• PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Pedagogika w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku umożliwia pozyskanie wiedzy ogólno- pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej.

  Studenci nabywają umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

  Ponadto, rozwijają umiejętności między innymi w zakresie wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży, czy prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień
  • Pedgagogika kulturalno-oświatowa z arteterapią
  • Terapia pedagogiczna z socjoterapią
  • Pedagogika dorosłych z poradnictwem indywidualnym
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika dorosłych z poradnictwem indywidualnym
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Terapia pedagogiczna
  • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dla posiadających kwalifikacje nauczycielskie w tym zakresie
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika kulturalno-oświatowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień
  • Pedgagogika kulturalno-oświatowa z arteterapią
  • Terapia pedagogiczna z socjoterapią
  • Pedagogika dorosłych z poradnictwem indywidualnym
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika dorosłych z poradnictwem indywidualnym
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Terapia pedagogiczna
  • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dla posiadających kwalifikacje nauczycielskie w tym zakresie
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Pedagogika kulturalno-oświatowa

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: