POLECANE DLA CIEBIE

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STUDIA II STOPNIA

Kierunki studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, pedagogika, biotechnologia, biologia, inżynieria techniczno-informatyczna, mechatronika, matematyka, inżynieria materiałowa, fizyka, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, geografia, lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka, lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska, lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska, lingwistyka stosowana angielsko - arabska, filologia angielska, filologia rosyjska, germanistyka, zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo, historia, filologia polska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia, administracja, informatyka, ochrona środowiska, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji, ekonomia, pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią, kultur und kommunikation, logopedia, praca socjalna, proces wydawniczy i praktyka tekstu, zarządzanie sferą publiczną, badanie i projektowanie gier, matematyka w edukacji, prawo w biznesie Studia: stacjonarne, niestacjonarne
Sprawdź

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STUDIA I STOPNIA

Kierunki studiów: administracja, ekonomia, filozofia, socjologia, prawo w biznesie, geografia, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, historia, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, wojskoznawstwo, germanistyka, filologia rosyjska, edytorstwo, filologia angielska, lingwistyka stosowana angielsko - arabska, lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka, lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska, lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska, rewitalizacja dróg wodnych, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy, fizyka, informatyka, inżynieria materiałowa, matematyka, mechatronika, inżynieria techniczno-informatyczna, kryminologia, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, logopedia, pedagogika, praca socjalna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej, cyberdemokracja i studia nad rozwojem, inżynieria biokompozytów i biomateriałów, kognitywistyka, badanie i projektowanie gier, dietetyka, matematyka w edukacji, sinologia, skandynawistyka, socjoinformatyka, materiały dla zastosowań medycznych, zarządzanie i inżynieria produkcji Studia: niestacjonarne, stacjonarne
Sprawdź

ul. Toruńska 55-57

Bydgoszcz 85-023

Tel: 500 149 149, 52 322 0 322

rekrutacja@akp.bydgoszcz.pl

 • PEDAGOGIKA

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i elementami kryminologii
  • Pedagogika społeczno-opiekuńcza
  • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju z elementami integracji sensorycznej
  • Wspomaganie osób z niepełnosprawnością
  • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną
  • Terapia uzależnień z elementami psychologii

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i elementami kryminologii
  • Pedagogika społeczno-opiekuńcza
  • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju z elementami integracji sensorycznej
  • Wspomaganie osób z niepełnosprawnością
  • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i elementami kryminologii
  • Pedagogika społeczno-opiekuńcza
  • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju z elementami integracji sensorycznej
  • Wspomaganie osób z niepełnosprawnością
  • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną
  • Terapia uzależnień z elementami psychologii

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i elementami kryminologii
  • Pedagogika społeczno-opiekuńcza
  • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju z elementami integracji sensorycznej
  • Wspomaganie osób z niepełnosprawnością
  • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Kujawsko-Pomorska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)