• ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Zarządzanie w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości. W toku studiów studenci poznają prawne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju zarządzania, struktury i podmioty działające w gospodarce, formy organizacyjne przedsiębiorstw, pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, metody, techniki i narzędzia zarządzania zasobami podmiotów gospodarczych, zasady podejmowania decyzji gospodarczych, metody diagnozowania i szacowania potencjału rynkowego oraz strategicznego przedsiębiorstw. Ponadto, zaznajamiają się z metodami diagnozowania i prognozowania zjawisk w otoczeniu przedsiębiorstw, formami indywidualnej przedsiębiorczości, funkcjami i modelami zarządzania, zasadami tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości.

  Studenci Zarządzania w Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie interpretowania zjawisk i procesów społecznych, analizowania i interpretowania danych statystycznych, definiowania i planowania projektów, zarządzania zasobami ludzkimi, rozwiązywania problemów zarządzania jakością, wykorzystywania współczesnych technik informacyjno- komunikacyjnych, stosowania narzędzi badań marketingowych, stosowania instrumentów rachunkowości finansowej, pozyskiwania środków finansowych, zbierania i przetwarzania informacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Gospodarka cyfrowa w biznesie
  • Logistyka międzynarodowa
  • Marketing w przedsiębiorstwie
  • Reklama
  • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Komunikacja społeczna i public relations
  • Logistyka w przedsiębiorstwie
  • Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim i psychologia w zarządzaniu
  • Zarządzanie procesami i projektami
  • Zarządzanie w gospodarce cyfrowej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Gospodarka cyfrowa w biznesie
  • Logistyka międzynarodowa
  • Marketing w przedsiębiorstwie
  • Reklama
  • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Komunikacja społeczna i public relations
  • Logistyka w przedsiębiorstwie
  • Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim i psychologia w zarządzaniu
  • Zarządzanie procesami i projektami
  • Zarządzanie w gospodarce cyfrowej

  Studia I stopnia online

  • Gospodarka cyfrowa w biznesie
  • Logistyka międzynarodowa
  • Marketing w przedsiębiorstwie
  • Reklama
  • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia online

  • Komunikacja społeczna i public relations
  • Logistyka w przedsiębiorstwie
  • Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim i psychologia w zarządzaniu
  • Zarządzanie procesami i projektami
  • Zarządzanie w gospodarce cyfrowej

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  forma studiów: online
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia online

  • Gospodarka cyfrowa w biznesie
  • Logistyka międzynarodowa
  • Marketing w przedsiębiorstwie
  • Reklama
  • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Studia II stopnia online

  • Komunikacja społeczna i public relations
  • Logistyka w przedsiębiorstwie
  • Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim i psychologia w zarządzaniu
  • Zarządzanie procesami i projektami
  • Zarządzanie w gospodarce cyfrowej

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Ewa Ocena odpowiedz

Bardzo sie ciesze, ze wybralam tą uczelnie. Ludzie bardzo mili, pracownicy szkoly wspierają na kazdym kroku i w kazdej sprawie