ul. Toruńska 55-57

Bydgoszcz 85-023

Tel: 500 149 149, 52 322 0 322

rekrutacja@kpsw.edu.pl

ul. Toruńska 55-57

Bydgoszcz 85-023

Tel: 500 149 149, 52 322 0 322

rekrutacja@kpsw.edu.pl

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Resocjalizacja z kryminologią
  • Doradztwo zawodowe i personalne w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości
  • Pedagogika ogólna
  • Artpedagogika
  • Profilaktyka uzależnień z terapią
  • Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny
  • Psychopedagogika
  • Pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej
  • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
  • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie
  • Pedagogika opieki nad osobami starszymi
  • Pedagogika opiekuńcza
  • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Pedagogika rewalidacyjna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Resocjalizacja z kryminologią
  • Doradztwo zawodowe i personalne w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości
  • Pedagogika ogólna
  • Artpedagogika
  • Profilaktyka uzależnień z terapią
  • Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny
  • Psychopedagogika
  • Pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej
  • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
  • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie
  • Pedagogika opiekuńcza
  • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Pedagogika rewalidacyjna
  • Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną
  • Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną
  • Aktywizacja społeczna i edukacyjna osób starszych z elementami opieki

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Resocjalizacja z kryminologią
  • Doradztwo zawodowe i personalne w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości
  • Pedagogika ogólna
  • Artpedagogika
  • Profilaktyka uzależnień z terapią
  • Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny
  • Psychopedagogika
  • Pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej
  • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
  • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie
  • Pedagogika opieki nad osobami starszymi
  • Pedagogika opiekuńcza
  • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Pedagogika rewalidacyjna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Resocjalizacja z kryminologią
  • Doradztwo zawodowe i personalne w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości
  • Pedagogika ogólna
  • Artpedagogika
  • Profilaktyka uzależnień z terapią
  • Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika społeczna ze wspomaganiem rodziny
  • Psychopedagogika
  • Pedagogika rekreacyjna z elementami odnowy biologicznej
  • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
  • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie
  • Pedagogika opiekuńcza
  • Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Pedagogika rewalidacyjna
  • Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną
  • Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną
  • Aktywizacja społeczna i edukacyjna osób starszych z elementami opieki

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: