ul. Toruńska 55-57

Bydgoszcz 85-023

Tel: 500 149 149, 52 322 0 322

rekrutacja@kpsw.edu.pl

ul. Toruńska 55-57

Bydgoszcz 85-023

Tel: 500 149 149, 52 322 0 322

rekrutacja@kpsw.edu.pl

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

  Ścieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Resocjalizacja z kryminologią
  • Doradztwo zawodowe i personalne w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości
  • Pedagogika ogólna
  • Artpedagogika
  • Profilaktyka uzależnień z terapią
  • Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny
  • Psychopedagogika
  • Pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej
  • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
  • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie
  • Pedagogika opieki nad osobami starszymi
  • Pedagogika opiekuńcza
  • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Pedagogika rewalidacyjna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Resocjalizacja z kryminologią
  • Doradztwo zawodowe i personalne w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości
  • Pedagogika ogólna
  • Artpedagogika
  • Profilaktyka uzależnień z terapią
  • Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny
  • Psychopedagogika
  • Pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej
  • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
  • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie
  • Pedagogika opiekuńcza
  • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Pedagogika rewalidacyjna
  • Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną
  • Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną
  • Aktywizacja społeczna i edukacyjna osób starszych z elementami opieki

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Resocjalizacja z kryminologią
  • Doradztwo zawodowe i personalne w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości
  • Pedagogika ogólna
  • Artpedagogika
  • Profilaktyka uzależnień z terapią
  • Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny
  • Psychopedagogika
  • Pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej
  • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
  • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie
  • Pedagogika opieki nad osobami starszymi
  • Pedagogika opiekuńcza
  • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Pedagogika rewalidacyjna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Resocjalizacja z kryminologią
  • Doradztwo zawodowe i personalne w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości
  • Pedagogika ogólna
  • Artpedagogika
  • Profilaktyka uzależnień z terapią
  • Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny
  • Psychopedagogika
  • Pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej
  • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
  • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie
  • Pedagogika opiekuńcza
  • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Pedagogika rewalidacyjna
  • Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną
  • Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną
  • Aktywizacja społeczna i edukacyjna osób starszych z elementami opieki

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: