Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Studia i kierunki

Filtrowanie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie ×

ul. Jutrzenki 135

02-231 Warszawa

tel. 22 262 88 88, 22 262 88 89

e-mail: rektorat@uth.edu.pl

Kierunki studiów - Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Wymagane dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy i podanie o zarejestrowanie kandydata na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
- oryginał/odpis świadectwa dojrzałości (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy „nowej matury"),
- 1 zdjęcie - 35 x 45 mm,
- dowód osobisty (w celu okazania),
- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty należy dostarczyć bezpośrednio do Biura Rekrutacji UTH w Kampusie Jutrzenki lub Kamusie Jagiellońska.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Tak, ponieważ Kandydat na studia zobowiązany jest potwierdzić podpisem zapoznanie się z regulaminem studiów oraz po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia podpisać umowę z Uczelnią określającą m.in. warunki odpłatności za studia.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Dokumenty mogą być złożone przez upoważnioną osobę. 

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Informacja zostanie podana po złożeniu dokumentów w systemie rekrutacyjnym on-line.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. W systemie rekrutacyjnym on-line podana zostaje informacja o zakwalifikowaniu i przyjęciu na studia. Przyjęcie na studia następuje po złożeniu kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Wniosek o przyjęcie na studia rozpatrywany jest po pełnej rejestracji elektronicznej, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej oraz wypełnieniu i podpisaniu formularzy w Biurze Rekrutacji. 

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Przelewem na numer konta podany na stronie Uczelni, lub gotówką przy składaniu dokumentów w Biurze Rekrutacji. 

Co wpisać w tytule przelewu?+

Imię Nazwisko PESEL oraz dopisek "opłata rekrutacyjna" można również wpisać kierunek i tryb studiów

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

W ciągu 7 dni od zapisu poprzez elektroniczny system rekrutacji. 

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść w ciągu 7 dni od rejestracji on-line. Uznawana jest data wykonania wykonania przelewu.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew może być wykonany z dowolnego konta, jednak jeśli dokonuje go inna osoba niż kandydat na studia należy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko kandydata najlepiej wraz z numerem PESEL oraz kierunkiem studiów na który kandydat się zapisuje. 

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Nie ma limitu w wyborze kierunków. Obowiązuje jedna opłata rekrutacyjna.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Warunkiem przeniesienia się na studia jest:

1. dostarczenie do dziekanatu wybranego Wydziału podania z prośbą o przeniesienie oraz karty przebiegu studiów pobranej w dziekanacie uczelni macierzystej. Karta przebiegu studiów powinna zawierać nazwy przedmiotów wraz z formami prowadzenia zajęć (wykład, konwersatorium etc.), godzinami, punktami ECTS oraz pieczątką i podpisem osoby wystawiającej.
2. ustalenie różnic programowych: na podstawie złożonej przez kandydata karty przebiegu studiów, dziekanat i Dziekan wybranego Wydziału ustalają różnice programowe i semestr, na który może być przyjęta osoba ubiegająca się o przeniesienie.
3. kandydat decyduje, czy zaproponowane przez Uczelnię warunki mu odpowiadają, jeśli tak, przystępujemy do procesu rekrutacji.
4. rekrutacja – osoba ubiegająca się o przeniesienie wypełnia w Biurze Rekrutacji formularze rekrutacyjne, a także składa pozostałe dokumenty zgodnie z wymaganiami na wybranym typie studiów.
5. decyzja o przyjęciu: kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia oraz podpisuje ślubowanie – w tym momencie osoba ubiegająca się o przeniesienie staje się studentem wybranego Wydziału UTH.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie najlepiej wprowadzić do systemu on-line przy tworzeniu konta. Preferowane jest zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli. Jednak istnieje możliwość zaakceptowania również zdjęcia o większych wymiarach. W przypadku problemów technicznych zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji.

Wasze pytania:

Witam chciałam zapytać czy mogę jeszcze dostać się na studia na sp uczelni+
Pytanie od: Badia

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.
  • O Uczelni

  • Studia podyplomowe

  • Uczelnia Techniczno Handlowa kierunki studiów

  • Rekrutacja 2023/2024

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Uczelnia Techniczno Handlowa kierunki studiów

Opinie (7)

Agnieszka Ocena odpowiedz

UTH ukończyłam w zeszłym roku. Studiowałam kierunek Informatyka o specjalności Technologie internetowe. Świetna atmosfera zarówno podczas zajęć, jak i czasu wolnego. Wykładowcy naprawdę chętni do pomocy, otwarci, sprawiedliwi. Już w trakcie studiów udało mi się podjąć pracę w zawodzie, którą teraz kontynuuję. Polecam!

Radek Ocena odpowiedz

Mam za sobą dwa lata studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie o specjalności HR manager i coaching biznesowy. Zawsze miałem zadatki na lidera i pomyślałem, że te studia będą dla mnie wprost idealne. I tak właśnie jest! Zajęcia są bardzo ciekawe i tylko utwierdziły mnie w moich planach związanych z późniejszą ścieżką zawodową.

Magda Ocena odpowiedz

Nie wiem jak na innych kierunkach, ale ja bardzo polecam analitykę finansową ? kierunek baaardzo przygotowuje do pracy w zawodzie, jest mnóstwo zajęć praktycznych i wykładowców, którzy chętnie (!) przekazują wiedze. Do tego ciekawe wykłady, warsztaty i możliwość odbycia praktyk i staży w różnych firmach.

Martyna Ocena odpowiedz

Jestem po pierwszym roku studiów na kierunku Architektura Wnętrz. Pierwsze dwa semestry oceniam bardzo dobrze :) Realizowane przedmioty są dla mnie ciekawe i pozwalają rozwinąć swoje umiejętności. Na plus kadra naukowa, która stawia na praktyczną wiedzę. Na studiach do wyboru są dwie specjalności, dzięki czemu każdy może wybrać odpowiednią dla siebie drogę rozwoju. Uważam, że studia wybrałam dobrze. Polecam UTH!

Bartek Ocena odpowiedz

Studiowałem na UTH dwukrotnie? wpierw kończąc studia inżynierskie z Technologii Internetowych, a potem podyplomowe z e-Marketingu i jestem w pełni zadowolony. Świetnie ułożone zajęcia, sporo okazji by poznać praktykę, a nie tylko teorię ? i to od osób, które zjadły zęby w tej branży. Miło też wspominam innych studentów i w sumie całą kadrę akademicką :)

Majka Ocena odpowiedz

Studia na UTH pozwalają rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Ukończyłam tu Architekturę Wnętrz i bardzo dobrze wspominam zarówno samych wykładowców jak i zajęcia, w trakcie których poszerzać można swoje umiejętności projektowania i rysowania oraz rozwijać swoją kreatywność.

Iwona Ocena odpowiedz

Bardzo fajna uczelnia. Ukończyłam tu studia licencjackie i śmiało mogę polecić. Świetna kadra i dobrze ułożony program nauczania, dużo specjalizacji do wyboru. Wykładowcy w zdecydowanej większości otwarci na studenta, życzliwi i pomocni w rozwijaniu własnych zainteresowań naukowych.