ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

tel. (+48 22) 6 839 450 

fax (+48 22) 6 839 470

http://www.wtc.wat.edu.pl/

 

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

00-908 Warszawa 46

tel. (+48 22) 6 839 450 

fax (+48 22) 6 839 470

http://www.wtc.wat.edu.pl/

 

 • CHEMIA Stopień: I II Jednolite REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek chemia

  Kierunek wojskowy chemia prowadzony jest w formie studiów jednolitych magisterskich, natomiast studia cywilne w formie  studiów I i II stopnia. Kierunek studiów chemia jest prowadzony w obszarze nauk ścisłych, w dziedzinie nauk chemicznych i w dyscyplinie chemia oraz jest powiązany z pozostałymi kierunkami studiów prowadzonych przez Wydział, tzn. inżynieria materiałowa oraz chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia. Przyjęta koncepcja kształcenia na tym kierunku zakłada przygotowanie kadr inżynierskich na studiach I i II stopnia, na potrzeby Sił Zbrojnych RP (oficerów w korpusie osobowym: obrony przed bronią masowego rażenia i grupie osobowej rozpoznanie i likwidacja skażeń) oraz gospodarki narodowej (specjalistów chemików w zakresie materiałów niebezpiecznych i ratownictwa chemicznego oraz materiałów wybuchowych i pirotechniki).

  Zasadniczym celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwentów wszystkich poziomów studiów wysokich kwalifikacji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) niezbędnych w procesach projektowania, wytwarzania i bezpiecznego użytkowania różnych substancji i wyrobów chemicznych, w tym toksycznych środków przemysłowych i innych materiałów niebezpiecznych (wybuchowych, pirotechnicznych, promieniotwórczych). Ponadto absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu postępowania z niebezpiecznymi odpadami (neutralizacja, utylizacja, recykling) oraz zapobiegania awariom w przemyśle chemicznym i paliwowym, a w przypadku ich zaistnienia także minimalizacji i likwidacji ich skutków.

  Cele te są realizowane w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności zdobyte przez studenta w trakcie studiowania przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a zwłaszcza chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej, analizy chemicznej, inżynierii chemicznej, technologii chemicznej, inżynierii materiałowej, spektroskopii, krystalografii oraz metod obliczeniowych w chemii, w tym systemów projektowania CHEM-CAD, a także przedmiotów specjalistycznych, takich jak chemia środków trujących i procesów odkażania, ratownictwo techniczno-chemiczne, ochrona przed skażeniami, dozymetria i urządzenia dozymetryczne, pirotechnika, materiały wysokoenergetyczne, chemia i fizyka jądrowa, chemia i technologia materiałów wybuchowych, fizyka wybuchu i prognozowanie skutków wybuchu, broń chemiczna, biologiczna i jądrowa. Specyfiką kształcenia chemików w Wojskowej Akademii Technicznej jest zatem koncentracja programu na szeroko rozumianej chemii i technologii materiałów niebezpiecznych oraz ratownictwie chemiczno-technicznym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne
  • Materiały wybuchowe i pirotechnika

   


  Studia jednolite magisterskie - wojskowe
   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max 45 pkt.
  • fizyka/fizyka z astronomią – max 30 pkt.
  • chemia - max 30 pkt.
  • język obcy – max 20 pkt.
  • język polski – max 5 pkt.
   
   
   

  Studia I stopnia - cywilne
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max 45 pkt.
  • fizyka/fizyka z astronomią* – max 30 pkt.
  • chemia* - max 30 pkt
  • język obcy – max 20 pkt.
  • język polski – max 5 pkt.

  Uwaga: * - podstawą do naliczania jest przedmiot dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych.

   
   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku chemia jest konkurs dyplomów.
   

   

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia Warszawa - kierunek inżynieria materiałowa

  Inżynieria Materiałowa jest dziedziną nauki i techniki, wyróżniającą się interdyscyplinarnym charakterem. Inżynieria materiałowa jest nauką o strukturze, własnościach i technologii wytwarzania materiałów. Spośród innych dziedzin nauki inżynierię materiałową wyróżnia interdyscyplinarny charakter, łączy ze sobą fizykę i chemię, mechanikę i elektronikę, biologię i medycynę. Inżynieria materiałowa stanowi podstawę nowoczesnego przemysłu.

  Jest kierunkiem studiów kształcącym w zakresie świadomego projektowania materiałów w celu nadania im właściwości jakie są potrzebne w danym zastosowaniu. Inżynieria materiałowa jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Spowodowane jest to tym, że rozwój cywilizacji technicznej zależy w coraz większym stopniu od rozwoju materiałów. Swój dynamiczny rozwój inżynieria materiałowa zawdzięcza wykorzystywaniu metod komputerowych oraz nowoczesnych technologii informatycznych. Umożliwia, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, zastosowanie szeregu technologii, które pozwalają w chwili obecnej na tworzenie dowolnych materiałów, czyniąc je użytecznymi dla ludzi, jak np. biomateriałów projektowanych i wytwarzanych do bezpośrednich zastosowań w organizmach żywych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Materiały funkcjonalne
  • Materiały konstrukcyjne

   


  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • matematyka – max. 45 pkt. rankingowych
  • fizyka/fizyka z astronomią* – max. 30 pkt. rankingowych
  • chemia* - max 30 pkt. rankingowych
  • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych
  • język polski – max. 5 pkt. rankingowych

  Uwaga: * - podstawą do naliczania jest przedmiot dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych.

   
   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa jest konkurs dyplomów.
   

   

Opinie (3)

Kaja Ocena

Studia na tym wydziale dają super perspektywy na przyszłość

Pawel Ocena

Zdecydowanie wymagające studia ale watro podjąć ten wysiłek.

anulka Ocena

Skończyłam inżynierię materiałową i na brak pasjonującej pracy w zawodzie nie narzekam ;)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia: