Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Bezpieczeństwo narodowe

ul. Cieplaka 1C, 

41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon: +48 32 262-28-05, +48 32 295-93-00

Fax: +48 32 295-93-44

e-mail: info@wsb.edu.pl

Bezpieczeństwo narodowe

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

ul. Cieplaka 1C, 

41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon: +48 32 262-28-05, +48 32 295-93-00

Fax: +48 32 295-93-44

e-mail: info@wsb.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych, a także licznych umiejętności, na czele z umiejętnością analizowania i stosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej.

  Studenci zaznajamiają się z pojęciami dotyczącymi szeroko pojmowanego bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowań, zasadami funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem oraz zadaniami administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa narodowego, działań i technik operacyjnych związanych ze zwalczaniem przestępczości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
  • Kryminalistyka
  • Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
  • Kryminalistyka i techniki śledcze
  • Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
  • Kryminalistyka
  • Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
  • Kryminalistyka i techniki śledcze
  • Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)