ul. Cieplaka 1C, 

41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon: +48 32 262-28-05, +48 32 295-93-00

Fax: +48 32 295-93-44

e-mail: info@wsb.edu.pl

ul. Cieplaka 1C, 

41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon: +48 32 262-28-05, +48 32 295-93-00

Fax: +48 32 295-93-44

e-mail: info@wsb.edu.pl

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Ekonomia w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy ekonomicznej, na czele z kluczową terminologią ekonomiczną w zakresie zachowania podmiotów na rynku, jak również istotą oraz mechanizmami funkcjonowania gospodarki. Studenci rozwijają umiejętności w zakresie trafnego formułowania problemów ekonomicznych i ich rozwiązywania, wykorzystywania analiz ekonomicznych, projektowania przedsięwzięć finansowych, posługiwania się narzędziami informatycznymi, niezbędnymi w pracy zawodowej ekonomisty.

  Studia na kierunku Ekonomia w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oparte są na bogatym programie kształcenia, podzielonym na treści podstawowe i kierunkowe. Treści podstawowe obejmują między innymi grupy przedmiotów ekonomicznych, prawnych, społeczno- humanistycznych oraz z zakresu metod ilościowych. Wybrane treści kierunkowe dotyczą między innymi otoczenia gospodarki rynkowej, marketingu i analiz rynkowych, finansów czy organizacji i zarządzania. Ponadto, studenci Ekonomii mogą skorzystać ze specjalności, a oferowane są: Bankowość i ubezpieczenia, Ekonomia menedżerska, Przedsiębiorczość i e- biznes, Analityk rynku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bankowość i ubezpieczenia
  • Ekonomia menedżerska
  • Przedsiębiorczość i e-biznes
  • Analiza ekonomiczno-finansowa
  • Ekonomia zrównoważonego rozwoju

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bankowość i ubezpieczenia
  • Ekonomia menedżerska
  • Przedsiębiorczość i e-biznes
  • Analiza ekonomiczno-finansowa
  • Ekonomia zrównoważonego rozwoju

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)