• BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Biotechnologia
  Celem kształcenia na kierunku Biotechnologia jest edukacja studentów w zakresie fizyki, chemii, informatyki oraz zdobycie wiedzy biologicznej, biochemicznej i biotechnologicznej. Oprócz tego, studenci na tym kierunku kształcą się w zakresie: genetyki, mikrobiologii, inżynierii bioprocesowej, ochrony środowiska, biokatalizy, chemii i biochemii ekologicznej oraz projektowania nowych leków. Absolwent kierunku Biotechnologia jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w: nowoczesnych laboratoriach biologicznych, medycznych, biochemicznych, związanych z ochroną środowiska oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka lub chemia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Chemia
  Współczesna chemia zajmuje się syntezą oraz analizą związków, które znajdują wiele zastosowań, między innymi jako terapeutyki, środki ochrony roślin, materiały optyczne i elektroniczne. Istotny aspekt prowadzonych badań stanowi analiza jakościowa i ilościowa, w której wykorzystywane są często nowoczesne, zaawansowane techniki pomiarowe.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA I ANALITYKA PRZEMYSŁOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Kształcenie na kierunku Chemia i Analityka Przemysłowa łączy podstawową wiedzę chemiczną z praktycznymi umiejętnościami w zakresie różnego rodzaju analiz chemicznych, wykonywanych w laboratoriach naukowych, specjalistycznych oraz w przemyśle. Studia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, spożywczego i farmaceutycznego, w laboratoriach badawczo-rozwojowych, kontrolno-pomiarowych lub kontroli jakości produkcji oraz ochrony środowiska. Towarzyszą temu umiejętności bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych oraz korzystania z różnego rodzaju technik i metod analitycznych, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, posługiwania się fachową literaturą oraz przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej.

  Wymagania rekrutacyjne:

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia i analityka przemysłowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA I INŻYNIERIA MATERIAŁÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Chemia i Inżynieria Materiałów zajmuje się technologią produkcji materiałów, badaniami ich struktury i właściwości oraz zastosowaniem praktycznym. Obejmuje nowoczesne i tradycyjne metody wytwarzania, modyfikowania i badania takich materiałów, jak: polimery, elastomery, materiały hybrydowe, nanokompozyty, materiały ceramiczne, metale i stopy, powłoki kompozytowe oraz zaawansowane materiały elektroniczne. Kształcenie na tym kierunku zapewnia profesjonalne przygotowanie do zatrudnienia w wielu nowoczesnych sektorach przemysłu
  i gospodarki. Równocześnie umożliwia prowadzenie małych firm, kierowanie liniami produkcyjnymi w dużych przedsiębiorstwach, prowadzenie działalności konsultingowo-projektowej lub doradztwo w zakresie doboru materiałów do konkretnych zastosowań. Uniwersalny i szeroki zakres kwalifikacji gwarantują studentom także prowadzone badania i projekty związane z: nanomateriałami, biomateriałami, materiałami funkcjonalnymi i inteligentnymi, a także fotowoltaiką zajmującą się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną.

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia i inżynieria materiałów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka lub chemia

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia i inżynieria materiałów jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
  Inżynieria chemiczna zajmuje się projektowaniem procesów i ciągów technologicznych oraz sterowaniem nimi. Jest nauką uniwersalną o procesach występujących nie tylko w przemyśle chemicznym, ale we wszystkich przemysłach przetwórczych. Obecnie inżynieria procesowa wkracza w dziedzinę ochrony środowiska, w części dotyczącej teorii procesów, a także projektowania i wyboru aparatury stosowanej w ochronie wód, powietrza i gleby. Podstawami teoretycznymi Inżynierii Chemicznej i Procesowej są zjawiska transportu pędu, ciepła i masy oraz przepływy wielofazowe.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Fizyka lub chemia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz posiadanie tytułu inżyniera.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Technologia chemiczna
  Technologia chemiczna jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki. Badania podstawowe i aplikacyjne o charakterze interdyscyplinarnym prowadzone są nad udoskonaleniem istniejących metod produkcji, jak i nad opracowaniem technologii wytwarzania nowych produktów. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej kształcimy w obszarze: technologii nawozów mineralnych, fizykochemii i technologii paliw, fizykochemii i technologii polimerów, fizykochemii układów dyspersyjnych, lekkiej syntezy organicznej, fizykochemii powierzchni ciała stałego, ochrony środowiska, elektrochemii technicznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka lub chemia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Andrzej Ocena

żenujący poziom kształcenia

xyz Ocena

bardzo przeciętny wydział, nie polecam

Student Ocena

Wydział jak i wykładowcy prezentują bardzo niski poziom, słabe wyposażenie laboratoriów,sam wygląd wydziału bardzo odstrasza, od studentów nie wymaga się zbyt wiele. Z profesorami nie da się nawiązać żadnych konwersacji. Stanowczo nie polecam