ul. Jagiellońska 4 

85-067 Bydgoszcz

tel. 513 011 492

e-mail: sekretariat@wsnoz.pl

ul. Jagiellońska 4 

85-067 Bydgoszcz

tel. 513 011 492

e-mail: sekretariat@wsnoz.pl

 • FIZJOTERAPIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Fizjoterapia jest działem współczesnej medycyny, a jej podstawowym zadaniem jest utrzymywanie, rozwijanie i przywracanie zdolności ruchowych człowieka. Wywodzi się z uprawianego od najdawniejszych czasów przyrodolecznictwa i określa te metody, które zostały dowiedzione naukowo i na tej podstawie znacznie rozwinięte. Fizjoterapia może być samodzielną metodą leczenia lub stanowić uzupełnienie farmakoterapii i leczenia operacyjnego oraz podstawę rehabilitacji i profilaktyki. A w której uczelni kształci się fizjoterapeutów? W Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.

  Kształcenie na kierunku Fizjoterapia w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy stanowi przygotowanie zawodowe, zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia, do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Studenci pozyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku utraconej lub obniżonej w skutek różnych chorób albo urazów, wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swoich działań do nadrzędnych celów rehabilitacji.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: