ul. Cieplaka 1C, 

41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon: +48 32 262-28-05, +48 32 295-93-00

Fax: +48 32 295-93-44

e-mail: info@wsb.edu.pl

ul. Cieplaka 1C, 

41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon: +48 32 262-28-05, +48 32 295-93-00

Fax: +48 32 295-93-44

e-mail: info@wsb.edu.pl

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Administracja w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o państwie i prawie.

  Studenci zaznajamiają się między innymi z pojęciami związanymi z prawem i jego dziedzinami, zasadami funkcjonowania podmiotów powiązanych z administracją rządową i samorządową oraz ich zadaniami w kontekście kreowania procesu ustawodawczego i ustroju państwa, mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania gospodarki rynkowej w płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.

  Kształcenie posiada wymiar praktyczny, a studenci uczestniczą nie tylko w klasycznych wykładach, ale również w zajęciach laboratoryjnych, warsztatach, grach symulacyjnych, projektach, wizytach studyjnych, czy spotkaniach z praktykami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie publiczne i e-administracja
  • Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
  • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie publiczne i e-administracja
  • Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie
  • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: