ul. E. Orzeszkowej 1

60-778 Poznań

tel.: 61 851 05 18; 694 835 348

e-mail: rekrutacja@wsb.net.pl; rekrutacja.poznan@wsb.net.pl

ul. E. Orzeszkowej 1

60-778 Poznań

tel.: 61 851 05 18; 694 835 348

e-mail: rekrutacja@wsb.net.pl; rekrutacja.poznan@wsb.net.pl

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Agent celny
  • Audyt i kontrola jakości zarządzania
  • Coaching i przywództwo w biznesie
  • Menedżer bezpieczeństwa w biznesie
  • Marketing i zarządzanie sprzedażą
  • Zarządzanie kadrami – outsourcing hr
  • Zarządzanie produktem i marką
  • Zarządzanie pozamilitarnym przygotowaniem obronnym
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz bhp
  • Zarządzanie w transporcie i logistyce

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Agent celny
  • Audyt i kontrola jakości zarządzania
  • Coaching i przywództwo w biznesie
  • Menedżer bezpieczeństwa w biznesie
  • Marketing i zarządzanie sprzedażą
  • Zarządzanie kadrami – outsourcing hr
  • Zarządzanie produktem i marką
  • Zarządzanie pozamilitarnym przygotowaniem obronnym
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz bhp
  • Zarządzanie w transporcie i logistyce

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)