Gospodarka przestrzenna studia - kierunek studiów

Studia licencjackie / Studia inżynierskie

Kierunek Gospodarka przestrzenna to studia, które przygotują Cię do zarządzania oraz organizowania przestrzeni. Odnosi się to nie tylko do procesów gospodarczych, ale także społecznych, w tym planowania infrastruktury czy tworzenia lokalnych strategii rozwoju. Studia oferują przedmioty ogólne z zakresu matematyki, fizyki, a także geometrii i rysunku, a ponadto do wyboru jest wiele przedmiotów kierunkowych. Zapoznaj się z naszym opisem, by poznać więcej szczegółów!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna? Studia te na większości uczelni, które oferują kierunek Gospodarka przestrzenna dzielą się na przedmioty ogólne, kierunkowe, techniczne oraz profilujące, dzięki którym będziesz specjalizować się w danym zakresie gospodarki przestrzennej. Będziesz także uczęszczać na zajęcia terenowe, a także na praktyki w urzędach gminnych. Na pewno nie będziesz się nudzić, ponieważ program studiów oferuje wiele ciekawych przedmiotów nie tylko teoretycznych, ale także praktycznych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna? Ukończone studia na tym kierunku pozwolą Ci na podjęcie pracy w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich. Praca będzie także czekać na Ciebie w biurach agencji rządowych, w biurach projektowych i konsultingowych, a także w biurach obrotu nieruchomościami, bankach i innych firmach prywatnych. Jeżeli zatem lubisz projektować i masz pomysł jak przyczynić się do poprawy infrastruktury oraz ogólnego poziomu życia w sakli krajowej, ale także lokalnej to ten kierunek może być dobry wyborem i przepustka do kariery w tej dziedzinie.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunek Gospodarka przestrzenna, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy , matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Kierunek gospodarka przestrzenna prowadzony jest przez:

Wydział Architektury

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Kierunek gospodarka przestrzenna prowadzony jest przez:

Wydział Geodezji i Kartografii PW

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Kierunek gospodarka przestrzenna prowadzony jest przez:

Wydział Oceanografii i Geografii UG

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Gospodarkę przestrzenną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • matematyki, statystyki, stosowania narzędzi statystycznych do celów badawczych, interpretowania danych i wyników testów statystycznych,
  • rozumienia podstawowych procesów ekonomicznych,
  • rozumienia relacji przestrzennych między poszczególnymi sferami gospodarki,
  • posługiwania się podstawowymi pojęciami socjologicznymi i antropologicznymi,
  • języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka przestrzenna

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • pracownik w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
  • pracownik w jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
  • pracownik w agencjach rozwoju,
  • pracownik firm konsultingowych i doradczych,
  • pracownik firm otoczenia biznesu.

 

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Komentarze (0)