Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo narodowe studia - kierunek studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności bezpieczeństwo narodowe możesz podjąć na 28 uczelniach publicznych oraz 21 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | bezpieczeństwo narodowe - uczelnie >

Opis kierunku

Bezpieczeństwo narodowe to studia, które pozwolą zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie z pogranicza prawa, zarządzania i administrowania. Jego studenci uczestniczą również w szeregu zajęć praktycznym, dzięki którym uczą się, jak zarządzać w sytuacjach kryzysowych, jakie działania wdrażać podczas zamachów, pandemii czy klęsk żywiołowych oraz – co najważniejsze – jak im przeciwdziałać.

 

Specjalności

Współczesne studia z bezpieczeństwa narodowego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe: administrowanie bezpieczeństwem, antyterroryzm, bezpieczeństwo antyterrorystyczne, bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku bezpieczeństwo narodowe najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Dziś wciąż możemy zaobserwować rosnące zapotrzebowanie na specjalistów związanych z bezpieczeństwem. Absolwenci kierunku takiego jak bezpieczeństwo narodowe mogą ubiegać się o zatrudnienie w służbach mundurowych. Czekają na nich instytucje wymiaru sprawiedliwości, centra zarządzania kryzysowego czy inne tego typu instytucje działające w sektorze publicznym. Część absolwentów rozwija swoją karierę z kolei w prywatnych firmach związanych z ochroną i bezpieczeństwem.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe:

 • geografia,
 • historia,
 • język angielski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • informatyka,
 • język polski.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Akademia WSB w Cieszynie

Akademia WSB w Cieszynie

Akademia WSB w Cieszynie

Akademia WSB w Cieszynie

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Bezpieczeństwo narodowe +

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie stopień: (I)  (II), czas trwania: • 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Wydział Zamiejscowy w Krakowie stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Akademia WSB w Krakowie

Akademia WSB w Krakowie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe - zasady rekrutacji

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia

Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując bezpieczeństwo narodowe

Program studiów i przedmioty

 

Student będzie mieć okazję do rozwoju swojej wiedzy w zakresie nauk społecznych, procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej. Jednak studia na tym kierunku kształcą nie tylko z zakresie teoretycznych, ale również praktycznym.

 

Zdobędziesz wiele umiejętności, które mogą być Ci potrzebne na każdym kroku. Niezwykle ważna okaże się umiejętność pracy zespołowej oraz wykorzystywania zdobytej w praktyce. Decyzyjność, samoobrona, znajomość topografii to jedynie kilka z nich!

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych,
 • analizy i zastosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej,
 • zasadfunkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
 • języka obcego na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy,
 • udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek bezpieczeństwo narodowe można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami politycznymi, społecznymi czy wojskowymi.

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy aplikują na kierunek bezpieczeństwo narodowe będą mieli okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. W siatce zajęć znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 

 • teoria bezpieczeństwa
 • prawne podstawy bezpieczeństwa;
 • polityka bezpieczeństwa
 • strategia bezpieczeństwa

 

Program kształcenia zakłada również realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku bezpieczeństwo narodowe, oprócz wiedzy teoretycznej, zdobędziesz także szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej prszyłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz przeciwdziałania zagrożeniom militarnym i niemilitarnym.

Ponadto, wykształcisz zdolności z obszaru analizy zjawisk gospodarczych, politycznych czy ekonomicznych występujących w kraju i na arenie międzynarodowej. Studenci rozwiną również kompetencje językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Nieustannie zmieniającą się sytuacja na arenie międzynarodowej niewątpliwie wpływa na bezpieczeństwo narodowe Polski. Jeśli od zawsze myślałeś o pracy w służbach specjalnych, inspekcjach i strażach to ten kierunek jest świetną okazją do uczynienia pierwszego kroku ku realizacji Twoich aspiracji zawodowych!

 

 

 

5. Gdzie studiować bezpieczeństwo narodowe

 

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo narodowe:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł licencjata. Jeżeli natomiast zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz od półtora do dwóch lat, czyli trzy lub cztery semestry, po których uzyskasz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku bezpieczeństwo narodowe

Praca po studiach

 

Jeśli czujesz, że sprawdziłbyś się w roli organizatora akcji ratunkowej lub specjalisty z zakresu zarządzania kryzysowego to dobrze trafiłeś, bo bezpieczeństwo narodowe to kierunek, który na pewno trzeba wziąć pod uwagę podczas wyboru studiów!

 

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdzie zatrudnienie w:
 • pracownik administracji publicznej, służb, inspekcji, straży
 • pracownik prywatnych firm zajmujących się bezpieczeństwem,
 • pracownik zespołów reagowania kryzysowego.

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Komentarze (2)