestrzenną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek gospodarka przestrzenna:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunek gospodarka przestrzenna można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu kształcenia. W pierwszym przypadku, nauka będzie trwała trzy lata (sześć semestrów) lub trzy i pół roku (siedem semestrów) i zakończy się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. W zależności od uczelni, studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry lub półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka przestrzenna

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna? Ukończone studia na tym kierunku pozwolą Ci na podjęcie pracy w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich. Praca będzie także czekać na Ciebie w biurach agencji rządowych, w biurach projektowych i konsultingowych, a także w biurach obrotu nieruchomościami, bankach i innych firmach prywatnych.

Jeżeli zatem lubisz projektować i masz pomysł jak przyczynić się do poprawy infrastruktury oraz ogólnego poziomu życia w sakli krajowej, ale także lokalnej to ten kierunek może być dobry wyborem i przepustka do kariery w tej dziedzinie.

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • pracownik w jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • pracownik w agencjach rozwoju,
 • pracownik firm konsultingowych i doradczych,
 • pracownik firm otoczenia biznesu.

 

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna studia niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna studia I stopnia

Gospodarka przestrzenna studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki ekonomiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów