ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 217/219

61-485, Poznań

Tel.: 61 843 47 96

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 217/219

61-485, Poznań

Tel.: 61 843 47 96

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w WSHIU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w życiu, jak i pracy zawodowej. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej.

  Poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zasady organizowania akcji ratunkowych, jak również organizowania działań niwelujących skutki klęsk żywiołowych, awarii technicznych oraz działań terrorystycznych.

  Studenci Bezpieczeństwa narodowego nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie interpretacji przepisów prawnych w obszarze bezpieczeństwa narodowego, analizowania i interpretacji problemów organizacji i procesów zarządzania, rozpoznawania typów systemów politycznych, opisu elementów kierujących i wykonawczych systemu bezpieczeństwa narodowego, podejmowania zadań logistycznych na rzecz poszkodowanej ludności, analizy przyczyn i konsekwencji współczesnych sojuszy i organizacji wojskowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
  • Obrona narodowa – specjalność wojskowa
  • Ochrona informacji niejawnych
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Specjalność policyjna
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Detektywistyka i wywiad gospodarczy
  • Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze
  • Antyterroryzm

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalność policyjna
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Detektywistyka i wywiad gospodarczy
  • Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
  • Zarządzanie kryzysowe w administracji
  • Obronność, specjalność wojskowa
  • Bezpieczeństwo ekologiczne
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Antyterroryzm
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
  • Obrona narodowa – specjalność wojskowa
  • Ochrona informacji niejawnych
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Specjalność policyjna
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Detektywistyka i wywiad gospodarczy
  • Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze
  • Antyterroryzm

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Specjalność policyjna
  • Kryminologia i kryminalistyka
  • Detektywistyka i wywiad gospodarczy
  • Bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
  • Zarządzanie kryzysowe w administracji
  • Obronność, specjalność wojskowa
  • Bezpieczeństwo ekologiczne
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Antyterroryzm
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)