ul. Toruńska 55-57

Bydgoszcz 85-023

Tel: 500 149 149, 52 322 0 322

rekrutacja@kpsw.edu.pl

ul. Toruńska 55-57

Bydgoszcz 85-023

Tel: 500 149 149, 52 322 0 322

rekrutacja@kpsw.edu.pl

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Resocjalizacja z kryminologią
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
  • Penitencjarystyka z kryminologią
  • Artpedagogika
  • Pedagogika pracy z doradztwem
  • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
  • Wspomaganie osób z niepełnosprawnością
  • Pedagogika społeczno-opiekuńcza
  • Pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny
  • Pedagogika sportu i rekreacji
  • Pedagogika senioralna z rehabilitacją
  • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Psychopedagogika z kognitywistyką
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w żłobku i przedszkolu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Resocjalizacja z kryminologią
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
  • Penitencjarystyka z kryminologią
  • Artpedagogika
  • Pedagogika pracy z doradztwem
  • Wspomaganie osób z niepełnosprawnością
  • Pedagogika społeczno-opiekuńcza
  • Pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny
  • Pedagogika sportu i rekreacji
  • Pedagogika senioralna z rehabilitacją
  • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Psychopedagogika z kognitywistyką
  • Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną
  • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Resocjalizacja z kryminologią
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
  • Penitencjarystyka z kryminologią
  • Artpedagogika
  • Pedagogika pracy z doradztwem
  • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
  • Wspomaganie osób z niepełnosprawnością
  • Pedagogika społeczno-opiekuńcza
  • Pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny
  • Pedagogika sportu i rekreacji
  • Pedagogika senioralna z rehabilitacją
  • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Psychopedagogika z kognitywistyką
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w żłobku i przedszkolu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Resocjalizacja z kryminologią
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
  • Penitencjarystyka z kryminologią
  • Artpedagogika
  • Pedagogika pracy z doradztwem
  • Wspomaganie osób z niepełnosprawnością
  • Pedagogika społeczno-opiekuńcza
  • Pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny
  • Pedagogika sportu i rekreacji
  • Pedagogika senioralna z rehabilitacją
  • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Psychopedagogika z kognitywistyką
  • Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną
  • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: