ul. Newelska 6, 

01-447 Warszawa

wit@wit.edu.pl

Tel: 22 3486-523

 

ul. Newelska 6, 

01-447 Warszawa

wit@wit.edu.pl

Tel: 22 3486-523

 

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Informatyka w Akademii WIT umożliwia pozyskanie wszechstronnej wiedzy, na którą składają się nie tylko zagadnienia informatyczne, ale również zagadnienia z obszaru podstaw matematycznych, ekonomicznych i prawnych aspektów działalności firm, jak również zagadnienia z dziedziny filozofii.

  Studenci zaznajamiają się między innymi z organizacją i architekturą komputerów, podstawami układów logicznych, programowaniem w języku C, programowaniem w VBA, bazami danych i systemami operacyjnymi. Ponadto, zapoznają się z problematyką sieci komputerowych, w tym z bezpieczeństwem i programowaniem w sieciach, a także z podstawowymi zagadnieniami sztucznej inteligencji.

  Studenci Informatyki nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie programowania strukturalnego i obiektowego, programowania w różnych środowiskach informatycznych, programowania systemowego, skryptowego i w językach sprzętu cyfrowego, projektowania aplikacji w środowiskach graficznych oraz aplikacji systemowych i sieciowych, zarządzania projektami informatycznymi, administrowania środowiskiem serwerowym Windows, implementacji systemów zarządzania urządzeniami mobilnymi, automatyzacji zadań w środowisku PowerShell, implementacji zabezpieczeń w środowiskach klienckich i serwerowych, optymalizacji baz danych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • E–marketing
  • Business leadership
  • Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Zarządzanie projektami i informacjami

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • E–marketing
  • Business leadership
  • Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Zarządzanie projektami i informacjami

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WIT w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)