Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Materiałowej PW

ul. Wołoska 141

02-507 Warszawa

tel. +48 (22) 849 99 35, +48 (22) 234 84 51

fax. +48 (22) 848 48 75

e-mail: dziekanat@inmat.pw.edu.pl

http://www.inmat.pw.edu.pl

ul. Wołoska 141

02-507 Warszawa

tel. +48 (22) 849 99 35, +48 (22) 234 84 51

fax. +48 (22) 848 48 75

e-mail: dziekanat@inmat.pw.edu.pl

http://www.inmat.pw.edu.pl

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria materiałowa
  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe, seminaria oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.
  Absolwent potrafi:
  • Korzystać z informacji technicznej oraz wykonywać prace wspomagające projektowanie inżynierskie
  • Obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe oraz specjalistyczną aparaturę do badania struktury i własności materiałów inżynierskich oraz obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania
  • Zarządzać oraz efektywnie kierować zespołami ludzkimi w przemyśle, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach, związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich
  • Projektować materiały oraz współpracować z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich
  Perspektywy zawodowe:
  • Przedsiębiorstwa przemysłowe wytwarzające, przetwarzające lub stosujące materiały inżynierskie
  • Przedsiębiorstwa obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania
  • Zaplecze badawczo-rozwojowe przemysłu
  • Biura projektowe i doradcze
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

ahmeb Ocena

ass


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: