ul. Cieplaka 1C, 

41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon: +48 32 262-28-05, +48 32 295-93-00

Fax: +48 32 295-93-44

e-mail: info@wsb.edu.pl

ul. Cieplaka 1C, 

41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon: +48 32 262-28-05, +48 32 295-93-00

Fax: +48 32 295-93-44

e-mail: info@wsb.edu.pl

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Administracja w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o państwie i prawie.

  Studenci zaznajamiają się między innymi z pojęciami związanymi z prawem i jego dziedzinami, zasadami funkcjonowania podmiotów powiązanych z administracją rządową i samorządową oraz ich zadaniami w kontekście kreowania procesu ustawodawczego i ustroju państwa, mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania gospodarki rynkowej w płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.

  Kształcenie posiada wymiar praktyczny, a studenci uczestniczą nie tylko w klasycznych wykładach, ale również w zajęciach laboratoryjnych, warsztatach, grach symulacyjnych, projektach, wizytach studyjnych, czy spotkaniach z praktykami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie publiczne i e-administracja
  • Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
  • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Administracja w biznesie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie publiczne i e-administracja
  • Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
  • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Administracja w biznesie

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)