Politechnika Warszawska

Wydział Transportu PW

ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa

tel. +48 22 234 7311, +48 22 234 5940

fax: +48 22 425 6543

email: dziekan@wt.pw.edu.pl

http://www.wt.pw.edu.pl

Wydział Transportu PW

Politechnika Warszawska

ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa

tel. +48 22 234 7311, +48 22 234 5940

fax: +48 22 425 6543

email: dziekan@wt.pw.edu.pl

http://www.wt.pw.edu.pl

 • BUDOWA I EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SZYNOWEGO

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Warszawie - Politechnika Warszawska - kierunek studiów budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego

  Absolwent kierunku uzyskuje zaawansowaną wiedzę i kształci umiejętności do rozwiązywania złożonych zagadnień projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych o charakterze konstrukcyjnym, technologicznym i organizacyjnym. Potrafi rozwiązywać i generować złożone, innowacyjne zadania inżynierskie.

  Absolwent jest przygotowany na poziomie zaawansowanym do realizacji zadań dotyczących projektowania, budowy i eksploatacji obiektów tworzących infrastrukturę transportu szynowego obejmującego jego trzy główne podsystemy: kolej, metro i tramwaj.

  Przygotowanie do realizacji tych zadań następuje w zakresie integrującym branżowo powiązane ze sobą w praktyce eksploatacyjnej takie dziedziny, jak budownictwo, energetyka trakcyjna i sterowanie ruchem kolejowym. Wiedza i umiejętności absolwenta są związane z wymienionymi powyżej głównymi zagadnieniami dotyczącymi każdej z dziedzin infrastruktury transportu szynowego.

  Absolwent kierunku BiEITS jest przygotowany do podjęcia pracy:

  • u zarządców infrastruktury transportu szynowego na wszystkich poziomach ich struktury organizacyjnej w jednostkach kolejowych - PKP PLK i kolei niepublicznych (tzw. przemysłowych) w takich jednostkach, jak np. huty, kopalnie, porty i centra logistyczne oraz w jednostkach miejskiego transportu szynowego, tj. metra i komunikacji tramwajowej,
  • w biurach projektowych i firmach wykonawczych realizujących wielobranżowe zadania inwestycyjne na rzecz budowy i modernizacji infrastruktury transportu szynowego,
  • w firmach realizujących usługi eksploatacyjne w sektorze infrastruktury transportu szynowego (zwłaszcza miejskiego), a w szczególności zarządzania obiektami infrastruktury, planowania i wykonawstwa robót utrzymaniowych,
  • w jednostkach prowadzących prace studialne, badawcze, rozwojowe, certyfikacyjne i szkoleniowe związane z infrastrukturą transportu szynowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TRANSPORT

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Warszawie - Politechnika Warszawska - kierunek studiów transport

  Absolwent potrafi:

  • diagnozować i monitorować techniczne warunki eksploatacji środków i infrastruktury transportu oraz ich wpływ na środowisko; organizować i prowadzić badania w zakresie oceny bezpieczeństwa projektowanych i eksploatowanych urządzeń w systemach transportowych; zna zasady projektowania oraz eksploatacji środków i elementów infrastruktury transportu jak również eksploatacji inteligentnych systemów transportu;
  • opracować proces technologiczny obsługi technicznej i napraw pojazdów; projektować zakłady zaplecza technicznego motoryzacji oraz kierować pracą tych zakładów; prowadzić badania w zakresie oceny stanu technicznego, trwałości, technologii obsługi technicznej i napraw pojazdów samochodowych; zna zasady projektowania urządzeń diagnostycznych i obsługowo-naprawczych;
  • projektować systemy transportowe i logistyczne; racjonalizować procesy i systemy obsługi transportowej oraz logistycznej w zakresie transportu kolejowego, samochodowego, wewnętrznego i magazynowania; zna zasady stosowania technologii transportu kolejowego, samochodowego, wewnętrznego i magazynowania; posiada umiejętności prowadzenia badań w obszarze systemów transportowych i logistycznych;
  • projektować urządzenia sterowania i kierowania ruchem w odniesieniu do transportu drogowego, szynowego oraz lotniczego; zna zasady kierowania i sterowania ruchem w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym; posiada umiejętności budowy i użytkowania rozwiązań telekomunikacyjnych oraz informatycznych zorientowanych na potrzeby transportu.

  Perspektywy zawodowe:

  • przedsiębiorstwa transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, operatorzy sieci telekomunikacyjnych;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z organizacją i bezpieczeństwem transportu;
  • przedsiębiorstwa zaplecza transportu samochodowego, zakłady obsługi technicznej środków transportu;
  • operatorzy logistyczni, przedsiębiorstwa spedycyjne, biura studiów i projektów;
  • firmy dystrybucyjne w pionie analizy i organizacji procesów transportowych i logistycznych;
  • przedsiębiorstwa zajmujące się budową, wdrażaniem i utrzymaniem systemów i urządzeń

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo i ekologia w transporcie
  • Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
  • Logistyka i technologia transportu samochodowego
  • Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
  • Nowoczesne technologie w transporcie drogowym
  • Obsługa techniczna flot samochodowych
  • Organizacja i sterowanie ruchem lotniczym
  • Organizacja i technologia transportu kolejowego
  • Sterowanie ruchem drogowym
  • Sterowanie ruchem kolejowym
  • Teleinformatyka w transporcie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka i technologia transportu samochodowego
  • Sterowanie ruchem kolejowym
  • Audyt logistyczny
  • Inżynieria transportu lotniczego
  • Organizacja i technologia transportu szynowego
  • Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego
  • Rzeczoznawstwo samochodowe
  • Zrównoważona mobilność miejska
  • Transport systems engineering and management

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych
  • Logistyka i technologia transportu samochodowego
  • Logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania
  • Obsługa techniczna flot samochodowych
  • Organizacja i sterowanie ruchem lotniczym
  • Organizacja i technologia transportu kolejowego
  • Sterowanie ruchem kolejowym
  • Teleinformatyka w transporcie
  • Inżynieria transportu miejskiego

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logistyka i technologia transportu samochodowego
  • Sterowanie ruchem kolejowym
  • Audyt logistyczny
  • Inżynieria transportu lotniczego
  • Organizacja i technologia transportu szynowego
  • Rzeczoznawstwo samochodowe
  • Zrównoważona mobilność miejska
  • Systemy it w transporcie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  matematyka, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Automatyk Ocena odpowiedz

Super wydział, super studia, super atmosfera!