Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

 

Rekrutacja na studia: 12 252 44 04

rekrutacja@afm.edu.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe: 12 252 45 47

podyplomowe@afm.edu.pl

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

 

Rekrutacja na studia: 12 252 44 04

rekrutacja@afm.edu.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe: 12 252 45 47

podyplomowe@afm.edu.pl

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Administracja oznacza zawiadywanie i zarządzanie. Aby robić to prawidłowo należy posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności. Gdzie można je zdobyć? W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która kierunek Administracja prowadzi na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

  Kształcenie na kierunku Administracja w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przygotowuje do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji rządowej i samorządowej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji, jak również uczą się jak rozwiązywać problemy zawodowe, skutecznie się komunikować, jak pracować w grupie i kierować małymi zespołami.

  Studenci Administracji mają zajęcia z prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania, prawa i ekonomii. A co po studiach? Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w administracji rządowej, administracji prywatnej, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstwach, partiach politycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: