• EKONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia na kierunku ekonomia dają dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów II stopnia, a także wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej na stanowisku specjalisty-analityka w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż oraz w instytucjach doradczych. Studia przygotowują także do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, ekonomia, fizyka
  • Matematyka lub fizyka
  • Język obcy
  • Drugi język obcy

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:


PODYPLOMOWE