Dodaj do ulubionych

Grafika studia - kierunek studiów

Studia na kierunku grafika to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) lub 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 2 lat do 2,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku grafika
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 2 do 2,5 roku (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku grafika rozpocznie się 16 stycznia 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | grafika - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności grafika możesz podjąć na 18 uczelniach publicznych oraz 12 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online | grafika - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia graficzne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku grafika: animacja, animacja i grafika interaktywna, fotografia reklamowa i intermedialna w mediach i w internecie, grafika 3d i game art, grafika ar i vr - bezpłatne, grafika artystyczna.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku grafika najczęściej podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu wstępnego.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek grafika?

Studia na kierunku grafika mają przede wszystkim artystyczny charakter, więc na kandydatów czeka egzamin wstępny, który ma decydujący wpływ, czy dana osoba znajdzie się na liście osób przyjętych.

Niech cię nie zwiedzie pozorna prostota w przypadku egzaminu maturalnego – być może mniej pracy będziesz musiał włożyć w przygotowanie do niego, jednak pozytywny przebieg sprawdziany umiejętności artystycznych ma wyjątkowo rozbudowany charakter, więc przygotowania powinieneś zacząć już dziś!

Na ogół uczelnie przygotowują dwuetapowy egzamin – podczas części pierwszej kandydaci prezentują wcześniej przygotowane pracy. Druga część już obejmuje egzamin praktyczny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GRAFIKA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Grafika stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Grafika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Grafika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku grafika

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Grafika stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Grafika stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Grafika stopień: (I)  (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 3 lata • 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku grafika

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Grafika stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Grafika stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Akademia Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie

Grafika stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Akademia Śląska

Akademia Śląska

Grafika stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Grafika - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Grafika studia niestacjonarne

Grafika studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Grafika studia I stopnia

Grafika studia II stopnia

Grafika studia jednolite magisterskie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku grafika

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Jaka wiedza po studiach na kierunku grafika?

 

Program studiów

Właściwie każda z polskich uczelni ma w swojej ofercie studia na kierunku grafika. Program studiów – ze względu na specyfikę tego kierunku – może nieznacznie się różnić. Jednak podstawowym i naczelnym celem tego kierunku jest wykształcenie wykwalifikowanych grafików, którzy będą dysponować nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim rozległymi umiejętnościami z zakresu:

 • projektowania,
 • rysunku,
 • malarstwa.

 

Podczas całego toku kształcenia poznasz różnorodne techniki pracy grafika, które rozwiną twój indywidualny warsztat.

Nauczysz się korzystać ze specjalistycznych graficznych, które pozwolą ci na projektowanie różnorodnych form, zarówno tych wysoko artystycznych, jak i użytkowych. Każdy ze studentów będzie miał szansę na rozwijanie swoich umiejętności także z zakresu malarstwa, rysunku oraz rzeźby, co uczyni go wszechstronnie wykształconym i uzdolnionym. 

Absolwenci studiów na kierunku grafika będą także dysponować rozległą wiedzą o kulturze, nie będą im także obce zagadnienia związane z historią sztuki. Jest to na tyle istotne, że pozyskaną wiedzę będą mogli przetwarzać i wykorzystywać podczas własnej działalności twórczej.

 

W programie studiów na kierunku grafika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Projektowanie graficzne
 • Podstawy fotografii i teoria fotografii
 • Podstawy rzeźby
 • Podstawy projektowania i animacji cyfrowej 3D
 • Podstawy liternictwa i typografii
 • Historia form i praktyk artystycznych
 • Prawo autorskie z elementami przedsiębiorczości
 • Podstawy animacji
 • Teoria sztuki
 • Podstawy technik cyfrowych

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • malarstwa, rzeźby oraz rysunku
 • znajomości technik grafiki artystycznej
 • obsługi programów komputerowych
 • dysponowania wiadomościami z obszaru historii sztuki, kultury i grafiki,
 • podejmowania działań promocyjnych
 • projektowania różnego typu grafik
 • znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia

 

Jak wyglądają studia na kierunku grafika?

Jak wyglądają studia na kierunku grafika?

 

1. Typ i tryb studiów

Z racji tego, że studia na kierunku grafika mają charakter artystyczny, więc każda z uczelni przygotowuje swój indywidualny program i tok kształcenia. Polskie ośrodki akademickie coraz częściej dostosowują swoje oferty do wymogów współczesnego rynku pracy, na którym liczy się przede wszystkim zdobyte doświadczenie. Oznacza to w praktyce, że studia na tym kierunku możesz odbywać zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym (zaocznym lub wieczorowym)

 

Studia na kierunku grafika możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program na kierunku grafika uzależniony jest indywidualnie od danej uczelni, chociaż naczelnym celem każdej z nich jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu grafiki oraz projektowania. Studenci w całym toku kształcenia zetkną się z szeregiem zajęć praktycznych oraz warsztatowych, które będą rozwijać ich zdolności artystyczne. Będą to przykładowo:

 • podstawy grafiki komputerowej,
 • malarstwo,
 • rysunek, rzeźba,
 • podstawy kompozycji

 

– to tylko nieznaczna część propozycji zajęć, które są niezbędne na studiach tego typu.

Studenci będą poznawać i tworzyć różnego rodzaju projekty dostosowane do różnych sektorów gospodarczych, np. wydawniczego i reklamowego. By móc zaprezentować pełnię swoich zdolności przyszli absolwenci tych studiów poznają podczas zajęć przedmioty takie jak:

 • projektowanie informacji wizualnej,
 • projektowanie plakatu,
 • projektowanie krojów pism i kaligrafii.

 

Zajęcia praktyczne podczas wszystkich etapów nauki mają na tych studiach pierwszeństwo, jednak muszą być one oparte na szerokiej wiedzy z zakresu kultury i sztuki.

 

3. Nabywane umiejętności

Wiedza absolwentów tego kierunku czyni ich profesjonalistami o wszechstronnym wykształceniu humanistycznym i artystycznym. Absolwenci studiów na tym kierunku mają rozległą wiedzę z zakresu historii sztuki, antropologii kulturowej, czy filozofii.

Zrozumienie tych dziedzin nauki to pewnego rodzaju podstawa, która może być twórczo przekształcana i modyfikowana podczas indywidualnych działań twórczych studentów – podejmowanie polemik i różnego rodzaju interpretacji nie byłoby możliwe bez posiadania podstawowej wiedzy bazowej.

Jednak to nie wszystko! Wiedza absolwenta obejmuje znajomość różnego rodzaju technik graficznych i malarskich, które może on wykorzystywać z powodzeniem w praktyce.Najważniejsze jednak, z czym wychodzi absolwent studiów na kierunku grafika, to umiejętności, to one bowiem świadczą o jego profesjonalnym warsztacie pracy.

Przyszli graficy potrafią twórczo wykorzystywać poznaną wiedzę w praktyce, są kreatywni i otwarci na sztukę, dostrzegają jej wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Dobry grafik to nie tylko artysta i esteta, ale także wysokiej klasy rzemieślnik, który artyzm wykorzystuje w przestrzeni użytkowej i sprawia, że czerpanie z niej przestaje być wyłącznie funkcjonalne, lecz także wpływa na zmysł i smak odbiorców i użytkowników tejże przestrzeni.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Grafika to kierunek studiów, który od wielu lat cieszy się popularnością na wszelkiego uczelniach o profilu artystycznym i informatycznym. Co sprawia, że studenci wybierają go aż tak chętnie? Najogólniej rzecz ujmując – grafika obejmuje jeden z podstawowych działów sztuk plastycznych (obok malarstwa i rzeźby).

Jednak odmiana użytkowa grafiki sprawia, że przestaje ona spełniać funkcję jedynie artystyczną i estetyczną, ale staje się częścią codzienności. Rynek wydawniczy, reklama i wiele innych sektorów gospodarczych nie mogłyby rozwijać swoich horyzontów bez grafiki właśnie!

Studia na tym kierunku mają charakter wysoko artystyczny i od kandydatów wymaga się już dużych umiejętności na etapie rekrutacji. Jeśli jesteś zatem uzdolniony plastycznie, interesuje cię historia sztuki i chciałbyś rozwijać swoje artystyczne umiejętności, to te studia są stworzone dla ciebie.

 

5. Gdzie studiować grafikę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek grafika:

Ile trwają studia na kierunku grafika?

