ul. Newelska 6, 

01-447 Warszawa

wit@wit.edu.pl

Tel: 22 3486-523

 

ul. Newelska 6, 

01-447 Warszawa

wit@wit.edu.pl

Tel: 22 3486-523

 

 • GRAFIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Grafika w Akademii WIT w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Studenci poznają zasady stosowania środków wyrazu plastycznego w obszarze tradycyjnych sztuk plastycznych związanych z malarstwem, rysunkiem i grafiką, a także środków wyrazu plastycznego w obszarze grafiki cyfrowej. Zaznajamiają się ze stylami i tradycjami twórczymi w sztuce historycznej oraz trendami rozwojowymi w sztuce współczesnej, technologią cyfrową w grafice, zasadami dotyczącymi aspektów finansowych, marketingowych i prawnych związanych z wykonywaniem zawodu grafika.

  Studenci Grafiki w Akademii WIT Warszawa nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: formułowania koncepcji artystycznych, posługiwania się technikami cyfrowymi, posługiwania się technikami tradycyjnymi w obszarze rysunku, malarstwa i grafiki warsztatowej, projektowania grafiki wydawniczej, projektowania witryn internetowych, projektowania interfejsów użytkowników, projektowania identyfikacji wizualnych, posługiwania się oprogramowaniem komputerowym do rejestracji i przetwarzania obrazu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Grafika użytkowa
  • Projektowanie graficzne w internecie
  • Techniki multimedialne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Grafika cyfrowa
  • Zaawansowane multimedia

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Grafika użytkowa
  • Projektowanie graficzne w internecie
  • Techniki multimedialne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Grafika cyfrowa
  • Zaawansowane multimedia

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WIT w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)