• DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Dietetyka w Warszawskiej Uczelni Medycznej umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Studenci nabywają umiejętności w zakresie planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów.

  Program kształcenia na kierunku Dietetyka skonstruowany jest w taki sposób, aby przekazać wiedzę złożoną z wielu elementów, a tymi elementami są przede wszystkim zagadnienia z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. W toku studiów studenci zaznajamiają się między innymi z anatomią, fizjologią, czy psychologią, jak również dokładnie poznają zagadnienia dotyczące edukacji żywieniowej, analizy i oceny jakości żywności, interakcji leków z żywnością, czy toksykologii i bezpieczeństwa żywności. Ponadto, studenci kierunku otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań w jasno określonych specjalizacjach, do których należą między innymi: poradnictwo żywieniowe, dietetyka w sporcie, czy dietetyka kliniczna.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Poradnictwo żywieniowe
  • Psychodietetyka
  • Dietetyka kliniczna
  • Dietetyka w sporcie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Poradnictwo żywieniowe
  • Psychodietetyka
  • Dietetyka kliniczna
  • Dietetyka w sporcie

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)