• PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kształcenie na kierunku Pedagogika w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku umożliwia pozyskanie wiedzy ogólno- pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej.

  Studenci nabywają umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

  Ponadto, rozwijają umiejętności między innymi w zakresie wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży, czy prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień
  • Pedgagogika kulturalno-oświatowa z arteterapią
  • Terapia pedagogiczna z socjoterapią
  • Pedagogika dorosłych z poradnictwem indywidualnym
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika dorosłych z poradnictwem indywidualnym
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Terapia pedagogiczna
  • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dla posiadających kwalifikacje nauczycielskie w tym zakresie
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika kulturalno-oświatowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień
  • Pedgagogika kulturalno-oświatowa z arteterapią
  • Terapia pedagogiczna z socjoterapią
  • Pedagogika dorosłych z poradnictwem indywidualnym
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika dorosłych z poradnictwem indywidualnym
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Terapia pedagogiczna
  • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dla posiadających kwalifikacje nauczycielskie w tym zakresie
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika kulturalno-oświatowa

   

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: