Bezpieczeństwo narodowe studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Nieustannie zmieniającą się sytuacja na arenie międzynarodowej niewątpliwie wpływa na bezpieczeństwo narodowe Polski. Jeśli od zawsze myślałeś o pracy w służbach specjalnych, inspekcjach i strażach to ten kierunek jest świetną okazją do uczynienia pierwszego kroku ku realizacji Twoich aspiracji zawodowych!

 

Program studiów i przedmioty

Student będzie mieć okazję do rozwoju swojej wiedzy w zakresie nauk społecznych, procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej. Jednak studia na tym kierunku kształcą nie tylko z zakresie teoretycznych, ale również praktycznym. Zdobędziesz wiele umiejętności, które mogą być Ci potrzebne na każdym kroku. Niezwykle ważna okaże się umiejętność pracy zespołowej oraz wykorzystywania zdobytej w praktyce. Decyzyjność, samoobrona, znajomość topografii to jedynie kilka z nich!

 

Praca po studiach

Jeśli czujesz, że sprawdziłbyś się w roli organizatora akcji ratunkowej lub specjalisty z zakresu zarządzania kryzysowego to dobrze trafiłeś, bo bezpieczeństwo narodowe to kierunek, który na pewno trzeba wziąć pod uwagę podczas wyboru studiów!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na bezpieczeństwo narodowe, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując bezpieczeństwo narodowe

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych,
 • analizy i zastosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej,
 • zasadfunkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
 • języka obcego na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy,
 • udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek bezpieczeństwo narodowe można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie studiowania to wybierz studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami politycznymi, społecznymi czy wojskowymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy aplikują na kierunek bezpieczeństwo narodowe będą mieli okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. W siatce zajęć znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • teoria bezpieczeństwa
 • prawne podstawy bezpieczeństwa;
 • polityka bezpieczeństwa
 • strategia bezpieczeństwa

Program kształcenia zakłada również realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku bezpieczeństwo narodowe, oprócz wiedzy teoretycznej, zdobędziesz także szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej prszyłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz przeciwdziałania zagrożeniom militarnym i niemilitarnym. Ponadto, wykształcisz zdolności z obszaru analizy zjawisk gospodarczych, politycznych czy ekonomicznych występujących w kraju i na arenie międzynarodowej. Studenci rozwiną również kompetencje językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA NIESTACJONARNE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł licencjata. Jeżeli natomiast zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry, po których uzyskasz tytuł magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA I STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku bezpieczeństwo narodowe

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdzie zatrudnienie w:
 • pracownik administracji publicznej, służb, inspekcji, straży
 • pracownik prywatnych firm zajmujących się bezpieczeństwem,
 • pracownik zespołów reagowania kryzysowego.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Komentarze (0)