• BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku lub 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów biotechnologia

  Studia zapewniają zdobycie gruntownej wiedzy biologicznej i chemicznej niezbędnej do zrozumienia i opisu procesów biochemicznych i biotechnologicznych, w szczególności w zakresie inżynierii bioprocesowej, biochemii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, enzymologii, chemii bioorganicznej, analityki medycznej i projektowania nowych leków.

  Studenci zdobywają również wiedzę o wykorzystaniu mikroorganizmów w charakterze szczepów użytecznych przemysłowo, potrafią zaplanować i zrealizować serie eksperymentów prowadzących do izolacji oraz oczyszczania białek, znają zasady i techniki hodowli kultur tkankowych, potrafią przygotować i przeprowadzić proces fermentacji wraz z jego kompletną analizą. Biorąc udział w badaniach mają możliwość współpracy z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bioinformatics
  • Biotechnologia farmaceutyczna
  • Biotechnologia molekularna i biokataliza
  • Biotechnologia środowiska
  • Inżynieria bioprocesów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów chemia

  Studia pogłębiają wiedzę w zakresie chemii analitycznej, chemii organicznej i polimerów oraz w obszarze zagadnień leżących na styku chemii i medycyny. Kształcenie rozwija umiejętność rozumienia zjawisk i procesów z zakresu chemii i nauk pokrewnych, a także ich opisywania i wyjaśniania.

  Studenci zapoznają się z zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w chemii, obejmującym m.in. modelowanie struktur i procesów oraz korzystanie z chemicznych baz danych. Kierunek Chemia posiada europejski certyfikat EuromasterLabel, przyznany przez European Chemistry Thematic Network Association. Studiowanie na kierunku z tym certyfikatem jest odnotowane w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka środowiskowa i żywności
  • Chemia związków organicznych i polimerów
  • Medicinal chemistry

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA I ANALITYKA PRZEMYSŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów chemia i analityka przemysłowa

  Absolwenci kierunku „Chemia i analityka przemysłowa” posiadają umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i analityki chemicznej oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej, w szczególności bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych i korzystania z różnorodnych technik i metod analitycznych.

  Znają zasady zrównoważonego rozwoju i przepisy prawne w zakresie działalności gospodarczej. Ponadto wykazują umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych i analiz chemicznych, pracy z nowoczesną aparaturą i sprzętem analitycznym, oceny ryzyka postępowania z próbkami i odpadami, oceny i interpretacji danych pomiarowych, czy organizowania bezpiecznych i efektywnie działających stanowisk pracy.

  Ukończenie studiów gwarantuje także znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości B2, umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem z zakresu chemii i analityki chemicznej oraz przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia i analityka przemysłowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA I INŻYNIERIA MATERIAŁÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku lub 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów chemia i inżynieria materiałów

  Chemia i Inżynieria Materiałów zajmuje się technologią produkcji materiałów, badaniem ich struktury, właściwości oraz zastosowaniem praktycznym w nowoczesnych gałęziach przemysłu, takich jak: elektronika, fotonika, nowoczesne polimery, metalurgia, czy też biotechnologia.

  Studenci uczą się innowacyjnych metod wytwarzania, modyfikowania i badania nanomateriałów, polimerów, substancji hybrydowych, nanokompozytów, metali i stóp oraz powłok kompozytowych. Absolwenci potrafią charakteryzować nowe materiały z wykorzystaniem najnowszych technik analitycznych na przykład spektroskopii, mikroskopii, technik laserowych najnowszej generacji i analizy termicznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria i technologia polimerów
  • Metalurgia chemiczna i korozja metali
  • Zaawansowane materiały funkcjonalne
  • Advanced nano- and bio-materials monabiphot

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia i inżynieria materiałów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku lub 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów inżynieria chemiczna i procesowa

  Inżynieria Chemiczna i Procesowa zajmuje się projektowaniem zintegrowanych procesów i ciągów technologicznych występujących w przemyśle chemicznym oraz w branżach pokrewnych, takich jak: energetyczna, spożywcza, farmaceutyczna i biotechnologiczna. Zajmuje się także zagospodarowanie produktów ubocznych, odpadów w myśl czystej technologii.

  Do zakresu nauki zalicza się również projektowanie aparatów do separacji i oczyszczania produktów, w tym bioproduktów. Prowadzone przez studentów prace laboratoryjne i analizy chemiczne są realizowane z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.

   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Advanced chemical engineering and nanotechnology
  • Inżynieria procesów chemicznych
  • Projektowanie procesów chemicznych
  • Chemical nanoengineering

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku lub 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku lub 2 lata 4 lata 1,5 roku lub 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia we Wrocławiu - Politechnika Wrocławska - kierunek studiów technologia chemiczna

  Kierunek jest związany z kształceniem specjalistów w zakresie projektowania i eksploatacji instalacji w przemyśle chemicznym. Studia dotyczą wytwarzania różnych produktów chemicznych, począwszy od nawozów sztucznych, tworzyw polimerowych, paliw, kosmetyków, barwników, aż po produkty codziennego użytku, jak na przykład detergenty.

  Program nauczania obejmuje ponadto zagadnienia dotyczące ekonomiki procesów produkcyjnych, jakości produktów i ochrony środowiska w przemyśle chemicznym oraz elementy zarządzania zespołem ludzkim w różnego rodzaju przedsiębiorstwach.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technology of fine chemicals
  • Technologie materiałów zaawansowanych
  • Zarządzanie procesami technologicznymi i jakością produkcji

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Technologie materiałów zaawansowanych
  • Zarządzanie procesami technologicznymi i jakością produkcji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Opinie (3)

Andrzej Ocena odpowiedz

żenujący poziom kształcenia

xyz Ocena odpowiedz

bardzo przeciętny wydział, nie polecam

Student Ocena odpowiedz

Wydział jak i wykładowcy prezentują bardzo niski poziom, słabe wyposażenie laboratoriów,sam wygląd wydziału bardzo odstrasza, od studentów nie wymaga się zbyt wiele. Z profesorami nie da się nawiązać żadnych konwersacji. Stanowczo nie polecam