• PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Pedagogika w Ateneum - Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku umożliwia pozyskanie wiedzy ogólno- pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej.

  Studenci nabywają umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

  Ponadto, rozwijają umiejętności między innymi w zakresie wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży, czy prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z nowoczesnymi technologiami w edukacji
  • Terapia pedagogiczna z socjoterapią
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z nowoczesnymi technologiami w edukacji
  • Pedagogika ogólna
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Studia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej naczycielskiej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z nowoczesnymi technologiami w edukacji
  • Terapia pedagogiczna z socjoterapią
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z nowoczesnymi technologiami w edukacji
  • Terapia pedagogiczna
  • Pedagogika ogólna
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Studia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej naczycielskiej

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Opinie (0)