Wydziały i kierunki

Typ kierunku
Tryb kierunku
Czas trwania
Grupa kierunku

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu ×

ul. E. Orzeszkowej 1

60-778 Poznań

tel.: 61 851 05 18; 694 835 348

e-mail: rekrutacja@wsb.net.pl; rekrutacja.poznan@wsb.net.pl

https://blog.wsb.net.pl/

Kierunki studiów - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu: znaleziono ×

Grupa kierunku

Specjalności / ścieżki kształcenia - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu: znaleziono ×

Typ studiów
Tryb studiów

Kursy - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu: znaleziono ×

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Studia można podjąć niezależnie od wieku. O przyjęcie w poczet studentów Uczelni może ubiegać się każdy, kto spełnia wymagania określone w Statucie oraz posiada:

1) świadectwo dojrzałości w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;

2) tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Wykaz dokumentów wymaganych podczas procesu rekrutacji na studia I stopnia:


·    ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata o wymiarze 35×45 mm– formularz dostępny na stronie internetowej Uczelni wsb.net.plw zakładce REKRUTACJA

https://rekrutacja.wsb.net.pl/podanie.php (konieczne jest złożenie podpisu na ankiecie osobowej)

·    kserokopia świadectwa dojrzałości

·    fotografia (spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych)w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli)) nagrana na płytę CD lub DVD i wgrana do systemu rekrutacyjnego

·    dowód wpłaty opłaty administracyjnej

·    klauzula informacyjna (obowiązkowa)

·    klauzula zgody marketingowej (dobrowolna)

·    klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku ( dobrowolna)

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w dziekanacie/punkcie rekrutacyjno-informacyjnym wydziału Uczelni w godzinach pracy dziekanatów. Godziny pracy dziekanatów podane są w zakładce GODZINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW. (https://www.wsb.net.pl/rekrutacja/miejsce-skladania-dokumentow/)

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty można złożyć osobiście w dziekanacie/punkcie rekrutacyjno-informacyjnym wydziału Uczelni w godzinach pracy dziekanatów lub wysłać pocztą tradycyjną.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Dokumenty podpisane własnoręcznie przez kandydata mogą zostać złożone przez upoważnioną przez niego osobę.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Do procesu rekrutacji wymagane jest złożenie w terminie kompletu dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej – przedmioty na świadectwie maturalnym i jego wyniki nie mają wpływu na przebieg procesu rekrutacyjnego.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Do procesu rekrutacji wymagane jest złożenie w terminie kompletu dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej – przedmioty na świadectwie maturalnym i jego wyniki nie mają wpływu na przebieg procesu rekrutacyjnego.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

W przeciągu do 2 tygodni od dnia złożenia kompletu dokumentów kandydat otrzymuje pismo o spełnieniu warunków z jednoczesnym zaproszeniem na spotkanie organizacyjne.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Tak, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Rejestracja on-line jest jednym z etapów postępowania rekrutacyjnego. Aby zostać studentem naszej Uczelni konieczne jest złożenie w terminie kompletu dokumentów.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną można wnieść na numer konta Uczelni.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
60-778 Poznań, ul. E. Orzeszkowej 1
nr konta: 07 1050 1520 1000 0023 2843 8268
Dane do przelewu dotyczą opłaty administracyjnej.

Co wpisać w tytule przelewu?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Do procesu rekrutacji wymagane jest złożenie w terminie kompletu dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Potwierdzenie opłaty należy dołączyć do składanych dokumentów rekrutacyjnych.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Do składanych w terminie dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty. Jest ona podstawą do przyjęcia na studia, nawet jeśli opłata nie zostanie zaksięgowana.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Opłatę rekrutacyjną można uiścić z dowolnego konta bankowego.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Do procesu rekrutacji wymagane jest złożenie w terminie kompletu dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej – przedmioty na świadectwie maturalnym i jego wyniki nie mają wpływu na przebieg procesu rekrutacyjnego.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Do procesu rekrutacji wymagane jest złożenie w terminie kompletu dokumentów i wniesienie opłaty rekrutacyjnej – przedmioty na świadectwie maturalnym i jego wyniki nie mają wpływu na przebieg procesu rekrutacyjnego.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Student ma prawo do przeniesienia się z innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą dziekana wydziału, wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

 • kierunki studiów

 • studia podyplomowe

 • O uczelni

 • Rekrutacja 2021

kierunki studiów

Opinie (4)

Sylwia22 Ocena odpowiedz

Spędziłam tam 5 lat i jestem jak najbardziej zadowolona, aktualnie pracuję w zawodzie, miło wspominam obozy sportowe oraz zajęcia terenowe :D

magda Ocena odpowiedz

nie wiem jak reszta ale podyplomówki polecam

Robson Ocena odpowiedz

Ja też się cieszyłem że skończyłem licencjat, ale jednak wrócę od marca na magisterkę :D

Artur Ocena odpowiedz

Nie ukrywam, że cieszę się, że to mój ostati rok, ale jak najbardziej polecam WSB! :) Poznań rządzi!