Ile trwają studia na kierunku grafika?

Studia na kierunku grafika trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 2 do 2,5 roku (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Z racji tego, że każda z uczelni przygotowuje swoją osobą propozycję kształcenia na kierunku grafika, to i czas trwania studiów i ich forma mogą się różnić. Na polskim rynku akademickim pojawią się oferty jednolitych studiów magisterskich.

Oznacza to, że studia trwają nieprzerwanie przez pięć lat i dopiero moment finalizujący obejmuje obronę egzaminu magisterskiego.

Uczelnie także mają w swojej ofercie studia dwustopniowe. Wtedy cykl studiów obejmuje dwa komplementarne cykle kształcenia – pierwszy z nich trwa trzy lata i po tym czasie student przystępuje do obrony egzaminu licencjackiego. Wtedy też może podjąć decyzję, czy chciałby się kształcić dalej i podjąć dwuletnie studia magisterskie, które mają charakter uzupełniający.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek grafika?

Czy te studia są dla ciebie

Studia na kierunku grafika mają przede wszystkim artystyczny charakter. Co to oznacza w praktyce? Nie są stworzone dla wszystkich, ponieważ nie każdy dysponuje szerokimi zdolnościami plastycznymi, a one stanowią podstawę dla każdego, kto myśli o rozpoczęciu studiów na tym kierunku.

Warto, abyś zadał sobie na początek kilka podstawowych pytań, które być może przyniosą ci odpowiedź. Czy jesteś uzdolniony artystycznie? Czy od zawsze kochasz rysować i projektować, a twoje prace doceniane są przez innych? Czy masz w sobie duże pokłady kreatywności? Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, oznacza to, że możesz poważnie zacząć myśleć o rozpoczęciu studiów na tym kierunku.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę + egzamin wstępny

Zanim przystąpisz do procesu rekrutacji, warto, abyś zorientował się, jak wygląda egzamin wstępny na danej uczelni, bowiem każdy ośrodek akademicki może wyznaczać swoje standardy kwalifikacyjne, a twoje dobre przygotowanie to klucz do sukcesu. Na ogół w procesie rekrutacji na studia artystyczne nie są brane wyniki z egzaminu maturalnego, liczy się tylko, by był on zdany pomyślnie. Jednak jest to tylko pozorne ułatwienie, bowiem sprawdzian wstępny w przypadku studiów na kierunku grafika ma wyjątkowo rozbudowany charakter, a kandydaci muszą zaprezentować na nim wiele umiejętności.

Egzamin kwalifikacyjny bardzo często ma dwuetapowy charakter – pierwsza część obejmuje rozmowę wstępną oraz prezentację prac kandydata, które zostały przygotowane przez niego wcześniej. Zakres takich prac jest wyjątkowo rozległy, ponieważ kandydaci mogą zaprezentować na nim swoje prace z:

 • rysunku,
 • malarstwa,
 • grafiki,
 • rzeźby,
 • kompozycji,
 • fotografii.

 

Już na tym etapie rekrutacji zapadają decyzje, czy dany kandydat uzyskał możliwość uczestniczenia w dalszym procesie rekrutacji. Druga część egzaminu obejmuje bowiem już prezentację umiejętności praktycznych z różnych obszarów sztuki. Warto, byś odpowiednio wcześnie zorientował się, jak wygląda rekrutacja na studia na kierunku grafika. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na ogół na stronach internetowych danego ośrodka akademickiego.

 

Złożenie dokumentów

Ostatnim bardzo ważnym etapem rekrutacji jest terminowe złożenie dokumentów, które da ci gwarancję, że nie zostaniesz skreślony z list osób przyjętych. Nie zaniedbaj tego! Na początek najważniejsze będzie dostarczenie świadectwa maturalnego skanów dowodów oraz zdjęć do legitymacji.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku grafika?

Jaka praca po studiach na kierunku grafika?

Absolwenci studiów na kierunku grafika nie muszą obawiać się o zatrudnienie, ponieważ dziś właściwie żaden rozwijający się sektor gospodarczy nie może funkcjonować bez reklamy, czy dobrze zaprojektowanej strony internetowej. Graficy mogą dowolnie wybierać wśród ofert na rynku pracy, które pozwalają na kreatywny rozwój swojej kariery.

