• ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na kierunku Energetyka zapewnione jest kształcenie w zakresie zagadnień podstawowych  z termodynamiki, mechaniki płynów, wymiany i konwersji energii, podstaw budowy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych oraz chłodniczo – klimatyzacyjnych, a także nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii.

  Student nabywa umiejętności projektowania, eksploatacji  i miernictwa z zakresu szeroko pojętej energetyki, zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania oprogramowania komputerowego do modelowania zjawisk z zakresu wymiany ciepła  i masy, doboru urządzeń i innych elementów układów energetyki odnawialnej i nieodnawialnej oraz instalacji chłodniczo-klimatyzacyjnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja
  • Elektroenergetyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Systemy energetyczne
  • Energetyka odnawialna
  • Zrównoważony rozwój energetyki

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja
  • Elektroenergetyka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Systemy energetyczne
  • Energetyka odnawialna
  • Zrównoważony rozwój energetyki

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

  • matematyki, fizyki, fizyki medycznej, biologii, mikrobiologii i chemii,
  • podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki i biomechaniki oraz robotyki,
  • informatyki, obejmującą w szczególności eksplorację danych biomedycznych, podstaw telemedycyny, systemów informatycznego wsparcia diagnostyki i terapii,
  • elektronicznej aparatury medycznej, cyfrowego przetwarzania sygnałów, pomiarów wielkości nieelektrycznych, technik obrazowania medycznego,
  • biomateriałów, materiałoznawstwa, implantów i sztucznych narządów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: matematyki, fizyki, fizyki medycznej, biologii, mikrobiologii i chemii,

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Program kształcenia został opracowany jako element komplementarnego systemu edukacyjnego i wyróżnia się tym, że jest zorientowany: na sprawność intelektualną, zawodową i osiąganie sukcesów przez absolwentów, którzy pozostaną przez kilkadziesiąt lat aktywni zawodowo.

  Do ważnych cech programu zaliczono umiejętność sprawnego działania w warunkach łatwości, dużego zasięgu i szybkości przemieszczania się ludzi, rzeczy i informacji, dużej liczby zdarzeń i informacji wymagających interpretacji oraz podejmowania wielu ważnych decyzji – szybko i odpowiedzialnie, w warunkach dysponowania informacją niepełną, niepewną i nieścisłą.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Projektowanie maszyn i urządzeń
  • Inżynieria procesów wytwarzania
  • Inżynieria jakości

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
  • Zintegrowane systemy projektowania i wytwarzania
  • Innowacyjne metody projektowania
  • Eksploatacja pojazdów i maszyn roboczych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie maszyn i urządzeń
  • Inżynieria procesów wytwarzania
  • Inżynieria jakości

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
  • Zintegrowane systemy projektowania i wytwarzania
  • Innowacyjne metody projektowania
  • Eksploatacja pojazdów i maszyn roboczych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest konkurs ocen na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Jest to nauka łącząca pięć dziedzin wiedzy: mechanikę, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę. Połączenie tych dyscyplin naukowych nie jest przypadkowe, ponieważ umożliwia optymalizację procesu projektowania i wytwarzania we współczesnym przemyśle. Takie podejście do projektowania i wytwarzania narzuciło konieczność kształcenia specjalistów z zakresu mechatroniki. Świat nauki uważa mechatronikę za jedną z najszybciej rozwijających się współczesnych dziedzin techniki.

  Kierunek kształcenia Mechatronika ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje przedmioty podstawowe (matematykę, fizykę), przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalistyczne. Treści nauczania przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki i robotyki, sterowania oraz nauki o materiałach.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronik jest konkurs ocen na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka zdobywa wiedzę w zakresie podstawowych technologii przetwórstwa spożywczego, zasad żywienia, bezpieczeństwa żywności, inżynieryjnych aspektów realizacji produkcji żywności, ekonomiki i zasad organizacji przedsiębiorstw spożywczych.

  Nabywa umiejętności projektowania i wdrażania procesów technologicznych i jego elementów, prowadzenia badań żywności i oznaczeń składników produktów spożywczych, marketingu i zarządzania produktami na rynku żywnościowym. Uzyskuje kompetencje, jako specjalista w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania, organizacji produkcji i kontroli jakości żywności.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria żywności
  • żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności
  • Biotechnologia żywności
  • Technologia przetwórstwa ryb

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Organizacja produkcji i bezpieczeństwo żywności
  • Towaroznawstwo produktów i techniki opakowaniowe
  • Gastronomia z elementami dietetyki
  • Projektowanie produktów akwakultury

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria żywności
  • żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności
  • Biotechnologia żywności
  • Technologia przetwórstwa ryb

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Organizacja produkcji i bezpieczeństwo żywności
  • Towaroznawstwo produktów i techniki opakowaniowe
  • Gastronomia z elementami dietetyki
  • Projektowanie produktów akwakultury

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, biologia, chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologie żywności i żywienie człowieka jest konkurs dyplomów.

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT Stopień: I REKRUTACJA

  Program kształcenia na kierunku Transport zakłada uzyskanie przez absolwenta:

  • podstawowej wiedzy i umiejętności koniecznych do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji środków transportu,
  • podstawowej znajomości zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
  • gruntownej wiedzy i umiejętności koniecznych do realizacji różnych zadań transportowych w zakresie organizacji, analiz efektywności, doboru właściwych środków transportu, jak i logistyki oraz spedycji.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja i diagnostyka środków transportu
  • Inżynieria systemów logistycznych
  • Rzeczoznawstwo i likwidacja szkód

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja i diagnostyka środków transportu
  • Inżynieria systemów logistycznych
  • Rzeczoznawstwo i likwidacja szkód

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Zasadniczym celem kształcenia na tym kierunku jest wykształcenie inżyniera dla potrzeb przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej, który potrafiłby łączyć wiedzę inżynierską z wiedzą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

  Kierunek ten uznaje się za najbardziej uniwersalny pod względem możliwości rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej. Studia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera – specjalisty od zarządzania i działalności inżynierskiej, zwłaszcza w zakresie logistyki i wykorzystywania technik komputerowych do zarządzania produkcją i usługami. 

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria procesów logistycznych
  • Techniki komputerowe w inżynierii produkcji
  • Menedżer produktu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Optymalizacja procesów produkcyjnych
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie transportem
  • Operations management

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria procesów logistycznych
  • Techniki komputerowe w inżynierii produkcji
  • Menedżer produktu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Optymalizacja procesów produkcyjnych
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie transportem
  • Operations management

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Preferowane przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest konkurs dyplomów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)