Absolwenci tych studiów znajdą stabilne zatrudnienie we wszelkiego rodzaju wydawnictwach książkowych, jak i prasowych – będą uczestniczyć w procesie składania, łamania, projektowania okładek, czy krojów pism. W agencjach reklamowych i marketingowych będą mogli rozwijać swoje umiejętności z zakresu projektowania różnych form użytkowych, które staną się dla odbiorców wyjątkowo atrakcyjne.

 

Graficy to świetni animatorzy kultury, którzy odnajdą się w różnorodnych przestrzeniach artystycznych. Teatry, galerie sztuki, instytucje i ośrodki zajmujące się promocją sztuki – wszystkie te miejsca otwarte są na współpracę z osobami po studiach artystycznych, których wiedza i umiejętności pozwalają na twórcze i kreatywne wykorzystywanie przestrzeni.

 

 

Absolwenci grafiki przygotowani są do rozpoczęcia także własnej działalności gospodarczej, dzięki której nie będą mogli ograniczać się do pracy wyłącznie w jednym sektorze zawodowym.

 

Praca po studiach

Każda osoba, która kończy studia, zastanawia się, jakie rozciągają się przed nią perspektywy zawodowe. W przypadku studiów na kierunku grafika są one wyjątkowo różnorodne, bowiem absolwenci tego kierunku to nie tylko artyści, lecz także rzemieślnicy, którzy odnajdą się w praktycznie każdym sektorze gospodarczym.

Agencje marketingowe, kreatywne, czy reklamowe – to tylko najbardziej podstawowe miejsca, w których grafik znajdzie zatrudnienie. Każdy absolwent może współpracować z instytucjami i przedsiębiorstwami, którym zależy na promocji oraz reklamie.

Graficy znajdą kreatywne zatrudnienie w szeroko rozumianej przestrzeni kulturalnej na arenie nie tylko lokalnej, ale i międzynarodowej – będą to teatry (projekty plakatów, afiszów, współtworzenie scenografii), galerie sztuki i instytucje zajmujące się promocją sztuki.

Zdobyte wykształcenie w tym obszarze pozwoli daje stabilną możliwość zatrudnienia w wydawnictwach, redakcjach prasowych oraz biurach projektowych.

Jakie opinie mają studia na kierunku grafika?

Studia na kierunku grafika pozwalają rozwinąć zainteresowania, wprowadzają w świat sztuki i kultury, który może porwać i fascynować.

Dominik, student trzeciego roku grafiki, mówi:

Od zawsze uwielbiłem rysować. Te studia pozwalają mi na rozwój moich umiejętności, ale sprawiają także, że poznaję nowe możliwości twórczej realizacji! W trakcie nauki mam możliwość uczestniczenia w wielu konkursach artystycznych, które wzbogacają moje doświadczenie, ale i pozwalają zaistnieć na rynku zawodowym.

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Artystyczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU GRAFIKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GRAFIKA

Komentarze (6)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! Uczelnie Vistula ponownie otwierają Biuro Rekrutacji. Od 27 maja bieżącego roku możecie zapisać się na Wasze wymarzone studia. Jesteśmy dostępni dla Was od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących studiowania na naszej uczelni - jestem tu dla Was. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witaj, Maciek! W ramach kampanii informacyjnej mam zaszczyt zostać Waszym Doradcą Online. Z chęcią odpowiem na wszystkie pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Na naszej uczelni jest dostępny kierunek graficzny. Czy jesteś zainteresowany? Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Maciek odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

Studia graficzne to nie lada wyzwanie. Sam chcę się ich podjąć, żeby sprawdzić swoje możliwości :D Gdzie w Warszawie oferują taki kierunek?

Marina W odpowiedzi do: Maciek odpowiedz

Właśnie też chciałabym się podjąć tego wyzwania, ale trochę się boję czy sobie poradzę.

DoradcaOnlineVistula W odpowiedzi do: Marina odpowiedz

Witaj, Marina! Jeśli nie spróbujesz swoich sił na danym kierunku nie dowiesz się, czy to kierunek dla Ciebie :) Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

czopek W odpowiedzi do: DoradcaOnlineVistula odpowiedz

zawsze można zrezygnować więc nie trać czasu i działaj.

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu